< <
9 / total: 12

Darwinisme og Moralsk Kollaps

Moralsk forfald øges konstant. Opførsel som blev set ned på, foragtet, forbudt eller fordømt nogle generationer tidligere bliver gradvist acceptere, endda eftersøgt og bredt udført – et meget vigtigt spørgsmål, som de fleste folk ikke er klar over. Livsstile og opførsel, der indtil for nylig blev betragtet som amoralsk, er nu tilladt under navnet "anderledes valg". Perversioner som homoseksualitet accepteres. Aggression i samfundet, stigningen af svindel, den måde, hvorpå ægtefæller let kan bedrage hinanden og nogle gange begge kunne leve med det, den seriøse stigning af skilsmisse og af narkotika- og alkoholafhængighed, stigning af forbrydelser som røveri og overfald, den måde, hvorpå folk kan begå mord uden nogen kvaler, stigningen i kriminalitet, at folk ikke har nogen respekt for hinanden, spredningen af sladder – disse er blot nogle få måder, hvorpå moralsk degeneration viser sig selv. Denne situation, som især hersker i nogle vestlige lande, viser tydeligt, hvor farligt dette forfald er.

Philip Johnson

Phillip Johnson and his book Defeating Darwinism

Ved roden af alt dette ligger de ukorrekte svar til spørgsmålet om, hvorfor mennesker eksisterer. Sandheden er, at folk eksisterer for at kende Gud, deres Skaber. I verset "i ihukommelsen af Gud finder hjertet hvile!" (Sura ar-Ra'd, 28), afslører Gud, at der kun er en kilde til fred, som folk søger efter på de forkerte steder. Den religiøse moralske livsstil befalet af Gud vil bringe en person fred og glæde i verden.

At ignorere dette faktum bringer moralsk forfald med sig og producerer ulykke, fortvivlelse og depression.

En stor årsag til denne moralske korruption er den darwinistiske ideologi, som ikke definerer mennesket som en tjener af Gud, men som et egoistisk dyr, som kom til ved tilfælde. Ifølge denne uvidenskabelige påstand burde et menneske ikke forvente at have andre love og moralske værdier end dyr. Livet er en kamp, og mennesker må være totalt hensynsløse, bekæmpe hinanden med næb og kløer.

Dette betyder total foragt for sande moralske værdier. I sin bog Defeating Darwinism, skriver Professor Phillip E. Johnson fra University of California, Berkely, om de negative effekter, som er opstået i samfundet siden 1960erne med svækkelsen af religiøsitet og forekomsten af et materialistisk verdenssyn:

Det ville være nogenlunde præcist at sige, at 1960erne markerede den anden Amerikanske Uafhængighedserklæring… [erklæringen af nogle menneskers løsrivelse] fra Gud. Man forventer måske, at vidtrækkende moralske og juridiske konsekvenser vil følge fra sådan en erklæring, og det gjorde de.159

Den molekylære biolog Michael Denton erklærer, at det er umuligt at analysere de problemer, som efterlod deres mærke på det 20. århundrede uden at tage darwinismen i betragtning:

Det tyvende århundrede ville være uforståeligt uden den darwinistiske revolution. De sociale og politiske strømme, som er fejet gennem verden i de sidste firs år, ville være umulige uden dens intellektuelle sanktion. Det er ironisk at tænke på, at det var det stigende sekulære syn i det nittende århundrede, som til at begynde med lettede vejen for evolutionens accept, mens det i dag måske er det darwinistiske syn på naturen, der mere end noget andet er ansvarligt for det tyvende århundrede agnostiske og skeptiske synspunkt. Det, der engang var et uddrag fra materialismen, er i dag blevet dens grundlag.160

På dette tidspunkt vil det være passende at undersøge de darwinistiske påstande, som forberedte grundlaget for dette moralske kollaps og forfald.

Darwinisme udgør basis for ateisme

violence

Anger, aggression and violence rise in societies that do not live by religious moral values, where people turn away from moral attributes such as the affection, compassion, forgiveness, patience and tolerance commanded by God.

En af hovedårsagerne til, at materialistiske kredse støtter darwinisme med så intens beslutsomhed, er dens ateistiske aspekt.

Ateisme har eksisteret siden meget tidlige tider, men med darwinismen forestillede ateister sig, at de endelig havde fundet svar på spørgsmålet om, hvordan levende ting (og mennesker) kom til, som i århundreder havde været ubesvaret. De foreslog, at naturlig orden og ligevægt var opstået som resultat af tilfælde, og at der ikke var nogen mening i universet. Men samtlige af disse synspunkter kollapsede over for de videnskabelige, politiske og sociale fremskridt, som kom i det 20. århundrede. Opdagelser og analyser inden for mange discipliner, fra astronomi til biologi, fra psykologi til social etik, afviste fuldstændig evolutionens teser og ateismens formodninger.

Mange evolutionister og materialister indrømmer, at darwinisme uundgåeligt munder ud i ateisme. Thomas Huxley var den første til åbent at erklære dette og sagde, at når evolutionsteorien blev helt accepteret, så ville det være umuligt at tro på religion.

