Profeten Muhammad (saas)

HENT BOGEN

Download (DOC)
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
5 / total: 8

Profetens (saas) Eksemplariske Liv

Hvert øjeblik af Profetens (saas) liv er et fremragende eksempel for de troende. Gennem sine samtaler med de troende, den måde han tiltalte dem på, hans humor, hans affektion for og interesse i børn, den retfærdige måde han behandlede kvinder på og hans affektion og omsorg, var han en fuldendt beskytter, både for sin familie og for alle muslimer. Med sit smilende ansigt, muntre natur, og sin hensyn til og affektion for de troende, er han et vigtigt eksempel på rigtig moral og en ideel model for menneskeheden. Dette kapitel vil omfatte eksempler på Profetens (saas) liv, som var så glædeligt for Allah.

Profeten (saas) Smilede Ofte, Og Rådede Andre Til At Gøre Det Samme

Selvom Profeten (saas) bar et tungt ansvar, og på trods af alle de vanskeligheder, han mødte, var han en meget ydmyg og fredelig mand, som underkastede sig Allah. Han levede i troens glæde og begejstring hvert øjeblik af sit liv. Takket være den glæde ved tro og hans høje moral, var han altid smilende og barmhjertig. Han kompagnoner beskriver hans væremåde:

Ali (ra): ”Hans smilende ansigt og venlige behandling af alle gjorde ham bogstavelig talt til en fader for folket. Alle var lige i hans øjne.”152

“Han var altid glad, blid og mild.” 153

“Han var den blødeste og venligste af alle folk...”154

Profeten (saas) rådede også sine kompagnoner til at smile, og sagde:

“Underhold ikke folket med din rigdom, men underhold dem med et smilende ansigt og god opførsel.”155

"Allah elsker de, der gør tingene lettere og de, der har smilende ansigt.” 156

landscape

Han er den, der lod en udsending opstå i hans eget folk, en af deres egne, til at læse Hans tegn op for dem, rense dem og lære dem Skriften og Visdommen…
(Sura al-Jumu’a: 2)

Profetens (saas) Forhold Og Samtaler Med Sine Kompagnoner

Profeten (saas) havde stor interesse i muslimerne omkring ham. Han holdt godt øje med deres tro, adfærd, renlighed, glæde og sundhed. Han lagde mærke til, hvad de hver især manglede og havde brug for, og sikrede at de ville blive sørget for. I hver samtale han havde med dem, var han venlig mod dem og vandt deres kærlighed. Når hans kompagnoner forlod ham, var de fyldt med glæde og tilfredshed.

Ali (ra), en af de tætteste på ham, beskriver hans forhold til sine kompagnoner og stemningen under deres samtaler:

”Hans velgørende hånd var spredt så langt ud den kunne, og hans tunge var den sandeste. Hans adfærd var den mest ydmyg. Gudsfrygt slog enhver, der så ham. Hvem end, der mødte ham, elskede ham. En, der velsignede ham, sagde: Jeg har aldrig set andre som ham før eller siden. Når en mand tiggede Profeten (saas) om noget, fik han det."157

Nu er en udsending kommet til jer, en af jeres egne, som døjer, når I har modgang, som er bekymret for jer, og som er medfølende og barmhjertig over for de troende.
(Sura at-Tawba: 128)

Ka’baen i Mekka. King Fahd Porten.

”Han interesserede sig for hvem end han sad med, og gav intet indtryk af at behandle nogen anderledes. Han var altid tålmodig over for de, der sad eller stod med ham, og ville aldrig forlade den person, indtil den person gik væk fra ham.” 158

”Han savnede sine kompagnoner og spurgte efter dem (når han ikke kunne se dem). Han spurgte, hvordan folk havde det, og hvordan deres forretninger gik. Han kaldte smukke ting smukke, og grimme ting grimme.”159

“Han holdt altid med ærlige mænd og modtog ingen andre. De kom op ved siden af ham i en kort tid, og når de gik, forlod de ham med tilfredse hjerter. De forlod hans side som levende beviser og vejledere.”160

