Profeten Muhammad (saas)

HENT BOGEN

Download (DOC)
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
6 / total: 8

Hvad Profeten (saas) Sagde Om Fremtiden

Ethvert individ, ethvert samfund og enhver nation har sin bestemte skæbne. Selv før det første menneske var blevet skabt, var alle detaljerne om, hvad hver person skulle opleve i fremtiden, de begivenheder alle nationer skulle være vidne til, de stadier ethvert samfund skulle gå gennem, og lignende, alle blevet etableret i Allahs Syn. Men folk kender ikke nogen af disse detaljer, som er blevet fastlagt, gennemlevet eller overstået i Allahs Syn. De ser dem først og kender først til dem, når de oplever dem. Fremtiden er altså ukendt for os.

Men Allah har også afsløret, at Han har givet nogle af Sine tjenere information om det ukendte i Koranen. En sådan faktor var det om Profeten Joseph (as). I sit fangehul fortalte han to af sine kompagnoner om beviserne på Allahs eksistens:

Han sagde: "Ingen føde, som I bliver forsørget med, kommer til jer, uden at jeg kan fortælle jer tydningen deraf, endnu inden I har fået den. Det er noget af det, som min Herre har lært mig. Jeg gik bort fra trosbekendelsen hos et folk, der ikke troede på Gud og fornægtede det hinsidige. (Sura Yusuf: 37)

Som vi ser fra dette vers, siger Profeten Joseph (as), at han vidste noget, som ikke endnu var sket. Det er viden, og et mirakel, som Allah har givet ham. Allah gav ham også evnen til at fortolke drømme. Så længe Allah ønskede det, kunne han se visse hændelser i fremtiden.

Andre profeter modtog også viden som den, Profeten Joseph (as) fik. I nogle vers erklærer Allah, at Han vil afsløre aspekter om det ukendte til de, Han vælger som Sine udsendinge:

Han kender det skjulte, men oplyser ingen om det, der er skjult hos Ham, bortset fra dem, som Han finder behag i som udsendinge. Foran disse og bag dem indsætter Han vogtere. (Sura al-Jinn: 26-27)

Vores Herre gav Profeten (saas) meget viden om det ukendte. Profeten (saas) fik ting at vide af Allah, som var sket i fortiden, som ingen andre vidste noget om, og om ting, som skulle ske i fremtiden. Allah erklærer sandheden i et vers:

Dette er en af beretningerne om det skjulte. Vi åbenbarer den for dig. Du var ikke hos dem, da de rottede sig sammen og lagde listige planer. (Surah Yusuf: 102)

landscape

Dette er en af beretningerne om det skjulte. Vi åbenbarer den for dig. Du var ikke hos dem, da de kastede deres lykkepile for at se, hvem der skulle være værge for Maria, og du var heller ikke hos dem, da de kom i strid med hinanden.
(Sura Al ‘Imran: 44)

Dette kapitel vil betragte nogle informationer om det ukendte, som er kommet til os fra Koranen, som blev videregivet fra Allah til Profeten (saas) eller som er tilgængelig i haditherne. (For flere detaljer, se Harun Yahya, Miracles of the Qur'an, Attique Publishers, 2001).

Størstedelen af disse ting er allerede sket, og folk har været vidne til disse mirakler. Det er også et af beviserne på, at Profeten (saas) var Allahs Udsending, og at Koranen er Allahs ord.

Noget Af Informationen Om Det Ukendte, Videregivet Til Profeten (Saas) Fra Koranen

’ - L - M. Byzantinerne blev besejret i landet nærved. Men efter at være blevet besejret vil de sejre om nogle år. Afgørelsen tilkommer Gud, førhen og fremover. På den dag vil de troende fryde sig.
(Sura ar-Rum: 1-4)

En af informationerne om fremtiden, som Profeten (saas) fik ved hjælp af Koranen, findes i de første vers i Sura ar-Rum. Det afsløres i disse vers, at det Byzantinske Imperium var blevet besejret, men så ville sejre en kort tid senere.

Disse vers blev afsløret i 620 e. Kr., omkring syv år efter en knusende besejring over byzantinerne af de afgudsdyrkende persere. Nyhederne om, at byzantinerne snart igen vil sejre gives. På den tid var byzantinerne dog blevet så seriøst besejret, at det så umuligt ud for dem overhovedet at overleve, og slet ikke at opstå som sejrsherrer. Ikke kun perserne, men også avarerne, slaverne og lombarderne udgjorde også en trussel mod det Byzantinske Imperium. Avarerne var kommet så langt som til Konstantinopels vægge. For at dække sin hærs udgifter, havde Byzantinernes Kejser Heraclius beordret, at alle guld- og sølvornamenter i kirkerne skulle nedsmeltes. Da det viste sig utilstrækkeligt, begyndte han endda at få bronzestatuer revet ned til at lave mønter af. Mange guvernører gjorde oprør med imod Kejser Heraclius, og riget var ved at falde sammen. De afgudsdyrkende persere havde besat mange byzantinske territorier, inklusiv Mesopotamien, Kilikien, Syrien, Palæstina, Ægypten og Armenien. 208

Kort sagt forventede alle, at det Byzantinske Rige skulle forsvinde fuldstændigt. Men lige på det tidspunkt blev nyhederne om, at det Byzantinske Rige ville sejre igen inden for ni år, åbenbaret i verset. Sådan en sejr virkede så totalt umulig, at arabiske afgudsdyrkere troede, at denne sejr, åbenbaret i Koranen, aldrig kunne ske.

Men det var bestemt sandt, ligesom alt andet i Koranen. Omkring syv år efter åbenbaringen af de første vers af Sura ar-Rum, i december 627 e.Kr., var der et stort slag mellem det Byzantinske Rige og det Persiske Imperium, ikke langt fra Ninevehs ruiner. Den byzantinske hær besejrede perserne. Nogle få måneder senere skulle perserne underskrive en traktat og levere alle de territorier, de havde erobret, tilbage til det Byzantinske Rige.209 ”Romernes sejr”, åbenbaret for Profeten (saas) af Allah i Koranen, var sket på mirakuløs vis.

Et andet mirakel i disse vers findes i fortællingen om fakta om den del af verden, som ingen på den tid kunne have identificeret.

lut lake

Byzantinerne blev besejret i landet nærved...
(Sura ar-Rum: 2-3)

I vers 3 i Sura ar-Rum, siges det, at romerne var blevet besejret på ”det laveste sted på Jorden.” Det arabiske udtryk for det er ”Adna al Ard” og oversættes i nogle tekster som ”en land i nærheden”. Men det reflekterer ikke præcist den originale betydning. Det arabiske ord ”adna” betyder ”det laveste” og kommer fra ordet ”deni”, som betyder ”lav”. ”Ard” betyder ”jorden” "Adna al Ard" betyder derfor det laveste sted på Jorden.

Slaget mellem det Byzantinske Rige og perserne fandt virkelig sted på det laveste sted på Jorden. Det var bassinet ved Lake Lut, hvor nutidens Syrien, Palæstina og Jordan mødes. Det vides også, at området omkring søen er 395 meter under havoverfladen, hvilket gør det til det laveste sted på Jorden. Som det siges i verset, blev romerne besejret på ”det laveste sted på Jorden.”

Den vigtige pointe her er, at niveauet af Lake Lut først er blevet etableret af malinger taget i moderne tid. Før det var det ikke muligt for nogen at vide, at søen var det laveste sted på Jorden. Men regionen beskrives sådan i Koranen. Det er et af beviserne på, at Koranen er det Guddommelige ord, og at Profeten Muhammad (saas) er Allahs profet.