William Provine, Professor i historie på Cornell University og også en evolutionist, erklærer, at verdenssynet hos en, der tror på evolutionsteorien, er i total uoverensstemmelse med religion.161

Charles Smith, tidligere formand for the American Association for the Advancement of Atheism, indrømmer også dette og siger, at "evolution er ateisme."162

Phillip Johnson beskriver evolutionsteoriens vigtighed for ateistiske og intellektuelle tendenser i uoverensstemmelse med religiøse moralske værdier:

… Darwinismens triumf antydede [benægtelsen af eksistensen] af Gud og satte scenen for at erstatte bibelsk religion med en ny tro baseret på evolutionær naturalisme. Den nye tro skulle blive grundlag, ikke blot for videnskab, men også for regering, lov og moral. Den skulle blive den etablerede… modernitetsfilosofi.163

aggression

Som Johnson siger, har mange forskere med blind tro på darwinisme og materialisme gjort det til deres mål at bruge videnskaben som en måde et benægte Gud på. Men faktum er, at videnskab er en værdifuld måde at afsløre beviserne for Guds eksistens på. De sidste 20 år har der været en kraftig stigning i antallet af videnskabsmænd, som støtter skabelsesfaktummet. Enhver ny undersøgelse og enhver ny information viser, st en utrolig sensitiv og fejlfri ligevægt eksisterer i hele universet og afslører en overlegen og stor Intelligens, som tilhører Almægtige Gud, Som er ophøjet og rig over ethvert behov.

Michael Denton erklærer, at darwinismen bringer ateismen med sig og forårsager stor skade på menneskehedens måde at se sig selv på:

… [Darwins] nye og revolutionære [på samme tid urimelige og uvidenskabelige]syn på den levende verden… antydede, at alle livets diversitet på Jorden var kommet fra en naturlig og tilfældig proces, og ikke – som man tidligere troede – fra Guds kreative aktivitet. [Gud er bestemt større end det!] Accepten af denne store påstand … skulle spille en afgørende rolle i sekulariseringen af vestlige samfund… Det var fordi, darwinistisk teori brød menneskets forbindelse med Gud og satte ham til at flyde i et kosmos uden mening eller ende, at dens indflydelse var så fundamental. Ingen anden intellektuel revolution i moderne tider… påvirkede så dybt den måde, hvorpå mennesket så sig selv og deres plads i universet.164

Hajj

They do not measure God with His true measure. God is All-Strong, Almighty. (Surat al-Hajj, 74)

Tabet eller svækkelsen af tro på Gud fører til et samfunds spirituelle kollaps. Folk uden frygt for Gud, som benægter, at de vil finde deres sande, evige liv efter døden og vil blive belønnet for deres dyder i denne verden med enten Paradis eller Helvede, kan være utrolig upålidelige, aggressive, hensynsløse og selvcentrerede og tilbøjelige til farlig, kriminel adfærd. For en person, der ikke har frygt for Gud, er der ingen grænser. Så længe, den person tror, at han på en eller anden måde kan undgå et blive straffet af love, vil han begå al slags amoralitet og forårsage al mulig kaos i samfundet, kan snyde folk, skade dem og måske opføre sig må en meget lignende måde.

Frygt for og kærlighed til Gud sikrer på den anden side, at folk lever efter sande moralske værdier, opfører sig på en måde, der giver Hans anerkendelse. Dette gør, at et samfund kan udvikle sig, og styrker det også. Ellers vil der ikke være nogen ende på konflikt, krig, hensynsløshed og uretfærdighed.

Gud befaler godhed, retfærdighed, ærlighed og orden. I Koranen siger Han:

Og til Madyan sendte Vi deres broder Shuayb. "Mit folk!" sagde han. "Tjen Gud! I har ingen anden gud end Ham. I har fået et klart bevis fra jeres Herre. Giv derfor fuldt mål og rigtig vægt! Giv ikke menneskene for lidt for deres ting! Skab ikke fordærv på jorden, efter at den blev bragt i orden! Dette er bedst for jer, hvis I er troende. (Sura al-A'raf, 85)

I skal ikke ligge på lur ved hver en vej for at true dem, der tror på Gud, og lægge hindringer på vejen til Ham, fordi I ønsker den skæv. Tænk på, at da I var få, gjorde Han jer til mange. Se, hvilken ende det tog med dem, der skabte fordærv! (Sura al-A'raf, 86)

tiger

Darwinisme fremsætter den løgn, at mennesket er uhæmmet og formålsløst

De følgende ord, som kom fra evolutionisten George Gaylord Simpson er den klareste opsummering af darwinismens syn på menneskeheden, grundlagt fuldstændig på bedrag:

Mennesket står alene i universet, et unikt produkt af en lang, ubevidst, upersonlig, materiel proces med unik forståelse og potentiale. Dette skylder han ikke andre end sig selv, og det er for ham selv, han er ansvarlig.165

landspace

Denne påstand repræsenterer en af darwinismens klassiske fejl, og en af hovedårsagerne til socialt kollaps. Darwinister kan ikke komme med et eneste videnskabeligt bevis for at foreslå, at mennesket formåede at bringe sig selv til verden, men forsøger dog at bevare denne fejlsætning af ideologiske grunde. Ifølge deres urealistiske påstand er der ingen forudbestemt grund til menneskers eksistens – angiveligt formålsløse enheder, som en dag vil dø og forsvinde. Men sandheden er meget anderledes. Gud skabte mennesket fra ingenting. Bag menneskeskabelsen ligger et bestemt formål, som vises i Koranen. Gud skabte mennesker for at tjene Ham. Ethvert menneske vil forblive på Jorden i den tid, der i overensstemmelse med en specifik skæbne, og efter den forudbestemte periode slutter ved døden, vil han genopstå. På Dommedag vil alle mennesker blive holdt ansvarlige for deres handlinger i denne verden. At evolutionisterne prøver med al deres magt at glemme dette faktum og får andre til at benægte det, ændrer ingenting. Så længe de nægter at forlade disse fejl i denne verden, benægter Gud og Dommedag og vedholder, at mennesket er en formålsløs enhed, så vil den fortrydelse, de oplever, være meget stor, når Dommedagen faktisk forekommer. Vores Herre har afsløret dette i Koranen:

Gid, du kunne se dem, når de bliver stillet over for Ilden og siger: "Kunne vi blot blive sendt tilbage! Da ville vi ikke kalde vor Herres tegn for løgn; da ville vi være troende." (Sura al-An'am, 27)

At foreslå, at der ikke er noget formål bag deres liv, gør, at folk lider følelser af tomhed og forfærdelig depression. De, der tror på den fejlsætning, ser livet som formålsløst og unødvendigt, og dette fører så til et spirituelt sammenbrud. Richard Dawkins', som er en af nutidens mest prominente fortalere for evolutionsteorien, irrationelle, ulogiske påstande er typiske for det materialistiske synspunkt. Dawkins vedholder, at alle mennesker blot er "genmaskiner", og at den eneste grund til deres eksistens er, at de skal videregive deres gener til følgende generationer. Ifølge Dawkins er der ingen anden mening bag universet: mennesket og universet er begge produkter af tilfælde og kaos. Denne tro vil forårsage stor fortvivlelse og ulykke, siden intet har nogen væsentlighed for nogen, som tror, at han ved døden simpelthen vil stoppe med at eksistere. Venskab, kærlighed og dyder giver ingen glæde til en, der tror, at han ikke vil modtage nogen belønning og ikke vil overleve på nogen måde.

Muminun surat

Did you suppose that We created you for amusement and that you would not return to Us? (Surat al-Muminun, 115)

Desuden vil denne forvrængede moralske struktur få folk til at tro, at deres onde dyder ikke vil blive straffet. Det vil føre til, at de forestiller sig, at de kan skjule de dyder for at undgå at blive straffet for dem, og vil derfor ikke følge noget samvittighedsnag eller nogen tøven ved at lyve, være hyklerisk, sladre, få uretfærdige belønninger, stjæle eller endda myrde. I ethvert samfund, hvor antallet af folk bedraget af sådan en fordrejet opfattelse øges, så vil orden og stabilitet være udelukket.

Et af de mest slående tilfælde på den skade, darwinistisk propaganda påførte den menneskelige sjæl, optræder i forordet til Darwins bog Unweaving the Rainbow:

En udenlandsk udgiver af min første bog indrømmede, at han ikke kunne sove i tre dage efter, han havde læst den, fordi han var så bekymret over det, han så som et koldt, dystert budskab. Andre har nu spurgt mig, hvordan jeg kan bære at stå op om morgenen. En lærer fra et fjernt land skrev bebrejdende til mig, at en elev var kommet grædende til ham efter, hun havde læst den samme bog, fordi den havde overbevist om, at hendes liv var tomt og meningsløst. Han rådede hende til ikke at vise bogen til nogen af hendes venner af frygt for, at den ville forurene dem med den samme nihilistiske pessimisme.166

Som man kan se fra Dawkins indrømmelse, udgør den pessimisme og meningsløshed, som darwinismen sætter for dagen, en stor trussel for samfundet. Folk får ikke et dystert budskab, som Dawkins siger, men en dyster løgn, som prøver at lede dem bort fra den sandhed, der giver glæde. Den glæde ligger i det faktum, at mennesket ikke er ensomt, venneløst og forladt men har et formål bestemt af Gud.

Hvis et samfund glemmer, at Gud har skabt mennesker til et specifikt formål, er det dømt til at opleve et moralsk og spirituelt kollaps. De fleste narkomaner eller alkoholikere, som vender deres ryg til livet og lider psykologiske lidelser som depression og stress, og som begår selvmord, er ikke klar over deres livs sande formål.