“Han var tålmodig over for ekstrem eller ulogisk adfærd fra fremmede. De blev nogle gange vrede, og han beroligede dem ved at sige ’Vejled dem, når du ser nogen lige sådan.’”161

“Han afbrød aldrig, men ventede altid på, at folk skulle blive færdige.” 162

”… Han brugte altid ord, som gjorde, at folk elskede hinanden og samledes. Han skræmte dem aldrig eller jagede dem væk. Han tillagde stor vigtighed til lederne af alle stammer og var gæstfri over for dem…”163

Hans barnebarn Hassan (ra) har dette at sige om Profeten (saas):

“Hans blik var meget betydningsfulde… Han talte kort og præcist. Der var intet unødvendigt i hans ord, og intet der manglede.” 164

The Kaaba lock

Ka’ba låsen, i the Relikvieafdelingen af Topkapı Paladset.

”Han talte på samme måde til førende notabiliteter og almindelige folk. Han skjulte intet fra dem…”165

Dette er hvordan Abu Zar (ra) beskriver Profetens (saas) kærlighed til sine kompagnoner:

”Jeg kom til ham (Profeten (saas)) og fandt ham siddende på en barneseng. Han rejste sig fra den og omfavnede mig. Dette viser, at omfavnelse er godt.”166

Abu Huraira (ra) beskriver Profeten Muhammads (saas) betænksomhed og menneskelighed:

”Profeten (saas) trak ikke sin hånd væk fra en anden, før sidstnævnte trak sin egen hånd til sig.” 167

Profeten (saas) tog også stor interesse i sine kompagnoners sundhed. Han rådede de tynde blandt dem til at tage på, og de overvægtige blandt dem til at gå på kur og være forsigtige med, hvad de spiste.168

I nogle tilfælde af sygdom, rådede han sine kompagnoner til at tage en drik lavet af honning. 169

Abu Huraira (ra) besvimede åbenbart en dag, og Profeten (saas) løftede ham op på benene, tog ham hjem og gav ham noget mælk at drikke, da han opdagede, han var sulten. 170

Profeten (saas) Grinede Og Fjollede Med Sine Kompagnoner

Fra hvad, man har hørt fra kompagnonerne, ser det ud til, at Profeten (saas) ofte fjollede med sin familie og sine kompagnoner, samt grinede af deres jokes og gav dem venlige navne eller kaldenavne. Som altid opførte Profeten (saas) sig dog meget forsigtigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med kravene for god samvittighed, når det gjaldt fjolleri. Vi kan opsummere de råd, Profeten (saas) gav sine kompagnoner om fjolleri, på denne måde:

”Jeg vil joke, men jeg siger kun sandheden.”

”Det er ikke lovligt for en muslim at frygte sin broder.”

”Skændes ikke med din broder, joke ikke med ham på en hånende måde.”

”Skam til ham, som fortæller løgne for at underholde andre.”

”Man kan ikke være en god troende, for man stopper med at fortælle løgne, selv i spøg, og at skændes, selv hvis han er i sin ret.”

”Fortæl ikke løgne, selv ikke i spøg.”171

Profetens (saas) Råd Om Kærlighed

Et af de vigtigste emner, som Profeten (saas) dvælede ved var, at de troende skulle elske hinanden på en ægte måde og uden nogen tanke på personlige interesser, og at de ikke skulle holde på tanker om had, vrede eller misundelse til hinanden. Profeten (saas) var både det bedst mulige eksempel for de troende, men gav dem også ofte råd om emnet.