Højlovet være Han, der lod sin tjener rejse om natten fra det fredhellige bedehus til det fjerneste bedehus, hvis område Vi har velsignet, for at vise ham nogle af Vore tegn. Han er Den Hørende og Den Seende.
(Sura al-Isra': 1)

I dette vers åbenbarer Allah, at han en nat tog Profeten (saas) til Al-Aqsa Moskeen. Det er et stort mirakel. Den Hellige Moske (Masjid al-Haram) er i Mekka, og Al-Aqsa Moskeen i Jerusalem. Profeten (saas) var i Mekka, da dette skete. Under forholdene på den tid ville det have været ganske umuligt for ham at gå fra Mekka til Jerusalem på en nat. Vi må også gøre det klart, at Profeten (saas) aldrig før havde set Jerusalem og Al-Aqsa Moskeen.

Den næste dag, da han fortalte dette store mirakel til de omkring ham, nægtede polyteisterne i Mekka at tro ham, og det siges, at de krævede beviser. En af dem havde set Al-Aqsa Moskeen, og de bad Profeten (saas) om at beskrive den og stillede ham spørgsmål om den.

Al-Aqsa Mosque

Klippemoskeen og al-Aqsa moskeen (1890).

Han er den, der har indsat jer som efterfølgere på jorden og hævet nogle af jer over andre i rang for at prøve jer gennem det, som Han har givet jer. Din Herre er hurtig til at straffe. Han er tilgivende og barmhjertig.
(Sura al-An‘am: 165)

Da Profeten (saas) var i stand til at beskrive Al-Aqsa Moskeen korrekt, sagde polyteisterne, at hans beskrivelse var præcis. De spurgte ham så, om han havde mødt en karavane, da han kom derfra. Profeten (saas) svarede: ”Ja, jeg stødte på den. Det var at Rawha. De havde tabt en kamel og ledte efter den. Der var et vandbæger blandt det, de bar med sig. Jeg var tørstig og drak fra den, og satte den så tilbage. Når de kommer frem, spørg dem så, om de fandt vand i det bæger.” Quarish sagde så, ”Det er endnu et tegn.” De fortsatte så med at stille ham detaljerede spørgsmål om karavanen. Profeten (saas) besvarede alle deres spørgsmål og sagde: “De vil komme frem på den og den dag, ved daggry, ledt af den og den person på en grå kamel med to sække på sig.” De sagde så, ”Det er endnu et tegn.” Det gengives så, at de på den dag skyndte på Saniyya for at skulle vente på daggry. Og den pågældende karavane kom til syne ved daggry. Forrest i karavanen var den samme grå kamel, som Profeten (saas) havde beskrevet. 210

Det er et vigtigt mirakel, at Allah skulle have vist Profeten (saas) et sted, han aldrig havde været, uden faktisk at tage derhen. Det var umuligt på den tid at komme fra Mekka til Jerusalem på en enkelt nat, og det gør miraklet endnu større og klarere.

Gud har gjort drømmen til sandhed for sin udsending: I skal gå ind i det fredhellige bedehus, hvis Gud vil, i sikkerhed, med jeres hoved raget og kortklippet, uden frygt. Han vidste, hvad I ikke vidste, og desuden havde Han fastsat en nært forestående sejr.
(Sura al-Fath: 27)

Profeten (saas) havde en drøm, da han var i Medina, om at de troende var kommet ind i den Hellige Moske og gået rundt i Kaaba. Han gav de gode nyheder til de troende. De af de troende, som migrerede fra Mekka til Medina, havde ikke været i stand til at tage tilbage siden. Da Profeten (saas) talte om sin drøm, fortælles det, at de troende tog til Mekka for deres pilgrimsfærd, selvom afgudsdyrkerne ikke ville lade dem komme ind. De vantro så dette som en mulighed for at så splid og prøvede at bevise Profetens (saas) drøm falsk ved at sige, at de ikke havde været i stand til at tage i Kaaba og at klippe deres hår.

Allah åbenbarede vers 27 af Sura al-Fath til Profeten (saas) for at hjælpe og støtte ham, og åbenbarede, at drømmen var sand, og at hvis Allah ønskede det, ville de troende være i stand til at komme ind i Mekka. Kort tid efter, med Hudaibiya Traktaten og Mekkas erobring, var de troende i stand til at komme helt sikkert ind i den Hellige Moske, ligesom drømmen havde vist. Det var sådan Allah viste, at de nyheder, Han tidligere havde givet til Profeten (saas) var sand.211

En anden vigtig pointe her er: Da Profeten (saas) gav de gode nyheder til de troende så det helt urealistisk ud. Faktisk pegede situationen i den helt modsatte retning, og polyteisterne virkede meget beslutsomme over for ikke at lade de troende komme ind. Det gjorde, at de, som havde tvivl i deres hjerter, tvivlede på Profetens (saas) ord. Men Profeten (saas) stolede på Allah, tog ingen notits af, hvad folk sagde, havde total tro på hvad Allah havde åbenbaret for ham og fortalte folk omkring det. Det er et vigtigt mirakel, at hans ord blev bekræftet af Koranen, og at det kom til at ske kort tid efter.

Vi bestemte i Skriften for Israels børn:
"To gange skal I skabe fordærv på jorden og rejse jer højt i storhed. Når truslen om første gang opfyldes, sender Vi mod jer nogle tjenere, Vi har, fulde af mægtig vælde. De vil drage hærgende gennem husene, og da vil det være en trussel, der er blevet til virkelighed. Så giver Vi jer igen magten over dem og forstrækker jer med rigdomme og sønner. Vi gør jer til en overordentlig talrig skare.
(Sura al-Isra': 4-6)

Som åbenbaret i verset, skulle Israels Børn opleve to sejre. Efter den første af disse, og at de ”rejser sig højt i storhed”, sendte Allah så en magtfuld hær mod dem. Faktisk, da jøderne dræbte Profeten John (as) og opsatte en fælde for at dræbe Profeten Jesus (as), med andre ord efter de ”rejste sig højt i storhed”, blev de landsforvist kort efter fra Jerusalem af romerne i år 70 e.Kr. Solomons Masjid i byen blev totalt tilintetgjort.

Efter deres eksil fra Palæstina i 70 e.Kr., vandrede jøderne over hele verden. De blev generelt foragtet i europæiske lande, skulle leve under undertrykkende forhold, og skulle endda for det meste af tiden udleve deres religion i al hemmelighed. Da det vers blev åbenbaret for Profeten (saas), levede jøderne under meget svære forhold og havde ingen egen stat, men Allah fortalte dem, at de en dag ville genvinde deres styrke.

jews

På den tid, da Profeten (saas) blev informeret i et vers om, at Israels Børn ville genvinde deres styrke, levede jøderne under meget svære forhold og havde ingen egen stat. Flere år senere skete et mirakel fra Koranen, da David Ben-Gurion (venstre) erklærede oprettelsen af staten Israel i 1948.

Det så ud som en meget lille sandsynlighed, da Profeten (saas) var i live, men det skete alligevel senere. De tog tilbage til Palæstina og etablerede Staten Israel i 1948. Israels militære og politiske magt er ingen hemmelighed for nogen i dag.

I dette vers om jøderne, og i andre vers, er en af de vigtige ting åbenbaringen om, at ting der så totalt umulige ud på den tid, ville ske. Alle disse eksempler er selvfølgelig mirakler fra Koranen.

