< <
5 / total: 5

Konklusion

Med karakteristisk visdom har den ærede islamiske lærde Imam Ghazali befalet alle folk at stille spørgsmålstegn til deres bevidsthed:

Du må vide, at denne verden faktisk ikke er evig. Enten vil du forlade den, eller den vil forlade dig! Hassan siger at: ”Selv hvis velsignelserne i denne verden fortsætter, vil dit liv en dag slutte. Når det er tilfældet, hvad er så meningen med at jagte livet i denne verden og bruge sit værdifulde liv på at gøre dette?” Hvis du tænker rationelt, vil du se, at denne verden ikke er evig. De fordele, den bringer, kan ikke kompensere for den skade og de bekymringer, den vil forårsage. På samme måde som kroppen bliver slidt og forlader denne verden, er dit hjerte også besat. I det Hinsides er en forfærdelig lidelse og langt regnskab. Ved at forstå disse sandheder vil du forlade de overflødige ting i denne verden og stille dig tilfreds med dem, der er nødvendige for, at du kan tilbede Herren. … Kan det at tjene og tilbede Herren, Som du for evigt vil være alene med, blive forladt til fordel for andre mennesker? Den Herre, Som møder dagens behov, er alles støtte og alles ly i voldelige og bekymrende tider. Han er alles makker og alle har behov for Hans barmhjertighed. ((Imam Ghazali, Minhajul Abidin, s. 145, 157, 147)

Som det er blevet beskrevet gennem hele denne bog, vil en persons liv i denne verden uundgåeligt ende en dag. Som Imam Ghazali beskriver, vil fordelene ved livet i denne verden ikke være i stand til at veje op for de skader og bekymringer, man vil lide, hvis man spilder sin tid på denne verdens sfære.

Det beskrives i Koranen, at Allah vil spørge sådanne folk, hvor mange år de har boet på Jorden, og deres svar skrives således:

Han siger: "Hvor mange år har I været på jorden?" De siger: "Vi har vel været der en dag eller noget af en dag. Spørg dem, der kan tælle!" Han siger: "I har kun været der ganske kort tid. Hvis I blot vidste! (Sura al- Muminun, 112-14)

Disse vers viser, at når en person kommer til det Hinsides, vil den person forstå, at han eller hun har brugt langt mindre end en dag i denne verden og endda ”kun har ventet en time af en dag” (Sura al-Ahqaf, 35). Alt, der vil være tilbage af hans eller endes lange år med bestræbelser i livet i denne verden, vil være nogle få korte øjeblikke i sindet, og alt der tilhører denne verden vil forsvinde.

På trods af dette vil vantro fortsætte til det Hinsides under en tung vægt. I verset ”De, som kalder mødet med Gud for løgn, er fortabte. Når så pludselig Timen kommer til dem, vil de sige: "Ak, vi ulykkelige, at vi lod hånt derom!" De bærer deres byrde på ryggen. Ondt er det, som de bærer.” (Sura al-An'am, 31), afslører Allah, at vantro bærer byrden af deres synder på ryggen. I andre vers beskriver Allah, at vantro vil forblive under denne byrde i al evighed:

… Vi har givet dig en påmindelse fra Vor side. Den, der vender sig bort derfra, vil på opstandelsens dag bære på en byrde; dér skal de forblive til evig tid. - Ond at bære vil den være for dem på opstandelsens dag! (Surah Ta Ha, 99-101)

Udover af alle disse sandheder kan en person fortsætte fra livet i denne verden til det Hinsides på et hvilket som helst tidspunkt. Som det skrives i verset, ”Døden indhenter jer, hvor I end er, selv hvis I var i høje fæstningstårne…” (Sura an- Nisa', 78).

Døden er uundgåelig. En person kan dø på et fuldstændig uforudset tidspunkt og vil stå være ude af stand til at betragte disse sandheder, selv hvis han eller hun ønsker. Dette vil føre til ubeskrivelig anger.

Hvis en person modsat sætter et kort øjeblik til side til at overveje alle de sandheder, der er gengivet her, mens der stadig er tid, er der større sandsynlighed for, at han går mod det, der vil bringe ham stor glæde og velsignelse i både denne verden og den næste. Imam Ghazali har mindet folk om at stille spørgsmålstegn ved deres bevidstheder på denne måde:

Der har været så mange folk, som pludselig er blevet fanget af døden, før deres sidste åndedrag har forladt kroppen. Faktum er dog, at intet du har kan bestå uden et åndedrag: hverken en dag eller en time! Vend dig mod omvendelse og lydelighed over for Allah, før det åndedrat er slut. Døden kan finde dig, før du kan trække vejret i et sekund! Man kan ikke stoppe på for at tænke for længe over livets nødvendigheder. Måske lever du ikke længe nok til at få behov for dem. Derfor vil den tid, du bruger på det, være spildt, og dine bestræbelser vil være forgæves. De betyder, at alle en persons bestræbelser på en dag, i en time, et sekunds åndedrag, alle vil vise sig tomme, fordi der ikke er nogen garanti for at opnå dem. (Imam Ghazali, Minhajul Abidin, s. 118)

Døden kan komme når som helst. Før det sker har ethvert menneske muligheden for at se sandheden og adlyde den. Som Allah skriver i verset, ”Mon ikke Han, der bønhører den nødstedte, når han påkalder Ham, som ophæver det onde og gør jer til efterfølgere på jorden? Findes der nogen gud ved siden af Gud? Kun sjældent lader I jer påminde!” (Sura an- Naml, 62), er vores Herre Ham, Som møder alle menneskers behov og besvarer deres bønner med Hans uendelige barmhjertighed.

Det, man skal gøre, hvis man ønsker at opnå det Hinsides, er at blive en af dem, som gør seriøse bestræbelser, og som beskrives i Koranen som at skulle modtage en smuk belønning:

De, der ønsker det hinsidige og stræber ivrigt derefter som troende, deres stræben bliver mødt med tak. (Sura al-Isra', 19)

De sagde: "Højlovet være Du!
Vi ved kun, hvad
Du har lært os. Du er
Den Vidende og Den Vise."
(Surat al-Baqara, 32)

 

5 / total 5
You can read Harun Yahya's book Lidelserne I Den Falske Verden online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net