I Koranen siger Allah om emnet:

”Dette er, hvad Gud forkynder sine tjenere, som tror og gør gode gerninger. Sig: "Jeg beder jer ikke om anden løn for det end venskab som blandt slægtninge!" Den, der udfører en god handling, vil Vi give endnu mere godt til gengæld. Gud er tilgivende og taknemmelig.” (Sura ash-Shura: 23)

Disse er nogle af de hadither, der berører Profetens (saas) kvaliteter i form af kærlighed, venskab og broderskab:

”En troende elsker ved andre, hvad han elsker ved sig selv.” 172

”Allahs Apostel (saas) plejede at acceptere gaver og plejede at give noget i retur.” 173

”Han som præsenteres for en blomst af sød basilikum skal ikke afvise den, for den er let i vægt og behagelig i duft.” 174

“Had ikke hinanden, misund ikke hinanden og sælg ikke til overpris til hinanden, skændes ikke med hinanden og bagtal ikke hinanden. Allahs tjenere er hinandens brødre.” 175

“Vanerne hos tidligere generationer har angrebet dig – misund og had. Had er begrænsende. I vil ikke komme ind i Paradis, før I tror. I vil ikke tro, før I elsker hinanden. Skal jeg ikke fortælle jer, hvad der vil fastlægge jer på det? Spred fred blandt jer."176

Profetens (saas) Interesse I Og Kærlighed For Børn

Profeten Muhammads (saas) medfølelse, barmhjertighed og omtanke for de troende kan også ses i hans attitude over for børn. Profeten (saas) tog en stor interesse i sine egne børn og børnebørn, såvel som sine kompagnoners. I forhold til dem kom han med forslag om alt, fra deres fødsel til valg af navn, fra deres sundhed til deres uddannelse, fra deres tøj til de lege, de legede, og han spillede en aktiv rolle i alt sammen.

For eksempel sagde han til sin datter Fatimah, før hun fødte hans to barnebørn: ”Når der sker en fødsel, så gør ingenting ved barnet uden at informere mig.” 177 Efter babyerne var blevet født, instruerede han i, hvordan de skulle mades, holdes øje med og beskyttes.

Profeten (saas) bad også for nyfødte babyer, for sine børn og børnebørn, og for sine kompagnoners børn. Mens han havde dem på sit knæ eller så på dem lege, bad han Allah om at give dem lange og blomstrende liv, såvel som visdom og tro. Ved hver mulighed bad han for sine børnebørn Hassan og Hussein, og sagde, at den bøn, han brugte, var den samme som Abraham brugte for Isaac og Ishmael.178

children

Ibn Abbas (ra), en af hans kompagnoner, fortæller hvordan Profeten (saas) sagde ”Allah, lær ham visdom”, da han var barn. Da Anas bin Malik, en af hans andre kompagnoner, var barn, bad han til Allah om at give ham meget rigdom, mange børn og et langt liv, og at disse ville blive lovende for ham.179

Profeten (saas) tillagde børnenes leg stor vigtighed, og nogle gange legede han endda med dem. Han anbefalede forældre at lege med sine børn og sagde ”Lad han, som har et barn, være som et barn med ham.”180 Han forslog, at børn legede lege og dyrkede sport som svømning, løb og brydning, og opfordrede sine egne børnebørn og børn til folk omkring ham at gøre dette.

Mange af hans kompagnoner har beskrevet, hvordan Profeten (saas) elskede børn, tog interesse i dem og legede med dem. Her er en række eksempler:

Anas bin Malik (ra):

”Profeten var en af de fremmeste folk, når det gjaldt at lege og fjolle med børnene.”181

Al-Bara ’ibn Azib (ra):

”Jeg så Hassan (ra) på skuldrene af Allahs Udsending.”182

Anas bin Malik (ra) sagde:

"Profeten (saas) kyssede og duftede til (sin søn) Ibrahim."183

Abu Huraira (ra) beskriver Profetens (saas) kærlighed til børn, og hvordan han plejede at lege med dem:

Jeg gik sammen med Allahs Udsending (saas) på et tidspunkt på dagen, men han talte ikke til mig og jeg talte ikke til ham, indtil han kom til Bazaren i Banu Qunaiqa. Han kom tilbage til Fatimas telt og sagde: Er den lille fyr (altså Hassan) der? Vi havde indtryk af, at hans mor havde tilbageholdt ham for at bade ham og klæde ham på og pynte ham med søde blomsterkranse. Ikke meget tid gik, fra han (Hassan) kom løbende til, at de begge omfavnede hinanden, derefter sagde Allahs Udsending (saas): O Allah, jeg elsker ham; elsk ham og han, der elsker ham (Hassan)..."184