Da Profeten hemmeligt fortalte en af sine hustruer noget. Da hun fortalte det videre, og Gud afslørede dette for ham, så oplyste han om noget af det, men forbigik noget andet. Da han underrettede hende derom, sagde hun: "Hvem har fortalt dig det?" Han sagde: "Den Vidende og Den Indsigtsfulde har underrettet mig."
(Sura at-Tahrim: 3)

Som det åbenbares i dette vers, delte Profeten (saas) en hemmelighed til nogle af sine koner. Men de kunne ikke holde på den og afslørede den for hinanden. Allah havde fortalt Profeten (saas) om den opførsel, at de ville tale blandt hinanden. Profeten (saas) fortalte så sine koner, at han vidste, de havde røbet hemmeligheden.

Information Om Det Ukendte, Profeten (saas) Åbenbarede I Haditherne

O mit folk! I er ved at erobre Egypten. Hold det erobredes folks velfærd for syne. I skal adlyde den Guddommelige pagt, om at deres liv og ejendel og deres ære skal beskyttes. 212

I haditherne gav Profeten (saas) de gode nyheder om, at Egypten ville blive erobret. På den tid, da han kommunikerede det budskab, var Egypten under Byzantinernes herredømme. Endvidere havde muslimerne endnu ikke opnået stor magt. Men disse af Profetens (saas) ord blev virkelige, og kort efter hans død erobrede de muslimske hære under Amr bin al-As’ befaling Egypten i 641 e.Kr., under Omars kalifat. Det er et eksempel på, at Profeten (saas) kendte præcist til det ukendte.

Kisra (Khosrau, Konge af Persien) vil dø; der vil ikke være nogen Kisra efter ham, og Qaisar (Cæsar, Konge af Romerriget) vil dø; der vil ikke være nogen Qaisar efter ham, men ved En Hvis Hånd mit liv er i, vil du bruge deres skatte i Allahs sag. 213

Ordet ”kisra” som optræder i denne hadith, var et navn, som blev brugt om konger af Persien. Titlen ”Cæsar” blev brugt for Romerriget. Profeten (saas) gav de gode nyheder om, at muslimerne ville komme til at besidde begge disse herskeres skatte.

Det, der skal understreges her er, at da Profeten (saas) gengav det faktum, manglede muslimerne stadig den økonomiske, militære og politiske styrke for at gennemføre sådan en stor erobring. Endvidere var Persien og det Byzantinske Rige på den tid de to mest magtfulde stater i Mellemøsten. Af den grund var sådan en hændelse helt udelukket på den tid, hvor Profeten (saas) forudsagde, det ville ske. Iran blev erobret på Omars tid og alle dets goder beslaglagt. Kongedømmet Persien ”kirsa” sluttede derved.

“Cæsars” død og overførslen af hans statskasser til muslimerne, skete ved erobringen af vigtige romerske centre, især under de muslimske kaliffers tid. Hvis man starter med Abubakrs tid, blev vigtige centre under ”cæsars” herredømme såsom Jordan, Palæstina, Damaskus, Jerusalem, Syrien og Egypten erobret. Erobringen af Konstantinopel af den osmanniske sultan Mehmet Erobreren i 1453 førte til kollapset af Romerriget og enden på titlen ”cæsar”.214

Fatih Sultan Mehmet

Sultan Mehmet Erobrerens tilfangetagelse af Konstantinopel og kollapset af det romerske imperium betød enden på Cæsars titel.

I sin bog The Venture of Islam, beskriver den amerikanske forsker M. G. S. Hodgson den muslimske erobring af territorier, der tilhørte det Byzantinske Rige og Persien:

”Muhammad, en araber fra Mekka, opsætter et religiøst organiseret samfund i Medina og udvider det over meget af den arabiske halvø for at marchere med og endda lokalt erstatte sasanidisk og romersk magt.” 215

På denne måde skete de vigtige erobringer, som både politisk og økonomisk virkede totalt umulige på Profetens (saas) tid, faktisk, som det blev afsløret for Profeten Muhammad (saas) af Allah.

Store Allah sendte mange prøvelser til Kisra via hans søn Shireveyh, som dræbte ham i denne måned, på denne nat og i denne time! 216

I den nærme fremtid, vil min religion og dens suverænitet nå Kisras trone.217

Profeten (saas) besluttede sig for at invitere herskerne til at vende sig til islam og sendte en af sine kompagnoner, Abdullah bin Hudhaafah, til Kisra, den persiske konge, som en ambassadør. Den persiske Kisra, fuld af stolthed, afviste Profetens (saas) tilbud. Han sendte endda to af sine egne ambassadører til Profeten (saas), som fortalte muslimerne, de skulle underkaste sig ham. Profeten (saas) inviterede først disse to ambassadører til at acceptere islam. Så kaldte han dem til sig dagen efter for at høre deres beslutning. 218

Den næste dag fortalte Profeten (saas) de to ambassadører, hvad Allah havde åbenbaret for ham:

Store Allah sendte mange prøvelser til Kisra via hans søn Shireveyh, som dræbte ham i denne måned, på denne nat og i denne time! 219

Han fortalte dem også personligt:

“Fortæl ham at min religion og mit imperium vil nå langt ud over Kisras kongedømme, og sig til ham fra mig: Kom ind i islam, og jeg vil bekræfte dig i, hvad du har, og jeg vil gøre dig til konge over folket i Yemen.” 220

Ambassadørerne vendte så tilbage til Yemen og beskrev, hvad der var sket. Badhan sagde:

“Vi ser, hvad der sker nu. Hvis det, han sagde, er sandt, så er han profeten, som Allah har sendt."221

Han vendte sig så til sine mænd og spurgte, hvad de tænkte om ham. Ambassadørerne var blevet meget imponerede over Profeten (saas), og sagde:

”Vi har aldrig set en hersker mere majestætisk, mere frygtløs og mindre bevogtet end ham. Han gik ydmygt blandt folket.”

Badhan ventede lidt for at se, om Profetens (saas) ord om herskeren ville komme til virkelighed eller ej. På den måde, sagde han, kunne hav være sikker på, at Muhammad (saas) var Allahs Udsending. En kort tid senere nåede et brev fra herskerens søn, Shireveyh, frem til Badhan: ”Jeg dræbte Kisra. Når dette brev når dig, så aflæg folkets ed i mit navn. Om det Kisra skrev til dig, vent og gør intet, indtil en ny befaling fra mig."222

Da Badhan og hans mænd regnede det ud, indså de, at alt dette var sket, lige som Profeten (saas) havde sagt, det ville.223 Badhan begyndte at tro efter det mirakel og accepterede islam. Han blev efterfulgt af den yemenitiske Abna.224 Badhan blev den første guvernør udpeget af Profeten (saas), og den første persiske guvernør, der var muslim.225

Det er et historisk dokumenteret faktum, at Profeten (saas) i 628 sendte en invitation til den persiske konge Kisra, og at han blev dræbt af sin søn samme år. 226

Profetens (saas) Hadither Om Tegn På Den Sidste Tid

Mange detaljer om, hvad Profeten (saas) sagde, ville ske før de sidste dage, er nået frem til os. Disse hændelser sker en efter en i vores egen tid, og bliver bevist at være endnu et af Profetens (saas) mirakler. Disse hændelser, som sker 1400 år efter Profeten Muhammad (saas), blev forklaret i mange detaljer, som om han selv havde bevidnet dem.

Disse er Profetens (saas) profetier om tegnene på den sidste tid og den sidste dag, taget fra haditherne:

Den Sidste Time vil ikke komme, med mindre der er meget blodsudgydelse.227

terror

Vold og terrorhandlinger, et af tegnene på den sidste tid, fortsætter med øget vold i hele verden.