Dhariyat

I only created jinn and man to worship Me. (Surat adh-Dhariyat, 56)

På trods af at være evolutionist siger Fred Hoyle dette om den nihilistiske filosofi – at livet er meningsløst, og at mennesker er værdiløse – som stammer fra The Origin of Species:

Jeg plages af en overbevisning, at den nihilistiske filosofi, som såkaldt uddannede opinioner valgte at vedtage sig efter udgivelsen af the Origin of Species, udsatte menneskeheden for en periode med automatiske selvødelæggelse. En dommedag blev da sat i værk.167

Gud har skabt alle mennesker til at tjene Ham og har pustet Sin egen sjæl ind i dem. Mennesket er ikke en enhed, som kom til ved tilfælde fra ikke-levende stoffer, men en entitet skabt af Almægtige Gud, til hvem Han gav fornuft og bevidsthed og alle slags velsignelser. Mennesker – som darwinistiske materialister forestiller sig er formålsløse og uden begrænsninger – har faktisk en meget værdifuld mening med livet, som er at tjene Almægtige Gud, Som skabte dem, bragte dem til livet fra ingenting og gav dem en sjæl og bevidsthed. I ethvert øjeblik i vores liv burde vi leve efter vores Herres bud med den største påpasselighed og entusiasme og håbe på at fortjene Hans barmhjertighed og det evige Paradis til gengæld. En persons sande liv er i Efterlivet, som vil begynde efter døde. I denne verden skal en person leve for at kunne opnå Paradis.

Gud afslører i Koranen, at mennesker ikke er fri fra alle begrænsninger:

Regner mennesket da med, at det er overladt til sig selv? (Sura al-Qiyama, 36)

Regnede I med, at Vi kun havde skabt jer for tidsfordriv, at I ikke ville blive bragt tilbage til Os?" (Sura al-Muminun, 115)

Den socialdarwinistiske løgn, at "mennesket er en dyreart"

Dawkins

Richard Dawkins and his The Blind Watchmaker

De, der er bedraget af denne irrationelle, uvidenskabelige påstand, vedholder, at alle menneskets egenskaber er en arv fra hans såkaldte "dyre forfædre". Dette har farlige effekter på en persons syn på sig selv og andre. En, der betragter andre folk som dyr, vil ignorere deres ideer og synes, at deres liv er af lille værdi. Han vil ikke betragte en persons død som vigtigere end en hunds eller kats død. Det faktum, at folk er i nød, vil ikke forårsage noget ubehag hos en, der betragter dem som dyr og tænker, at dyr i hvert tilfælde udvikler sig gennem konflikt og konkurrence. Et så skræmmende syn fjerner fuldstændig kærlighed og respekt blandt folk. Af denne grund må de, der er bedraget af darwinismen, ikke ignorere, hvad dette bedrag vil koste dem.

George Gaylord Simpson siger dette omkring den måde, hvorpå darwinismen betragter mennesker:

I Darwins verden har mennesket ikke nogen speciel status, andet end hans definition som en distinkt dyreart. Han er i fuld forstand en del af naturen og ikke adskilt fra den. Han er beslægtet, ikke billedligt men bogstaveligt talt, med enhver levende ting, om end en amøbe, en bændelorm, en loppe, tang, et egetræ eller en abe – selvom graderne af tilhørsforhold er forskellige…168

Faktisk er denne påstand dog uvidenskabelig, irrationel og ulogisk. Mennesker og dyr er helt forskellige enheder skabt af Gud. Dyr handler gennem instinkt og mangler fornuft. Et menneske er på den anden side en enhed, der er i stand til at bruge sin dømmekraft og fornuft. De, der vedholder, at mennesket er en dyreart, prøver at anvende jungleloven på menneskelige samfund, hvilket vil føre til forfærdeligt kaos, som eliminerer al fred og velvære.

aggrieved

According to Social Darwinist propaganda, the death of a human being is no different to that of a fly. Darwinism attaches no great importance to human beings. Even the condition of these children may have no effect on the consciences of people deceived by Darwinist propaganda.

Hos mig forekommer den forfærdelige tvivl altid, om overbevisninger i menneskesindet, som er blevet udviklet fra sindene hos lavere dyr, er af nogen værdi eller overhovedet troværdige. Ville nogen tro på overbevisningerne i en abes sind, hvis der er nogen overbevisninger i sådan et sind?169

Darwins ord opsummerer fint evolutionisters skræmmende syn på menneskeheden. Denne store fejl af Darwins kom til gennemsyre en stor del af den vestlige verden, og ideen om, at mennesker er dyr, er stadig udbredt i mange lande i dag, selv i skolernes fagbøger. For eksempel siger Biology: Visualizing Life, udgivet i 1994:

Du er et dyr og deler fælles arv med regnorme og dinosaurer, sommerfugle og søstjerner.170

Benjamin Wiker, en universitetslektor i videnskab og teologi og forfatter af Moral Darwinism: How We Became Hedonists, erklærer hvordan, der efter Darwin kom en enorm afvigelse inden for den måde, hvorpå mennesket blev betragtet. Han beskriver, hvordan fejlen i at betragte mennesker som det samme som dyr spredte sig, og man ignorerede forskellene mellem dem:

… det meste, hvis ikke al "traditionel" moral, er baseret på formodningen om, at mennesker er distinkte arter. Altså er forbuddet mod mord defineret i forhold til den menneskelige natur. Myrd ikke! Myrd ikke hvad? Bladlus? Myreslugere? Orangutanger? Nej, myrd ikke et andet uskyldigt menneske. Med darwinismen bliver den skelnen mellem mennesker og andre dyr dog fuldstændig udvisket. Der er ikke længere nogen moralsk linje at trække, fordi linjen af arter er blevet slettet.