Ifølge Anas bin Malik (ra), plejede Profeten (saas) ofte at kalde sine børnebørn, Hassan og Hussein, over til sig og kramme dem. 185

Ibnu Rebi'ati'ibni Haris (ra) siger:

”Min far sendte al-Fadl, søn af Abbas, og mig til Profeten (saas). Da vi kom frem til ham, satte han os ned på sin højre og venstre side og omfavnede os stærkere, end vi nogensinde før havde set.”186

Profeten (saas) kærtegnede ofte børnenes hoveder og bad for dem. For eksempel siger Yusuf 'Ibn Abdullah 'Ibn Selam (ra), at Profeten (saas) ofte kaldte hans navn og aede hans hoved. Amr Ibnu Hureys (ra) beskriver, hvordan hans mor tog ham til Profeten (saas), og hvordan han ville ae hans hoved og bede for, at han altid ville få sit daglige brød. Da Abdullah Ibnu Utbe (ra) var fem eller seks, husker han også, at Profeten (saas) aede hans hoved og bad til, at han ville få mange efterfølgere og leve i rigdom. 187

Abu Huraira (ra) giver følgende eksempler på Profeten Muhammads (saas) interesse i og kærlighed for børn:

“Da folket så den første frugt (på sæsonen) bragte de den til Allahs Apostel (saas). Da han modtog den, sagde han: “O Allah, velsign os i vores frugter; og velsign os i vores by; og velsign os i vores sa’s (en måleenhed) og velsign os i vores mudd (en måleenhed). Han kaldte så det yngste barn til sig og gav ham de frugter.” 188

”Hvornår han end kom tilbage fra en rejse, blev børnene fra hans hushold taget ud for at møde ham.” Han (saas) plejede at kramme dem tæt indtil sig, som ’Abd-Allah ibn Jafar (ra) sagde:

”Hvornår Profeten (saas) end kom tilbage fra en rejse, blev han taget ud for at møde ham. En dag mødte vi ham, Hassan, Hussein og jeg. Han bar en af os ud foran ham, og en anden på sin ryg, indtil vi kom til Medina.” 189

‘Engang tog Profeten (saas) ud om dagen... så satte han sig i Fatimas hus og spurgte til den lille dreng (sit barnebarn Hassan). Efter lidt tid kom drengen løbende og Profeten (saas) omfavnede ham og kyssede ham’.”190

Jaabir bin Samurah (ra) har dette at sige om emnet:

“Jeg bad den første bøn sammen med Allahs Udsending (saas). Han gik så til sin familie, og jeg gik også med ham, da han mødte nogle børn (på vejen). Han begyndte at klappe kinderne på hver af dem. Han klappede også min kind, og jeg oplevede en kølighed eller en duft fra hans hånd, som om den kom fra en parfumehandlers duftpose.”191

Profeten Muhammad (saas) blev sendt på en tid, hvor pigebørn stadig blev dræbt ved fødslen, men understregede, at piger ikke skulle diskrimineres i forhold til drenge, og at det var en synd at dræbe dem. Ved at udvise lige kærlighed for og interesse i begge, satte han et fremragende eksempel for hele samfundet. Det følgende er et eksempel på, hvad Profeten (Saas) sagde om pigebørn:

”En datter er et dejligt barn; hengivende, ivrig for at hjælpe, mild og fuld af hellige følelser af moderskab.”192

Profeten (saas) udviste sin kærlighed med ord og handling. Han fortalte børnene, hvor meget han elskede dem. 193

Profeten (saas) favoriserede aldrig et barn over et andet. Han viste samme hengivelse og medfølelse for de troendes børn, som han gjorde til sine egne børn og børnebørn. Da Halid bin Said (ra) besøgte Profeten (saas), var der en lille pige ved hans side. Profeten (saas) viste hende særlig hengivenhed, fordi hun var blevet født i Abessinien. Ved en lejlighed havde Profeten (saas) et stykke broderet stof i hans hænder. Han kaldte pigen til sig og gav det til hende, hvilket gjorde hende meget glad.