Parallellen mellem advarslen udstedt af Profeten (saas) i fortiden og de begivenheder, man oplever i dag, afslører denne velsignede mands mirakler for os.

 

Nær etableringen af Timen vil der være meget Al-Harj, og Al-Harj betyder drab…228

war

Krigene i mange lande i verden, hvor uskyldige mennesker dræbes uden årsag, er endnu et af varslerne for Dommedag, som Profeten (saas) gengiver.

 

Dommedag vil ikke komme, indtil folk åbent benægter Allah. 229

atheist websites

Eksempler på udbredte ateistiske hjemmesider.

 

Store byer vil blive ødelagt, og det vil være som om, de aldrig havde eksisteret dagen før.230

destruction of cities

Et af varslerne for dommedag, som gengives i haditherne, er ødelæggelsen af byer. De jordskælv, som for nylig skete i Mexico (venstre) og Tokyo (under) er manifesteringer af dette.

 

Fortjenester vil kun blive fordelt blandt de rige, uden nogen fordel for de fattige.231

poor, rich

På trods af de rige ressourcer i verden, lider mange lande under forfærdelig sult. Dette er et andet tegn, som alle må tænke over.

 

Folk vil hengive sig til homoseksualitet og lesbianisme.232

Homosexuals

Homoseksuelle, som Profeten (saas) talte om for 1400 år siden, kan nu ses i mange dele af verden.

 

Der vil herske åbent ulovligt samleje.233

illegal intercourse

 

Timen (Den Sidste Dag) vil ikke ske, før antallet af mord stiger. 234

murders

 

Føl med stakkels Taliqan (en region i Afghanistan), for på det sted findes Allahs skatter, men disse er ikke af guld og sølv, men består af folk, som har anerkendt Allah, som de burde gøre. 235

Der er en indikation i hadithen om, at Afghanistan vil blive besat under den sidste tid. Den russiske invasion af Afghanistan fandt sted i 1979, eller 1400 ifølge Hijri kalenderen. Med andre ord faldt det sammen med starten på det fjortende århundrede under Hijri kalenderen.

Afghanistan

Disse billeder viser eksempler på den undertrykkelse, folket i Afghanistan led under, under invasionen af den russiske hær i 1979.

Afghanistan

 

Det (Eufrat) vil afdække et bjerg af guld (under det). 236
Snart vil floden ”Eufrat” afsløre skatten (bjerget) af guld, så hvem end der er til stede på den tid, bør ikke tage noget af det. 237

Euphrates

Euphrates

Dam

Vandkrise I Nabolandene

Tension i Syrien og Irak stiger, mens tiden nærmer sig, hvor vandløbet fra Eufrat vil blive lukket ned. Tyrkiet vil lukke vandløbet fra Eufrat mellem januar 13-februar 13.

Som et resultat af den nye dam, er disse lande blevet “værd sin vægt i guld” siden elektricitet nu kan producers, jordens fertilitet er steget, nu hvor det samlede vand kan bruges til kunstvanding, og kommunikation er blevet lettere.

Som det kan ses fra diagrammet nedenfor, ligner dammen et stort betonbjerg. Fra denne dam (bjerget ifølge hadithens analogi) løber en formue så værdifuld som guld. Af den grund ligner dammen et ”bjerg af guld”. (Allah kender sandheden)

 

Genopbygningen af de ødelagte steder i verden og ødelæggelsen af opbyggede steder er tegn og varsler på Den Sidste Dag. 238

The Reichstag (German Parliament)

Det tyske parlament efter dets ødelæggelse i 1945. Billedet nedenfor viser samme bygning i 1999, efter rekonstruktion. Mange bygninger bliver genopbygget og bringes tilbage til deres tidligere udseende på samme måde.

 

Der er to tegn på Hazrat Mahdi (as); … og de tegn er, at månen vil formørkes på måneformørkelsens første fastsatte nat, og solen vil formørkes midt i solformørkelsens fastsatte dage, under Ramadan måneden.239

Der vil være to solformørkelser i Ramadan før Hazrat Mahdi (as) opstår. 240

Der vil være to måneformørkelser i Ramadan…241

De fælles pointer i de tre ovenstående hadither er:

    1. Der vil være sol- og måneformørkelse under Ramadan måneden.

    2. Disse vil være fordelt med 14-15 dages mellemrum.

    3. Formørkelsen vil gentages to gange.

I overensstemmelse med de beregninger, var der en måneformørkelse i 1981 (Hijri 1401), på Ramadanens 15. dag, og en solformørkelse på månedens 29. dag. Der var en ”anden” måneformørkelse i 1982 (Hijri 1402) på Ramadanens 14. dag, og en solformørkelse på månedens 28. dag.

Det er også særligt væsentligt, at der på det specifikke tidspunkt var en fuld måneformørkelse midt i Ramadanen, en meget slående profeti.

lunar and solar eclipse

Ovenfor: Et billede af solformørkelsen den 31. juli, 1981.
Øverst: Et billede af formørkelsen i 1981 afbilledet i Sky Telescope magasinet i juli 1999 udgivelsen.
Kalenderen til venstre viser datoerne for sol- og måneformørkelserne i 1981 og 1982.

 

Før han kommer, vil en komet, der spreder lys, komme fra Øst. 242

Fødslen af den stjerne vil efterfølge Solens og Månens formørkelse. 243

En stjerne med hale vil fødes fra Østen og sprede sit lys. Dens daglige retning vil være fra Øst til Vest. 244

- I 1986 (Hijri 1406), med andre ord i starten af det 14. århundrede, passerede Halleys komet Jorden. Kometen er en lys, skinnende stjerne.

- Den rejser fra Øst til Vest.

- Dette sker efter sol- og måneformørkelserne i 1981 og 1982 (1401-1402)

Halley

20th Chronicle (3/1986) p. 1278
Den 6. marts, det sovjetiske Vega-1 rumfartøj fløj inden for 5.500 mil af Halleys komet, og sendte de første billeder af kometens isede kerne tilbage.

 

Det år, hvor han vil opstå, vil folk udføre hajj sammen og samles uden en imam. Hajjis’erne vil blive plyndret, og der vil være en kamp ved Mina, hvor mange vil blive dræbt og blod vil flyde, indtil det løber over Jamra al-’Aqaba. [Jamra: en stensøjle, der repræsenterer satan, som stenes under pilgrimsfærden.]245

Folk vil tage på hajj uden nogen imam foran sig. Når de når til Mina, vil stammerne slagte hinanden som hunde, og der vil være store krige. I sådan et omfang, at fødderne vil være dækket i en sø af blod. 246

attack on the Kaaba in 1979

En forfærdelig massakre fandt sted ved Kabaen under hajj i 1979 (1 Muharram, 1400, ifølge islamisk kalender). Denne dato er den første dag i året 1400. tredive personer mistede deres liv. I hadithen henfører vores Profet (saas) til en stor begivenhed, som finder sted ved Kabaen i ”det år, hvor Hazrat Mahdi (as) vil opstå”. Dette udtryk er overordentligt vigtigt. Det er fordi datoen for hændelsen og datoen for ankomsten af Hazrat Mahdi (as) begge indikerer året 1979.

attack on the Kaaba in 1979

Historien indefra om sammenstødene i Mekka: HARAM ASH-SHARIF (TEMPELBJERGET) VAR UNDER BESÆTTELSESTRUSSEL

Iranske pilgrimme prøvede at holde en demonstration, bærende plakater af Khomeini. SAMMENSTØD I MEKKA: antal døde: 402

SSyv år efter 1979, igen under hajj, fandt endnu en meget blodigere hændelse sted. Denne gang blev 402 folk dræbt. Men i kontrast til den første hændelse, fandt denne sted langs Kabaen i stedet for indeni den. Disse to hændelser er i total overensstemmelse med beskrivelsen i hadithen af ”et angreb på Kabaen og blodsudgydelse inde i Kabaen,” citeret som varsler for ankomsten af Hazrat Mahdi (as).