Darwinister som Richard Dawkins og Peter Singer forstår dette fuldt ud… Når vi ser os selv som bare endnu et dyr på det evolutionære spektrum, så må vi enten bekræfte, at vores moralitet gælder for alle levende ting, eller benægte, at vores moralitet har noget grundlag overhovedet. Generelt giver darwinister en slags usammenhængende blanding af begge. De behandler nogle dyr, som om de havde samme moralske status som mennesker, og behandler mennesker, på nogle områder, som om de bare var et dyr. På den ene side vil de argumentere for dyrs rettigheder; på den anden påstår de, at deforme eller gamle og svage mennesker burde blive "fjernet", på basis af samme medfølelse, som vi viser for vores kæledyr.171

aggrieved

An example of the suffering inflicted on innocent people by Social Darwinist philosophy. Present-day terrorist attacks are also the result of Darwinist values, which maintain that human beings are the same as animals, and have inflicted nothing but blood, suffering and tears on humanity.

Som vi har set, er en af hovedgrundene til, at evolutionister forsøger at fremstille mennesket som en dyreart, deres ønske om at udslette alle moralske værdier. Hvis mennesket var et dyr, som darwinismen vil have os til at tro, så ville selv moralitetskonceptet ikke være vigtigt for folk. Den skade, dette kunne påføre samfundet, er ud over al fantasi. Af den grund må hele menneskeheden være på vagt overfor darwinisme og bedragene bag dette videnskabsfalskneri.

Ved at påstå, at mennesker fysisk og biologisk ikke er anderledes end dyr, forsøger darwinismen også at pålægge folk ideen, at menneskers og dyrs opførsel ikke er forskellige fra hinanden. Dette lader uønskede karaktertræk og opførsler, såsom vold, aggression, selviskhed, hensynsløs konkurrence, voldtægt og homoseksualitet, angiveligt arvet fra menneskets animalske forfædre, opnå status af "naturlig opførsel" for folk. For eksempel skriver den evolutionistiske videnskabsmand Philip Jackson Darlington:

Det første punkt er, at selviskhed og vold er iboende i os, nedarvet fra vores fjerneste animalske forfædre. Vold er, så, naturligt for mennesket: et produkt af evolution.172

Alle slags forbrydelser ses derfor som normale og retfærdiggjorte, og man foreslår endda, at de ikke burde blive straffet. I Ever Since Darwin siger Stephen Jay Gould, at dette synspunkt begyndte med den italienske ekspert i kriminologi, professor Cesare Lombroso:

Nahl surat

God commands justice and doing good and giving to relatives. And He forbids indecency and doing wrong and tyranny. He warns you so that hopefully you will pay heed. (Surat an-Nahl, 90)

Biologiske teorier om kriminalitet var sjældent nye, men Lombroso [italiensk læge, Cesare Lombroso] gav diskussionen et nyskabende, evolutionært twist. Fødte kriminelle er ikke blot sindsforvirrede eller syge: de er, bogstaveligt talt, tilbageskridt til et tidligere evolutionært trin. De arvelige karaktertræk hos vores primitive og abelignende forfædre forbliver i vores genetiske repertoire. Nogle uheldige mænd fødes med et usædvanligt stort antal af disse nedarvede karaktertræk. Deres opførsel havde måske været passende i vilde samfund fra fortiden – i dag ser vi det som kriminelt. Vi må have ondt af den fødte kriminelle, for han kan ikke gøre for det…173

Som det er tydeligt fra evolutionisten Goulds beskrivelse af Lombrosos ideer, bliver udførslen af kriminalitet betragtet som noget ud over den frie vilje, en arv fra menneskers formodede animalske forfædre. Men dette er dog en urealitisk påstand. Gud har skabt alle mennesker med deres dybere selv, som konstant trækker dem mod det onde, men også med en samvittighed, der beskytter dem og gør, at de undgår ondskab og er gode. Det afsløres i versene, at:

Ved en sjæl og det, der har formet den, dernæst indgivet den dens fordærv og dens gudsfrygt! Den, som renser den, ham går det godt, men den, der lader den gå til, får ikke lykken med sig. (Sura ash-Shams, 7-10)

Alle mennesker er derfor klar over, om deres gerninger er gode eller dårlige, og om deres opførsel er rigtig eller ej. Alle er ansvarlige for at undgå det, der er ondt, og gøre det gode. På samme måde som de folk, som gør gode gerninger, modtager den fineste belønning for deres handlinger, så vil de, der er onde, blive straffet. Evolutionsteorien, som fremstiller alle former for kriminalitet og umoralitet som retfærdiggjort, fører folk til forfærdelige ulykker, både i denne verden og i Efterlivet.

I modsætning til dyr besidder mennesker en sjæl, pustet ind i ham eller hende af Gud, logik, fri vilje, samvittighed, sund fornuft og evnen til at skelne mellem godt og ondt. Mennesker er i stand til at tage beslutninger og til at dømme, straffe og belønne og lære af erfaring, og de testes af Gud. Ingen af disse evner findes hos andre levende ting, og det er heller ikke muligt at eksistere der, for de har intet at gøre med menneskers fysiske strukturer eller deres gener. De er alle egenskaber fra den menneskelige sjæl.