Jamre (ra) var et lille barn på den tid. Hendes far tog hende med til Profeten (saas) og bad ham om at bede til Allah om at gøre hende velstående. Profeten (saas) tog Jemre (ra) på sit skød, placerede sin hånd på hendes hoved og bad.

Usama (ra), søn af Profetens (saas) assistent Zaid (ra), havde dette minde om Profeten (saas):

“Allahs Apostel (saas) plejede at sætte mig på (et af) hans lår og Al-Hassan bin ’Ali på sit andet lår, og omfavnede os så og sagde: ’O Allah! Vær barmhjertig mod dem, som jeg er barmhjertig mod dem’.” 194

Nogle folk var ikke i stand til at forstå, hvorfor Profeten (saas) legede med børn og tog en så stor interesse i dem. Ved en lejlighed så Akra bin Habis (ra), Profeten (saas) kysse Hassan (ra) og sagde:

”’Jeg har ti børn og har aldrig kysset en eneste af dem’.” Profeten (saas) så på ham og sagde ’De, som ikke udviser nogen barmhjertig, vil ikke blive vist nogen barmhjertighed’.”195

Profetens (saas) ærværdige søn Ibrahim (ra) besøgte ofte sin ammes hus, viste hende kærlighed og affektion, og aede hendes hoved. Anas bin Malik (ra), Profetens (saas) tjener, havde et andet minde:

”Jeg så aldrig nogen, som var mere medfølende over for børn end Allahs Udsending (saas). Hans søn Ibrahim blev passet af en amme i bakkerne om Medina. Han tog derhen, og vi tog med ham, og han gik ind i huset, samlede sin søn op og kyssede ham, og kom så tilbage.”196

Vores Profet (saas) advarede også de troende om, at de skulle behandle sine born retfærdigt og sagde:

”Frygt Allah og behandl dine børn med ligeværdig retfærdighed.”197

Profeten (saas) lagde også stor vægt på børns uddannelse og det, at de skal opdrages med rigtig moral og ledte vejen ved at give en stor del råd om emnet. Nogle af de ting, han havde at sige, er som følger:

”De bedste ting en mand efterlader sig efter hans død, er et dydigt barn, som påberåber sig Allah for ham, en evig velgørenhed, hvis belønning når ham, og en fordelagtig viden, som forbliver brugbar efter ham."198

“En af et barns pligter til sin far er at gøre sit navn og sin adfærd passende.”199

”Vær gæstfri over for dine børn og opdrag dem til at opføre sig pænt…” 200

Som på alle andre områder, var Profeten Muhammad (saas) en fremragende model for de troende, når det gjaldt at tage interesse i børn og vise dem kærlighed og hengivenhed. Han kommunikerede vigtigheden ved at vise kærlighed til børn med ordene, ”Han, som ikke viser barmhjertighed til vores yngste, tilhører ikke os…”201

Profetens (saas) Koner Er De Troendes Mødre

Profetens (saas) koner er de troendes mødre, rollemodeller for alle muslimske kvinder, indeholdende sad guddommelighed. Der er en væsentlig mængde information om Profetens (saas) koners adfærd og tro, den måde de passede på ham, deres egen visdom og deres fremragende moral, at finde i Koranen, haditherne, og redegørelser om Profetens (saas) liv.