 

Det fortælles fra Husayn Ibn Ali (ra), at: “Når du ser en stor ildebrand fra østen i himlen, der oplyser natten, så er det øjeblikket, hvor Hazrat Mahdi (as) kommer.” (Mari' bin Yusuf Karami Hanbali, Fawaid Fawaid al-Fikr fil Mahdi al-Montazar)

En ild vil omslutte dig. Den ild slukkes lige nu i dalen kaldet Berehut. Folk vil blive omsluttet af den ild med forfærdelig lidelse. Den ild vil brænde og ødelægge folk og ejendele. I otte dage vil den rasere over verden som vind og sky. Nattens varme vil være værre end dagens. Den ild vil strække sig fra menneskets hoved til de højeste himle, og der vil være en forfærdelig larm som torden mellem jorden og himlen, sagde han. 247

  • Den brændende olie i Kuwait forte til døden af mennesker og dyr. Ifølge eksperter gik en halv million tons olie op i atmosfæren som røg. Hver dag hang mere end 10.000 tons sod, svovl, kuldioxid og store mængder kulbrinter med deres kræftfremkaldende egenskaber over Golfen. Det er ikke bare Golfen, men verden selv, som brænder. 248
  • To brønde, der gik ild i, producerede lige så meget olie som Tyrkiet gør på en dag, og røgen fra dem kan ses fra Saudi Arabien, 55 kilometer væk. 249
  • Fortsættende nyheder om katastrofe fra Golfen: hundredvis af oliebrønde, som gik i brand i Kuwait, brænder stadig kraftigt. Eksperter siger, det vil være ”overordentligt svært at slukke de brande”, og det siges, at ildebrandene vil påvirke et stort område fra Tyrkiet til Indien de næste 10 år.

Ilden og røgen fra brøndene forurener konstant atmosfæren. Dagen ligner natten i Kuwait. Den brune røg, som stiger op sammen med flammerne, minder en om himlen, når efterår bliver til vinter… Det vil tage mindst et århundrede, før Kuwait bliver totalt beboeligt igen. Røgen som stiger med flammerne er synlig fra mange kilometers afstand, blokerer himlen totalt og gør landet umuligt at bo i. De velhavende forlader Kuwait.250

Iraq invaded Kuwait

I juli 1991, invaderede Irak Kuwait, og som resultat af afbrændingen af kuwaitiske oliekilder, blev Kuwait og den persiske golf opslugt i flammer.

 

Han [Hazrat Mahdi (as)] vil ikke komme, indtil der er en varsel fra Solen.251

Solformørkelsen den 11. august, 1999 var den sidste i det tyvende århundrede. Under denne formørkelse, hvis lige kun finder sted hver 400. år, lægger solen, månen og jorden sig på linje. Det var første gang, så mange mennesker havde været i stand til at se og studere en formørkelse i så lang tid. Nedenfor er nogle avisoverskrifter om fænomenet. Dette kan fortolkes som ”the portent fra Solen”, som hadithen henfører til. (Allah kender sandheden).

solar eclipse

Dette varsel fra Solen kan være den store eksplosion, som fandt sted i det tyvende århundrede. Til venstre på billedet til siden er et billede af Solen, taget i 1996. Billedet til højre blev taget i 2000 og viser dens seneste forekomst efter eksplosionen.

comet

23.02.2009 Güneş Gazetesi
03.04.2009 Dokuz Sütun

Ifølge sine kompagnoner, sagde Allahs Udsending: ”Når Abbasi Malik kommer til Khorasan, vil et af tegnene på ankomsten af den lovede Mahdi (as), ET DOBBELT-TANDET (1) LYSKASTENDE (2) HORN (3) KOMME FREM I ØSTEN.” Den komet er blevet født. Men er det den, eller en anden der ligner? At denne stjerne kaldes en komet, er nok baseret på det følgende:

- Retningen af konstanten ER FRA VEST TIL ØST (4)… DENS DAGLIGE PASSAGE ER, PÅ DEN ANDEN SIDE, FRA ØST TIL VEST.(5) (Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Letter 381, p. 1184)

Udtrykket ”et dobbelt-tandet, lyskastende horn vil fremkomme,” beskrevet af vores Profet (saas) i hadithen som en varsel på ankomsten af den ventede Hazrat Mahdi (as) i Den Sidste Tid og beskrevet i detaljer af Imam Rabbani, henfører til kometen Lulin, som kom tættest på Jorden den 24. februar, 2009. Den måde, hvorpå udtrykkene i hadithen fuldstændig passer til kometen Lulins egenskaber, er et stort mirakel og glade tidender for troende, som venter på Hazrat Mahdis (as) ankomst.

(1) … dobbelt-tandet…: Det faktum, at halen af kometen Lulin er takdelt, matcher fuldstændig udtrykket dobbelt-tandet i hadithen.
(2) … lyskastende…: Udtrykket lyskastende i hadithen henfører til kometen Lulins lys, som overgår seks stjerners lys, da den kom mod Jorden.
(3) … et horn…: Hovedforskellen mellem Lulin og andre kometer er, at kometen både har en hale bag på kroppen, og en hale foran sig. Undersøgelser af fotografierne af Lulin og dens to haler får øjeblikkeligt en til at tænke på et horn.
(4) Retningen af konstanten er fra vest til øst…: hadithen fortsætter ved at sige, at ”retningen af konstanten er fra vest til øst…” Dette henfører til bevægelsen af himmellegemer, og den information er i fuld overensstemmelse med de astronomiske fund i det 20. århundrede. Faktisk rejser alle himmellegemer fra VEST til ØST.
(5) Dens daglige passage er, på den anden side, fra øst til vest. …: Her indikerer udtrykket ”dens daglige passage, på den anden side…” at kometen Lulin, i modsætning til alle andre himmellegemer, rejser fra øst til vest.

Det faktum, at denne egenskab, som ikke ses i noget andet himmellegeme, gælder kometen Lulin, og at dette blev beskrevet for 1400 år siden af vores Profet (saas) som et varsel for ankomsten af Hazrat Mahdi (as), er et stort mirakel.

 

Før Timen kommer, vil der være en modgang som pletter af mørk nat…252

September 11

Ordet ”modgang (fitna)” betyder alt, som vender folks fornuft og hjerter væk fra den sande vej, eller krig, tilskyndelse, forvirring, uorden og konflikt. Modgangen i hadithen vil efterlade røg og støv bag sig, finder vi ud af.

Endvidere kan den måde, hvorpå modgang beskrives som ”mørke” i hadithen, ses som en indikation på, at dens oprindelse er uklar, og at den er uventet. Hvis man ser på det fra den vinkel, er det sandsynligt, at hadithen henfører til verdens værste terroristangreb, på byerne New York og Washington i USA den 11. september, 2001.

 

Indbyggerne i Egypten og Sham ville dræbe deres hersker og hans befalinger…253

Anwar Sadat, killed

Anwar Sadat, som kom til magten i Egypten i 1970 og blev der i 11 år, blev dræbt af sine modstandere under et militæroptog i 1981. Andre egyptiske ledere, som er blevet dræbt, inkluderer premierminister Boutros Ghali, myrdet i 1910, og premierminister Mahmoud Nukrashy Pasha, myrdet i 1948.