Når det er sandt, må alle med fornuft anerkende den sandhed og derfor leve en ærefuldt og bestemt liv med ren samvittighed.

Dårlig morale indført af den falske "kamp for overlevelse"

Som allerede erklæret, er en af darwinismens hovedbedrag påstanden, der opsummeres i et udtryk som "kampen for overlevelse" og "den stærkeste overlever". Ifølge evolutionisters urealistisk påstand, er livet en sfære af konflikt og konkurrence for alle levende ting, inklusiv mennesket. I sådan en verden er der ingen plads til egenskaber som god moral såsom kærlighed, respekt, samarbejde eller altruisme.

I The Descent of Man skrev Charles Darwin, at menneskeheden havde nået sin nuværende position gennem kamp, at den måtte fortsætte denne kamp for at kunne udvikle sig, og at ingen lov skulle have ret til at hæmme den fremgang:

Mennesket har, ligesom alle andre dyr, uden tvivl udviklet sig til sin nuværende høje tilstand gennem en kamp for overlevelse, som følge af hans hurtige formering; og hvis han skal kunne udvikle sig endnu højere, må han forblive emne for en alvorlig kamp.

Ellers ville han hurtigt synke hen i dovenskab, og de mere talentfulde mennesker ville ikke være mere succesfulde i livets kamp end de mindre talentfulde. Altså må vores naturlige vækst, selvom det fører til meget og tydelig ondskab, ikke kraftigt mindskes på nogen måde. Der bør være åben konkurrence for alle mennesker…174

I den mørke verden, darwinismen medfører, er det vigtigste for folk at bruge hele deres liv på kamp. Men denne påstand mangler videnskabelig gyldighed, og stemmer heller ikke overens med fornuft og logik. Når så farlige forslag udføres i praksis, vil ærlighed, heroisme, loyalitet og hengivenhed blive erstattet af hykleri, selviskhed, løgnagtighed og illoyalitet, og kun de, der besidder disse negative karaktertræk, vil sejre. De grundlag, hvorpå darwinismen bygger sit forvrængede syn på verden og morale, antydes ofte af evolutionister for at påvirke folk.

For eksempel indrømmer Lorraine Lee Larison Cudmore, som har en doktorgrad i biologi, i en artikel med titlen "The Center of Life", åbent, at i evolutionistens levemåde har medfølelse og medlidenhed ingen plads:

Evolution er… hård, uundgåelig… Der er bare ingen plads til medfølelse eller god sportsånd. For mange organismer fødes, så, ganske simpelt, må mange af dem skulle dø. Det eneste, der betyder noget er, om du efterlader flere børn, der bærer dine gener, end den næste person gør.175

Ligesom racisme, brutal kapitalisme og eugenik, undersøgt tidligere i denne bog, er de perverterede ideer og farlige praksisser, styrket af darwinismen, resultat af fejl og bedrag omkring kampen om, at den stærkeste overlever. Faktum forbliver dog, at livet ikke er en sfære for kamp. Menneskers eneste kamp bør være mod deres eget dybere selv. Ved at kæmpe mod ondskab i sin egen natur og dem omkring ham må en person forsøge at få positive egenskaber såsom kærlighed, medfølelse, kærlighed, fred, sikkerhed, respekt og loyalitet til at herske. Det er et krav for de moralske værdier, som tilfredsstiller Gud, og som Han har valgt for sine tjenere.

Socialdarwinisme knytter ingen værdi til menneskeliv

statistics

The graph below shows the enormous rise in crime levels over the last 30 years. The more societies distance themselves from religious moral values, the greater the ensuing moral collapse and crime levels.

Når darwinismens dogme om "kampen for overlevelse" og dens fejlagtige synspunkter føres ud i praksis, betragtes menneskeliv som værdiløst. At dræbe folk af hvilken som helst grund, efterlade dem til at sulte, provokere krig, slagteri, udføre terrorisme og at udrydde folk for at være mentalt eller fysisk handicappede eller for at tilhøre en anderledes race, bliver alt som "legitimt."

I overensstemmelse med denne fordrejede mentalitet er en person, der ikke knytter nogen værdi til menneskeliv, den amerikanske professor E. A. Ross. Ifølge Ross' socialdarwinistiske synspunkt: "har den kristne kult af velgørenhed som et middel til nåde dannet et tilflugtssted, hvorunder idioter og kretinere har krøbet og formeret sig." Igen ifølge Ross: "Staten samler de døvstumme i sin beskyttende arm, og en race af døvstumme er i gang med at formere sig." Siden disse handlinger hindrer såkaldt naturlig evolutionær udvikling, erklærede han, at den korteste vej til at bedre denne verden var at efterlade alle til sig selv for til slut at blive elimineret af naturlig selektion.176

Hvilket hensynsløst synspunkt dette er! Mennesket besidder en samvittighed, og samvittighed befaler en at beskytte de svage, de der er udenfor og de fattige. Ellers, hvis mennesket mister sin evne til at "tænke som et menneske", så vil han virkelig opnå en position der er dyrene underlegen – for dyr viser stor solidaritet og samarbejde. (For detaljeret information, se Harun Yahyas Devotion Among Animals: Revealing the Work of God, Global Publishing, Istanbul.)