Et faktum om Profetens (saas) koner i Koranen er, at de er mødre til alle troende:

Profeten står de troende nærmere end dem selv, og hans hustruer er deres mødre… (Sura al-Ahzab: 6)

I et andet vers forbyder Allah de troende at blive gift med hans koner efter han er væk:

… Det tilkommer ikke jer at krænke Guds udsending og ikke at gifte jer med hans hustruer nogensinde, efter ham. Det ville for Gud være en alvorlig ting. (Sura al-Ahzab: 53)

children

Han taler ikke ud af egen lyst. Det er en åbenbaring, der blev indgivet, intet andet.
(Sura an-Najm: 3-4)

Andre vers i Koranen afslører, at Profetens (saas) koner ikke er som andre kvinder, og beskriver hvordan de burde opføre sig. Beskrivelsen lyder:

I, Profetens kvinder! I er ikke som hvem som helst af kvinder. Hvis I er gudfrygtige, vær da ikke så myge i talen, at den, der bærer en sygdom i hjertet, bliver optændt! Før sømmelig tale! Bliv i jeres huse! I må ikke stadse jer ud, som man gjorde tidligere, i uvidenhedens tid! Hold bøn, giv almisse og adlyd Gud og Hans udsending! Gud ønsker kun at fjerne urenheden fra jer, I Husets folk, og rense jer fuldstændig. Tænk over, hvad der bliver læst op for jer i jeres hjem af Guds tegn og visdommen. Gud er skarpsindig og indsigtsfuld. (Sura al-Ahzab: 32-33)

Profetens (saas) gudfrygtige koners adfærd, som den afsløres i disse vers, med andre ord deres ord, deres goodwill, intelligens og samvittighedsfuldhed, deres værdige adfærd, deres ydmyghed, den måde de passede på deres religiøse observans, og deres lydighed til Profeten (saas), og deres viden om Koranen og beskrivelser af Koranen (saas), burde være et forbillede for alle muslimske kvinder.

Allah har afsløret i Koranen, at Profetens (saas) koner vil blive dobbelt belønnet:

I, Profetens kvinder! Den af jer der begår en åbenlys skamløshed, hendes straf bliver fordoblet. Dette er let for Gud. Men den af jer, der er ydmyg over for Gud og Hans udsending og handler ret, hende vil Vi give hendes løn to gange. Vi har beredt hende et gavmildt underhold. (Sura al-Ahzab: 30-31)

landscape

Muhammad er Guds udsending, og de, der er med ham, er strenge over for de vantro, men barmhjertige mod hinanden…
(Sura al-Fath: 29)

Den første af Profetens (saas) koner var Khadija (ra). Hun var også en af de allerførste muslimer. Da Profeten (saas) modtog sin første åbenbaring, fortalte han hende med det samme og det. Khadija (ra) er kendt for sin intelligens, kløgt, sit fremsyn og visdom og hun troede med det samme, og gav Profeten (saas) enorm støtte i de dage, der fulgte og gjorde stor fysisk og åndelig indsats for at hjælpe med at sprede Koranens moral.

Andre af Profetens (saas) koner, såsom Sauda, Aisha, Hafsah, Umm Habiba, Umm Salama, Safia, Moyomuna, Zainab bint Jahsh, Juwairya (ra) nævnes også for deres selvofring, tålmodighed og loyalitet til Profeten (saas), og var også fremragende rollemodeller for de troende.

Profeten (saas) udviste stor interesse i sine koner såvel som børn, og var en måde hvorpå deres tro, sundhed, glæde og viden alt sammen blev større. Det fortælles, at Profeten (saas) legede med sine koner og løb om kap med dem. Hans kompagnoner beskrev Profetens (saas) store interesse for sine koner med ordene, “Profeten (saas) plejede at fjolle med sine koner…”202

Ifølge Aisha (ra), ”Jeg har aldrig set en mand, som var mere medfølende over for sine familiemedlemmer end Muhammad (saas).” 203

landscape

… Hvis Gud havde villet, havde Han gjort jer til ét fællesskab; men Han vil sætte jer på prøve gennem det, som Han har givet jer. I skal derfor stræbe efter at komme først med det gode. Til Gud vender I alle tilbage. Da vil Han underrette jer om det, hvorom I var uenige.
(Sura al-Ma’ida: 48)

Dette er en af beretningerne om det skjulte. Vi åbenbarer den for dig. Du var ikke hos dem, da de rottede sig sammen og lagde listige planer.
(Sura Yusuf: 102)

En anden egenskab, Profeten (saas) er kendt for at have besiddet, er hans store retfærdighed over for sine koner. Det gengives, at han delte sine besøg mellem dem ligeligt.