Bashir Gemayel, den myrdede phalanx præsidant af Libanon

 
 

Ordet Sham bruges ikke kun om byen Damaskus i Syrien. Ordet betyder ”venstre” på arabisk og er længe blevet brugt til at henføre til lande til venstre for Hijaz regionen (hvor byerne Mekka og Medina ligger). Mange ledere er blevet dræbt i den region. Nogle af disse er: tidligere syriske premierminister Salah al-Deen Beetar (nederst venstre), dræbt i 1980, syrisk premierminister Droubi Pasha, dræbt i 1921, syrisk premierminister Muhsin al-Barazi, myrdet i 1949, Kong Abdullah af Jordan, dræbt i 1851, og libanesiske phalanx leder Bashir Gemayel (øverst højre), dræbt i et bombeangreb i 1982.

 

Folket i Sham vil tage stammerne i Egypten til fange.254

I dag inkluderer staterne i den pågældende region Israel. Det er grunden til, at hadithen kunne henføre til krigen mellem Staten Israel og Egypten, og invasionen af det egyptiske territorium.

1967 Six-Day War

Den 26. oktober, 1956, angreb Israel Egypten og begyndte at besætte Sinai-halvøen. Kampen sluttede kort efter USA’s intervention, og fredsbevarende FN-styrker blev indsat på den israelske grænse.

Seksdagskrigen i 1967 var en anden krig mellem Israel og Egypten. Ved krigens slutning havde Israel erobret hele Gazastriben og Sinai-halvøen, Vestbredden af Jordan floden, byen Jerusalem og Golanhøjderne.

 

Timen (Den Sidste Dag) vil ikke blive etableret indtil… jordskælv vil være meget hyppige. 255

Der er to store begivenheder før Dommedag… og så årevis med jordskælv.256

earthquakes

Profeten (saas) Forudsagde Ankomsten Af Hazrat Mahdi (As) I Hijri 1400

Med ordene fra en hadith;

Folk vil samles omkring Hazrat Mahdi (as) i året 1400. (Risalat al-Khuruj al-Mahdi, p. 108)

Profeten (saas) erklærer udtrykkeligt, at Hazrat Mahdi (as) vil forekomme i Hijri 1400. Bediuzzaman Said Nursi, den største islamiske lærde i de sidste 1000 år, afslører også i sine samlede værker, at Hazrat Mahdi (as) vil træde frem i Hijri 1400:

[De] formode[de] ET FAKTUM, SOM SKETE I VERDENS FREMTID, ET TUSINDE OG FIREHUNDREDE ÅR SENERE at være tæt på deres århundrede. (Words, p. 318)

Fra Hijri 1400 begyndte alle tegnene på Den Sidste Tid, som vores Profet (saas) havde åbenbaret, at finde sted en efter en.

Mange hadither videregivet fra Profeten (saas), som forekommer i Brevene fra den store islamiske lærde Imam Rabbani og Sunan Abu Dawud, et af de sekst vigtigste værker fra Sunni hadith litteraturen, erklærer udtrykkeligt, at Hazrat Mahdi (as) vil forekomme i Hijri 1400, og dette gentages mange gange i Said Nursis Barla Addendum, Kastamonu Addendum og The Rays, såvel som i Damaskus prædikenen, som han prædikede til 10.000 mennesker i året Hijri 1327 i Umayyad Moskeen (For mere information, se: http://www.awaitedmahdi.com/article.php?id=14880)

Hadither nedsendt fra Profeten (saas), som optræder i værker af store islamiske lærde som Imam Rabbani, As-Suyuti, Ahmad ibn Hanbal og Bediuzzaman Said Nursi, siger også udtrykkeligt, at Islamismens Ummahs liv ikke vil overgå året Hijri 1500:

MIT SAMFUNDS LIV VIL IKKE OVERGÅ 1500 ÅR. (As-Suyuti, Al-Kashf 'an Mujawazat Hazihi al-Ummah al-Alf; As-Suyuti, Al-Hawi Lil-Fatawi, 2/248; Tafsir Ruh al-Bayan. Burusawi 4/262;
Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-`Ilal, p. 89)

Imam as-Suyuti siger, at vores Profets (saas) hadith afslører, at Ummah’ens liv ikke vil overgå 1500 år:

DETTE SAMFUNDS LIV VIL OVERGÅ 1000 ÅR, MEN VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL 1500 ÅR… (Al-Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 299)

MIT SAMFUNDS LIV VIL IKKE OVERGÅ 1500 ÅR. (As-Suyuti, Al-Kashf 'an Mujawazat Hazihi al-Ummah al-Alf; As-Suyuti, Al-Hawi Lil-Fatawi, 2/248; Tafsir Ruh al-Bayan. Bursawi 4/262; Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-`Ilal, p. 89)

Said Nursi siger, at Ummah’ens liv vil vare indtil det islamiske år 1506:

”Den første sætning henfører til den sidste periode af et samfund, der bestræber sig på Allahs sti i den Sidste Tid i ET TUSIND FEMHUNDREDE – (1500) og den anden sætning til kampens sejr (udkæmpet på Allahs sti) i ET TUSIND FEMHUNDREDEOGSEKS (1506). (…) Den antyder, at det vil fortsætte på en synlig og åbenbar, og muligvis sejrende, måde, indtil denne dato (1506).” (The Ratifying Stamp of the Unseen, p. 46)

På side 33 i Kastamonu Addendum Bediuzzaman gives året 1545 som datoen for Dommedag (Allah kender sandheden.)

”En gruppe fra mit samfund vil forblive i sandheden, indtil Allahs befaling.”

Abjad beregningerne af klausulen ”En gruppe fra mit samfund…”, som er 1542 (2117) antyder dets (samfundets) overlevelsestid. Ajbad beregningerne af klausulen ”vil forblive i sandheden” (når geminationsmærket tages i betragtning) giver 1506 (2082). Det indikerer, at indtil den dato (2082) vil det fortsætte sit arbejde med oplysning, åbenbart og naturligt, og måske sejrende, indtil 1542 (2117) i hemmelighed og nederlag. Abjad beregningen af klausulen ”indtil Allahs befaling” (når geminationsmærket tælles med), antyder, at DOMMEDAG VIL FALDE for de vantro i 1545 (2120). (Kastamonu Addendum, p. 33)

I lyset af disse totalt troværdige kilder er det ganske tydeligt, at Hazrat Mahdi (as) ikke vil opstå i et århundrede efter Hijri 1400. Alle muslimer burde have total tiltro til de troværdige hadither om Den Sidste Tid, som Profeten (saas) har videregivet og til de største islamiske lærdes redegørelser. Ellers ville det, at ignorere disse varsler, som alle er sket en efter en, være det samme som at vedholde, at man skulle forvente dem alle at ske igen, en efter en. Faktummet er, at disse varsler allerede er sket en gang, og i en given rækkefølge. Og dette er tilstrækkeligt for, at muslimer skal indse, at de lever i den Sidste Tid, forudsagt af vores Profet (saas). At sige, at ”de samme varsler må ske endnu en gang” i lyset af de hundredvis af varsler, der er fundet sted, er bestemt irrationelt og ulogisk. Det er nok for en sand muslim at se, at disse varsler har fundet sted en gang på den måde, vores Profet (saas) har forudsagt det, til at de tror på, at vi lever i den Sidste Tid, og at, insha’Allah, Hazrat Mahdi (as) er kommet.