Ross er ikke den eneste socialdarwinist, der knytter ringe værdi til menneskeliv. Mange deler hans skræmmende ideer. For eksempel går evolutionist Peter Singer, Princeton University professor i bioetik, så langt som at sige, at folk med alvorlige fysiske handicaps skal betragtes som uværdige til at leve. Han udtrykte denne onde holdning på følgende måde:

fear

According to the Darwinist mindset, which regards man as a species of animal, humans are of little worth. Under Social Darwinist logic, nothing must be done to help people who are suffering in pain and fear; and such people are abandoned without help or protection. However, under Islamic moral values, every believer is responsible for striving to ensure others' peace, security and well-being.

Hvis vi sammenligner et alvorligt defekt menneskeligt foster med… for eksempel en hund eller en gris, vil vi ofte se, at det ikke-menneskelige har overlegne kapaciteter… Kun det faktum, at det defekte foster er et medlem af arten Homo sapiens gør, at det bliver behandlet anderledes end hunden eller grisen. Arter alene er dog ikke moralsk relevante…177

Singer gik videre og sagde, at de mentalt handicappede måske skulle dræbes i videnskabelige eksperimenter eller endda af fødevareformål! Singers præcise ord var:

Mentalt defekte har ikke retten til at leve, og kan derfor dræbes for mad – hvis vi skulle udvikle en smag for menneskeligt kød – eller for videnskabelig eksperimenterings skyld.178

Shura

There are only grounds against those who wrong people and act as tyrants in the Earth without any right to do so. Such people will have a painful punishment. (Surat ash-Shura, 42)

Selv så frastødende og vild opførsel kan støttes gennem darwinistisk logik. Joseph Fletcher, tidligere formand for the Right to Die Society, kommer med en lignende påstand om de mentalt handicappede:

Mennesker uden et eller andet minimum af intelligensniveau eller mental kapacitet er ikke personer, uanset hvor mange af deres organer, der er aktive, uanset hvor spontan deres leveproces er… [Idioter] er ikke, har aldrig været og vil aldrig blive nogen grad af ansvarlige. Idioter er altså ikke mennesker.179

Drabet på nyfødte børn er endnu en handling, darwinismen tolerer, som ikke knytter nogen værdi til menneskeliv. Darwinismen tolerer en samvittighedsløs idé: Hvis pasningen af en nyfødt udgør en trængsel for forældrene, som vil holde dem tilbage i deres kamp for overlevelse, så burde den baby, i evolutionære termer, blive slået ihjel. Darwin påstod, at man ofte observerede, at dyr dræbte deres nyfødte, og at dette var en vigtig faktor i befolkningskontrol. I en artikel i Science magazine har evolutionist Barbara Burke dette at sige:

Blandt nogle dyrearter lader drab på nyfødte til at være en naturlig handling. Kunne det også være naturligt for mennesker, et træk nedarvet fra vores primatforfædre? … Charles Darwin bemærkede i The Descent of Man, at barnemord "nok har været det vigtigste af alle kontroller" af befolkningsvækst gennem det meste af menneskets historie.180

Som vi tidligere har set, opfordrede darwinister som Haeckel selvmord og påstod, at de, der mente, at livet var ubærligt, havde retten til at slutte det. Men Gud har gjort det til en synd at tage sit eget liv.

Alle disse vilde handlinger og overbevisninger – eugenik, eutanasi og racisme – viser hvordan darwinisme er en ideologi, som ikke knytter nogen værdi til menneskeliv, og som er bygget på myter uden nogen videnskabelig værdi.

Faktum er, at ethvert menneskes liv er meget vigtigt. Under koranens moralske værdier betragter folk hinanden som værdifulde og vigtige, og ofrer sig for hinanden. En troende vil give mad til en anden, selv hvis han selv behøver det:

De giver en fattig, en forældreløs og en fange mad, selvom de selv elsker den.. (Sura al-Insan, 8)

Det kræves af muslimer, at de beskytter de fattige, hjælper de forladte og beskytter forældreløse, hjælpeløse kvinder og mænd, børn og de ældre. I et vers har Gud for eksempel befalet folk ikke engang at "vrisse" af deres forældre (Sura al-Isra', 23) og til altid at "føre en smukkere tale" mellem hinanden (Sura al-Isra', 53). I et andet vers afslører Gud: "… hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet." (Sura al-Ma'ida, 32)

Det er en fastlagt sandhed, at et samfund, hvor alle betragter ethvert menneske som havende fornuft og samvittighed, som værende værdifuldt og vigtigt, vil være fyldt med fred, sikkerhed, kærlighed og respekt.

The slaughter perpetrated to “Eenforee Natural Sselectıon”

On 20 April 1999, two American students from Columbine High School in the state of Colorado, 18-year-old Eric Harris and 17-year-old Dylan Klebold, attacked their school armed with guns and bombs. After killing 12 students and a teacher in the space of half an hour they then committed suicide.

Searches of the two students' homes immediately after the attacks uncovered most interesting documents and information. In one of his pieces of writing dated 26 April 1998, printed on the Westword web site based in Denver, Eric Harris wrote that he and Klebold would enforce "natural selection" in their school:

selection

These youngsters who killed their friends, saying that they shall carry out natural selection, wrote in their diaries that they were more highly evolved— and therefore superior— to other people.