Anas bin Malik (ra) siger:

”Allahs Apostel (saas) havde ni koner. Så når han delte (sit ophold) med dem, kom den første kones tur først på den niende (dag). De (alle konerne) plejede at samles hver aften i huset til den, han skulle hen til (og blive der natten over).” 204

Mange af Profetens (saas) ord gør det tydeligt, hvor værdifulde fromme kvinder er. For eksempel var en af hans udtalelser som følger: ”Hele verden er en provision, og det bedste fordelagtige objekt i verden er den fromme kvinde.” 205

Profeten (saas) fortalte også sine kompagnoner, hvordan de skulle behandle deres egne koner:

“Den mest perfekte troende er en, som er den bedste af dem med god adfærd. Den bedste af jer er den blandt jer, som behandler sin kone bedst.” 206

”Den bedste af jer er den, som er bedst mod sine koner, og jeg er den blandt jer, som er bedst mod mine koner."207

 

Noter

152. Imam Muhammed bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, p. 33

153. http://www.alinaam.org.za/LIBRARY/pallah.htm

154. http://www.salaam.co.uk/knowledge /ruqaiyyah4.php158

155. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, Volume III, p.52

156. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, Volume II, p.132

157. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings, Volume II, p.248

158. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 33

159. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 33

160. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 33

161. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 34

162. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 34

163. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 33

164. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 32

165. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, İz Publications, p. 32

166. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,VolumeII, p.140

167. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings, VolumeII, p.131

168. http://www.ourdialogue.com/m25.htm

169. Sahih Bukhari Hadith

170. Sahih Bukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002,Volume 7, p.241

171. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 15, p. 209

172. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,VolumeIII, p.68

173. Sahih Bukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002,Volume 3, p. 597

174. Riyad-us-Saliheen, Volume 2, Compiled by Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, p. 1330

175. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,Volume III, p.124

176. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,Volume III, p.167

177. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 448

178. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 450

179. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 450-451

180. http://www.diyanetvakfi.dk

181. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 15, p. 209

182. Sahih Muslim, Volume IV, p.110

183. Imam Muhammad Bin Muhammad bin Suleyman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, p.136

184. Sahih Muslim, Islamic Book Service, New Delhi (India), Volume IV, Number2421R1

185. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 508

186. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 508

187. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 509

188. Sahih Muslim, Volume 7, Number 3170

189. Sahih Muslim, Volume 4, Number 1885-2772

190. Sahih Bukhari Volume 3, Book 34, Number 333

191. Sahih Muslim, Kitab al-Fada'il, Book 30, Number 5758

192. Vesail, Ebvab-ı Ahkam-ül-Evlad, 4.bab; Hüseyin Hatemi, İlahi Hikmette Kadın (Woman in the Divine Wisdom), Birlesik Publications, Volume 4, Istanbul, 1999, p. 72

193. http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/Prophet/Prophet description.html#children

194. Sahih Bukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002, Volume 8, p.199

195. Sahih Bukhari, Number 91

196. Sahih Muslim, 15/75, Kitab al-Fada'il

197. Sahih Bukhari and Muslim Hadiths

198. Abu Katada Hadith

199. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 512

200. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, Volume 2, p. 515

201. Tirmidhi Hadith

202. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din, Volume 2, p. 32

203. Sahih Muslim, Kitab al-Fada'il,63

204. Sahih Muslim, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 1998, Book 8, Number 3450

205. Sahih Muslim, Book 8, No. 3465

206. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,VolumeII, p.32

207. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,Vol.II, p.32

5 / total 8
You can read Harun Yahya's book Profeten Muhammad (saas) online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net