Tegnene På Den Sidste Tid Kommer En Efter En

I haditherne, som vi har fået fra Profeten (saas), gives der nyheder om den sidste tid og Islams Gyldne Tid. Når vi sammenligner disse tegn med de ting, der finder sted på vores tid, kan vi se mange indikationer på, at vi lever i den Sidste Tid, og som også bibringer ankomsten af Islams Gyldne Tid.

Vi må gøre det klart, at nogle af de tegn, der er blevet udpeget i haditherne, som vi har betragtet i disse kapitler, måske er blevet bevidnet i en vis grad gennem islams 1400 år lange historie i nogle dele af verden. Det betyder dog ikke, at det var den sidste tid. For at kunne beskrive en periode som Den Sidste Tid, skal alle tegnene på den sidste dag ske på samme tid, en efter en anden. Der tales om den situation i hadithen:

”Tegn, som følger hinanden som dele af en halskæde, der falder en efter en, når snoren klippes.” 257

I haditherne beskrives begyndelsen på den Sidste Tid som den tid, hvor disharmoni vokser, og krig og konflikt stiger, hvor der er forvirring og uorden, og moralsk forfald viser sit ansigt, og folk vender sig væk fra religionens moral. På den pågældende tid vil naturlige katastrofer ske over hele verden, fattigdom vil nå usete højder, der vil være en stor stigning i kriminalitet, og mord og brutalitet overalt. Men dette vil kun være det første stadie. Under anden fase vil Allah redde menneskeheden fra dette stadie af uorden og forvirring, og vil erstatte det med en velsignet eksistens fuld av overflod, fred og sikkerhed.

 

Timen vil ikke blive etableret… indtil folket konkurrerer med hinanden om at konstruere høje bygninger. 258

Den Sidste Dag vil ikke blive etableret indtil… tiden går hurtigt. 259

Store afstande vil blive dækket på korte tidsperioder. 260

Den Sidste time vil ikke komme, før tiden kontraherer, et år bliver som en måned, en måned som en uge, en uge som en dag, en dag som en time, og en time som pindebrænde til et bål.261

landscape

Det århundrede, vi lever i, har set mulighederne for at bygge supersoniske flyvemaskiner, og evnen til, via toge og andre forbedringer inden for transport, at foretage rejser på nogle få minutter, som en gang ville have taget måneder, og det med stort behag. Det denne hadith indikerer finder også sted på denne måde.

Kommunikation mellem kontinenter ville tage uger for hundredvis af år siden, men er nu et spørgsmål om sekunder, via internet og andre teknologiske fremskridt. Goder, som engang var uger om at nå frem efter en lang rejse, kan du leveres med et øjebliks varsel. Milliarder af bøger kan nu trykkes på den samme tid, som det ville tage at skrive et enkelt brev for nogle århundreder siden. Andre teknologiske udviklinger har også betydet, at vi ikke længere bruger store mængder tid på at lave mad, gøre rent og passe børn.

Man kunne fortsætte med at citere lignende eksempler. Men den vigtige her er selvfølgelig, at tegnene på den Sidste Dag, som de blev beskrevet af Profeten (saas) i det syvende århundrede, nu sker en efter en.

robots

1. Türkiye Gazetesi, 1 February 2002

2. Hürriyet Gazetesi, 19 March 2000

 

Den sidste time vil ikke komme før enden på en mands pisk taler til ham. 262

Pisken er kendt som et redskab, som tidligere blev brugt, når man red eller vejledte pakdyr som heste eller kameler. Når vi ser nærmere på denne hadith, kan vi se, at Profeten (saas) laver en sammenligning. Lad os spørge folk, der lever i nutiden, et spørgsmål, ”Er der et moderne redskab, som taler som og ligner en pisk?”

Det mest logiske svar til det spørgsmål er mobiltelefonen, med sin lange antenne eller lignende kommunikationsudstyr. Hvis vi husker på, at mobil- eller satellittelefoner er sammenligneligt nye udviklinger, så er visdommen bag Profetens (saas) beskrivelse for 1400 år siden næste klarere. Det er bare en indikation mere for, at vi lever gennem perioden før Dommedag.

transceiver

 

Der vil ikke være nogen Dom… indtil en persons egen stemme taler til ham. 263

Budskabet i hadithen er ganske tydelig: en person, der hører lyden af sin egen stemme, er endnu et tegn på den sidste tid. Der er ingen tvivl om, at man for at høre sin egen stemme først skal optage den, og så spille den for sig selv igen. Lydoptagelse og reproduktionsudstyr er produkter fra det tyvende århundrede. Den udvikling markerede et videnskabeligt vendepunkt og førte til skabelsen af kommunikations- og medieindustrien. Lyd reproduktion er næsten perfekt nu ved hjælp af computer- og laserteknologi.

Kort sagt tillader de elektroniske gadgets på vores tid, mikrofoner og højttalere, os at optage lyd og spille den igen, og er også manifestationer på det, der gengives i hadithen ovenfor.

speech record

 

Tegnet på den dag: En hånd vil rækkes ned fra himlen, og folk vil kigge og se den. 264

Tegnet på den dag er en hånd, der rækkes ned fra himlen, og folk stopper for at se på den.265

Det arabiske ord for “hånd” i haditherne ovenfor er “yed”. Såvel som “hånd”, foreslår ordbogen også betydninger som ”magt, kraft, styrke, midler osv.” Det er sandsynligt, at ordet i disse hadither bruges på de måder.

Ideen om en “magt, kraft, styrke eller et middel”, der strækkes ned fra himlen, og som folk kigger på, giver måske ikke så meget mening i tidligere tiders sammenhæng. Men den kaster betydeligt lys over udstyr som fjernsynet, kameraet og computeren, som er blevet en så uundværlig del af moderne livsstil, som beskrives i haditherne. Med andre ord bruges ”hånden”, som nævnes i disse hadither, om en kraft. Den taler tydeligt om billeder, der kommer ned fra himlen i bølger, med andre ord fjernsynsudsendelser.

television

 

Folk vil høste 700 mål af hvede for hver en de sår… Folk vil kaste nogle få håndfulde frø ned og høste 700 håndfulde… Selvom meget regn vil falde, vil intet gå tabt. 266

Profeten (saas) gav mange andre detaljer om de teknologiske fremskridt, som vil følge med de sidste tider. I haditherne trækkes opmærksomheden mod bevægelsen mod moderne landbrugsteknikker, udviklingen af nye produktionsmetoder, forskning inden for forbedring af frø, og mod at øge produktionen som et resultat af bedre brug af regnvand ved at bygge nye damme og kunstige søer.

sowing

Stigningen i hvedeproduktionen blev beskrevet på hjemmesiden www.worldbank.org/html/cgiar/press/wheat3.html: Hvede er århundredes mirakelafgrøde. İsmail Serageldin, World Bank vicepræsident for Environmentally Sustainable Development og CGIAR formand, sagde: ‘HVEDE ER DETTE ÅRHUNDREDES MIRAKELAFGRØDE’ Han fortsatte: ‘Øget hvedeproduktivitet har forhindret verdensomspændende fødevaremangel og stabiliseret fødevaresikkerheden i Asien, Sydamerika og, til en vis grad, Afrika.’

Tallene for hvedeproduktion mellem 1981-2 og 1999-2000 på www.economic.idsc.gov.eg/book/agricul.htm hjemmesiden viser en 90% stigning.