Sometime in April [of 1999] me and V [Klebold, whom he called "V" of "Vodka" in the journals] will get revenge and will kick natural selection up a few notches. Armed with the following; a terrorist bag full of noisey crickets, noisey crickets strapped to WD40 cans, pipe bombs with a ... load of shrapnel, fire bombs, chlorine gas bombs, and smoke bombs.1

In addition, the words "NATURAL SELECTION" were printed on Harris' T-shirt at the time of the attack. 2

It appears from the writings that theirs was an act of revenge against teachers and students whom they regarded as "inferior."3

In most of his writings, Harris constantly referred to natural selection and feelings of superiority. In the three videos they shot before the attack, the two referred to themselves as more "evolved" than others and to the feeling of being "above human."4

Indeed, exactly in April as Harris had written in his journal, he and Klebold entered Columbine High School with weapons similar to those they had referred to and began massacring the students there. Both were known in the school for their admiration of Hitler, and wore T-shirts with swastika emblems on them. Furthermore, the day they carried out the attack would have been Hitler's 110th birthday.

These two boys were apparently ordinary high school students with stable family backgrounds, whom nobody had ever imagined would perpetrate such an attack. In addition, it appears from their journals that they had good relations with their families and experienced no problems with them.

The abnormally aggressive streak in these young people's characters which propelled them to perpetrate such a psychopathic attack must have been supported by the education they received. They resorted to the concept of "natural selection," which they had learned in school, in order to resolve problems with classmates whom they thought had excluded them. It is by no means surprising that people "educated" to believe such false ideas as that life is a struggle to the death, that one has to fight to survive, that the strong crush the weak, that human life is of no value, and that human beings are no different from animals, carry out attacks that they link to natural selection.

The view of life they acquire as a result of their education is the one imposed on people by Darwinism. People who learn about natural selection's ruthless competition in textbooks and in class, and who imagine this is the only way to survive, are able to regard such hatred and ruthless enmity as legitimate. They will therefore be capable of perpetrating similar actions.

However, when educated in the light of values taught by the moral values of the Qur'an, rather than of dogmas such as "natural selection," young people-–and indeed all society—will seek to be forgiving, to feel love, affection and friendship, and to ensure peace and peacefulness rather than hatred and conflict. The solution to moral degeneration lies in the intellectual overthrow of the philosophy that leads to it and its replacement by the moral values commanded by the Qur'an.

Notes

1. CNN, "Columbine Killer Envisioned Crashing Plane in NYC, 6 Aralık 2001, http://edition.cnn.com/2001/US/12/05/columbine.diary/

2. Denver Rocky Mountain News, 25 Haziran 1999, s. 4A, 14A

3. Antonio Mendoza, "High School Armageddon", http://www.mayhem.net/Crime/columbine.html

4. Antonio Mendoza, High School Armageddon, http://www.mayhem.net/Crime/columbine.html

 

Noter

159. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism, Intervarsity Press, 1997, pp. 103-104.

160. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, 1988, p. 358.

161. William Provine, "Evolution and the Foundation of Ethics," MBL Science, (A Publication of Marine Biological Laboratory at Woods Hole, Massachusetts), vol. 3, no. 1, pp. 25-29; The Scientist, September 5, 1988.

162. Bert Thompson, Evolution as a Threat to the Christian Home, Apolegetics Press, USA.

163. Johnson, Defeating Darwinism, p. 99.

164. Denton, Evolution: A Theory in Crisis, pp. 17, 67.

165. George Gaylord Simpson, Life of The Past:An Introduction to Paleontology, New Haven: Yale University Press, 1953.

166. Richard Dawkins, Unweaving The Rainbow, New York: Houghton Mifflin Company, 1998, p. ix.

167. Sir Fred Hoyle, The Intelligent Universe, 1983, p. 9.

168. George Gaylord Simpson, "The World into Which Darwin Led Us," Science 131 (1960), p. 970.

169. Francis Darwin (ed.), Life and Letters of Charles Darwin (1903; 1971 reprint), vol. 1, p. 285.

170. George B. Johnson, Biology: Visualizing Life, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1994, p. 453.

171. "Darwin as Epicurean: An Interview with Benjamin Wiker;" http://www.touchstonemag.com/docs/issues/15.8docs/15-8pg43.html

172. P. J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, pp. 243-244.

173. Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin, New York: W. W. Norton & Company, 1992, p. 223.

174. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, p. 403.

175. Lorraine Lee Larison Cudmore, "The Center of Life," Science Digest, November 1977, p. 46.

176. Thomas F. Gossett, Race: The History of an Idea in America, Dallas: Southern Methodist University Press, 1963, p. 170.

177. Peter Singer, "Sanctity of Life or Quality of Life?, Pediatrics, July 1983, pp. 128-129.

178. Martin Mawyer, "Death Act Dies in California," Fundamentalist Journal, June 7, 1988, p. 61.

179. Ibid.

180. Barbara Burke, "Infanticide," Science 84, May 1984, p. 29.

9 / total 12
You can read Harun Yahya's book Darwinismen Og Moralsk Kollaps online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net