 

agriculture

Zaman Gazetesi, 7 October 1996

Teknologi forbedres i et hurtigt tempo i dag. Kvaliteten og kvantiteten af produkterne stiger kraftigt. Denne hurtige udvikling, især inden for genetisk videnskab, skaber en revolution i landskabsteknologi, på samme måde som inden for alle andre områder af teknologi.

 

På den tid… vil levetiden vokse sig længere. 267

Fjorten århundreder er gået, siden Profeten (saas) frembragte den nyhed. Den gennemsnitlige forventede levetid er meget højere nu, end den har været på nogen anden tid i sen historie. En stor forskel kan ses mellem tallene for begyndelsen og slutningen af det tyvende århundrede. For eksempel estimeres det, at en baby, der blev født i 1995, vil leve omkring 35 år længere end en, der blev født omkring 1900. Et andet slående eksempel om det samme emne er, at meget få mennesker i den nærmeste fortid levede til at blive 100, hvor det nu er meget mere almindeligt.

agriculture

Mere end halvdelen af udviklingerne inden for levetidsforlængelse har fundet sted i det tyvende århundrede. Information om dette emne er tilgængeligt på hjemmesiden du ser nedenfor (www.hsph.harvard.edu/review/special.htm) Ifølge denne side, ”er den forventede levetid i for eksempel USA steget fra 47 år i 1900 til 78 år i 1995… For det første, når folk er fattige, dør de unge, og minimale stigninger i per capita indkomst kan have en stor indflydelse på forventet levetid. For det andet, selv hvis du var enormt rig i 1900, var der 25 års forventet levetid, du ikke kunne købe, hvilket i 1990 kunne opnås ved selv forholdsvis moderat indkomst.”

Hjemmesiden nedenfor (www.viewzone.com/aging.html) indeholder noget statistik. Ifølge disse vil nyfødte babyer have en potentiel forventet levetid på 76 år, men dette gennemsnit ændres hele tiden, for ”i 1796 var den forventede levetid 24 år. Hundrede år senere var det fordoblet til 48. Lige nu er det 76.” ”Over halvdelen af baby boomers her i USA kommer til at se deres hundredårsfødselsdag og mere med fremragende helbred,” siger Dr. Ronald Klatz fra the American Academy of Anti-Aging.

Konklusion

I Koranen erklærer Allah, at Han har tilvejebragt mange mirakler ved hjælp af profeterne. For eksempel da Profeten Moses (as) kastede din stav ned, blev den til en slange, og da han slog havet med den stav, delte det sig i to og efterlod en tør vej langs midten. Profeten Jesus (as) kom til verden uden en far, og han talte, mens han stadig lå i krybben. Et andet mirakel er den måde, hvorpå han var i stand til at helbrede de syge… Alle disse mirakler ved Allahs nåde var støtte og hjælp til dem, i Allahs Syn, for at gøre dem i stand til at overbevise folk og gøre, at de troede på dem.

Allah støttede Profeten Muhammad (saas) ved hjælp af både miraklerne i Koranen og med den information, han fik omkring det ukendte. Profeten (saas) gav detaljer om hændelser, som ville ske i den nære og fjerne fremtid. At faktisk se disse blive til er både en måde at øge de troendes begejstring på og at varme de vantros hjerter over for islam.

Hændelser, som ville have virket umulige i hans egen tid, og som ingen nogensinde kunne have forestillet sig, som nu sker en efter en, er tydelige beviser på det faktum, at Profeten (saas) videregav speciel viden.

Vi må gøre det klart, at de, som nægter at blive vejledt til den rette sti, vil alligevel stadig nægte at tro, på trods af Profetens (saas) og Koranens tydelige beviser og mirakler. Allah afslører det faktum i Koranen:

De har svoret deres dyreste eder ved Gud på, at de ville tro på det, hvis der kom et tegn til dem. Sig: "Tegnene råder Gud alene over." Og hvordan kan I vide, om de ville tro, hvis det kom? (Sura al-An'am: 109)

 

 

Noter

208. Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 287-299

209. Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 287-299

210. Elmalili Hamdi Muhammad Yazir, Kuran-ı Kerim Tefsiri (Qur'an Tafsir)

211. Imam Taberi, Taberi Tefsiri, (Tafsir at-Tabari)

212. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani,Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 15, p. 420

213. http://lists.isb.sdnpk.org/pipermail/cyberclub-old/1999-April/000341.html

214. http://www.mustakiim.de/Islam/IslamTarihi/bilgi5.htm

215. M.G.S. Hodgson, The Venture of Islam, Volume1, İz Publications, Istanbul, 1993, p.61

216- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299

217- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299

218- Elmalılı Hamdi Muhammed Yazır, Kuran-ı Kerim Tefsiri, http://www.kuranikerim.com/telmalili/isra.htm

219- İmam Taberi, Taberi Tefsiri, 5. cilt, Ümit Yayıncılık, İstanbul,  s. 2276,

220- Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 420

221- H.U. Rahman, İslam Tarihi Kronolojisi, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1995, s. 70-71

222- Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 416

223- http://www.mustakiim.de/Islam/Islam%20Tarihi/bilgi5.htm

224- http://www.mustakiim.de/Islam/Islam%20Tarihi/bilgi5.htm

225- M.G.S. Hodgson, İslam'ın Serüveni, 1. cilt, İz Yayıncılık, İstanbul, 1993, s.61

226- Taberi, 1:260; Taberi, 3:91, İnsanü'l-Uyun, 3:292, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

227- Taberi, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

228- İbn'i Sad, Tabakat, 1:260, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

229- Taberi, 1:260; Taberi, 3:91, İnsanü'l-Uyun, 3:292, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

230- Taberi, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223-224

231- Taberi, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.224

232- Taberi, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.224

233- İbni Sa'd, Tabakat, 1:260, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.225

234- Taberi, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.225

235- Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevanih-i Hülefa, 1:182, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998,s.225

236- H.G. Wells, A Short History of the World, http://www.bartleby.com/86/41.html; http://www.encyclopedia.com/printablenew/25555.html

237- Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492

238- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.454

239- H. Akdağ – M. Sevgili, Son Zamanlarla İlgili Hadisler, Tekin Kitabevi, 1986, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman (Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 27

240- Ali bin Hüsamüddin, Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman (Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 38

241- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s. 440

242- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi,  İstanbul, 1997, 448/8; İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s. 480

243- H. Akdağ – M. Sevgili, Son Zamanlarla İlgili Hadisler, Tekin Kitabevi, 1986, s. 97

244- İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s. 468

245- Ali bin Hüsamüddin, Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman (Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.59

246-Sahih-i Müslim, 11/320

247- Riyazü's Salihin, 3/332

248- İsmail Mutlu, Kıyamet Alametleri, Mutlu Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.138

249- Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s.47

250- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.440

251- Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 54

252- Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 54

253- Ali bin Hüsamüddin, Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman (Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.32

254- İmam Rabani, Mektubat-ı Rabbani, Çev. Abdulkadir Akçiçek, İstanbul Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2/1170

255- Ali bin Hüsamüddin, Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman (Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.35

256- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar

257- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.461

258- Necati Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, Adım Yayıncılık, 1983, s.175

259- Hürriyet, 23 Ocak 1991

260- Necati Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, Adım Yayıncılık, 1983, s.175

261- Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 47

262- Ali bin Hüsamüddin, Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman (Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.26

263- Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 49

264- Heytemi Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki, El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar (Beklenen Mehdi'nin Alametleri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 49

265- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi,  İstanbul, 1997, 476/11

266- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi,  İstanbul, 1997, 187/2

267- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi,  İstanbul, 1997, 277/6

6 / total 8
You can read Harun Yahya's book Profeten Muhammad (saas) online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net