< <
6 / total: 12

Resultatet af Darwin-Hitler Koalitionen: 40 Millioner Døde

I lyset af, hvad der er blevet afsløret om socialdarwinisme indtil videre, burde det ikke være nogen overraskelse, at nazisterne, arkitekterne bag et af historiens de mest forfærdelige folkemord, var tæt knyttet til det.

Når man undersøger Hitlers og andre nazistiske ideologers skriverier, taler og dokumenter, er det tydeligt, at de grundlagde deres politik på darwinisme.

Hitler mente, at han kunne forbedre menneskeracen som opdrættere gør. Han påstod, at dem, der ifølge ham "forurenede" den ariske race, dem med genetiske sygdomme og de svage, alle skulle elimineres, og han befalede den hensynsløse udryddelse af millioner – beviser for, at han betragtede mennesker som dyr og var tilknyttet darwinisme. I en artikel med titlen "The Nazi Terror", understreger Alexander Kimel – en af de få, der overlevede nazi folkemordet – linket mellem darwinisme og nazisme og beskriver, hvordan nazisterne med deres tro på socialdarwinisme var i stand til at behandle folk som dyr uden at føle nogen barmhjertighed for dem:

children

Orphaned and neglected children were some of those who came in for the greatest share of Nazi cruelty.

Nazismen ligestillede med socialdarwinismens accept mennesket med dyr, berøvede ham al individuel frihed til at vælge, evnen til at tænke for sig selv. Brutalitet, terror, løgnagtighed og hensynsløs udnyttelse af mennesket af mennesker blev den almindelige opførsel. Hvis de samme love om naturlig selektion styrer mennesket ligesom dyrene, kan mennesket, når gnisten af det guddommelige fjernet fra menneskets bevidsthed [sic], blive behandlet som dyr [sic], han kan avles kunstigt og behandles som kvæg. For eksempel bragte krigen og den hensynsløse krigsførelse meget store tab. Hitler prøvede at forbedre situationen, ikke ved at mindske tab men ved at forbedre avlsmetoderne. I Auschwitz… udførte Mengele [en nazi læge] "videnskabelige" eksperimenter på tvillinger, dræbte dem, dissekerede dem, prøvede at finde ud af, hvordan man forbedrede avlsmetoderne, hvordan man kunne fordoble tyske kvinders produktion. Tyskerne blev behandlet som avlsdyr af SS'erne – deres hyrder og deres hovedopdrætter – deres Fuhrer. Tyskerne blev behandlet som præmiekvæg, andre nationaliteter blev behandlet som almindeligt kvæg og jøderne som utøj.84

Nazisterne adopterede dette perspektiv for at begå et af de værste folkemord nogensinde. Bedraget om den "overlegne race", som Hitler vedholdt, var baseret på fejlsætningen om ulighed blandt grupper inden for en specifik art. Ifølge Hitler og hans tilhængere var det sådan, at nogle arter udviklede sig, og nogle individer eller grupper inden for den art forblev bagud og primitive. Denne perverterede påstand, som udgjorde racismens grundfjeld, var et fundamentalt element i Darwins teori. I en bog om Auschwitz accepterer Dr. Karl A. Schleunes, en professor i historie, darwinismens såkaldte videnskabelige retfærdiggørelse for racisme:

Darwins begreb om kampen for overlevelse… retfærdiggjorde racisterne opfattelse af overlegne og underlegne folk og nationer, og gyldiggjorde konflikten mellem dem.85

Evolutionistiske forskere malede lige den slags teoretiske billede, som nazisterne ønskede. For eksempel sammenlignede evolutionist Konrad Lorenz, betragtet som grundlæggeren af moderne etologi (videnskaben om dyrs adfærd), racers forbedringer med biologiske strukturer:

Ligesom med kræft er den bedste behandling at udrydde den parasitiske vækst så hurtigt som mulig, det racehygiejniske forsvar mod de genetisk skadelige sociale virkninger på ramte underbefolkninger er nødvendigt… Når disse underlegne elementer ikke effektivt elimineres fra en [rask] befolkning, så – ligesom når cellerne i en ondartet tumor får lov til at formere sig gennem menneskekroppen – ødelægger de værtskroppen såvel som sig selv.86

At opfatte forskellige racer eller et samfunds fattige og trængende som en slags byrde, der skal elimineres, er uforklarligt primitivt og barbarisk. Nazisterne prøvede at dække deres brutalitet bag en såkaldt videnskabelig maske ved at citere darwinismens bedrag. Joseph Tenenbaum, forfatter af Race and Reich:The Story of an Epoch, opsummerer, hvordan nazistisk politik tog form:

rally

Hitler at the Nuremberg rally

… kamp, selektion og den stærkeste overlever, alle begreber og observationer nået frem til… af Darwin… men allerede i frodigt opløb i den tyske sociale filosofi i det nittende århundrede. … Altså udvikledes doktrinen om Tysklands arveret til at regere verden på basis af overlegen styrke… [fra et] "hammer og ambolt" forhold mellem Riget og de svagere nationer.87

Efter at beskrive, hvordan nazisterne formede hele deres politik i darwinismens lys, uden at mangle en eneste pointe, fortsætter Tenenbaum:

Deres politiske ordbog var fyldt med ord som plads, kamp, selektion og udslettelse (Ausmerzen). Syllogismen af deres logik blev tydeligt erklæret: Verden er en jungle, hvori forskellige nationer kæmper for plads. Den stærkere vinder, den svagere dør eller bliver dræbt…88

I 1933 Nuremberg demonstrationen proklamerede Hitler, at "højere racer sætter sig selv over en lavere race. … en ret som vi ser i naturen, og som," fordi den var baseret på videnskab, "kan betragtes som den eneste tænkelige ret."89 Ved at komme med denne påstand, beskyttede han selvfølgelig en af historiens værste fejl.

Germany

An image of Germany in 1945

Hitlers ord i hans "On the Fate of the Nation" tale er en opsummering af darwinistiske synspunkter:

Blandt livets mest motiverende faktorer er selvforsvar og beskyttelsen af fremtidige generationer. Politik er intet andet end folks kamp for overlevelse. Dette magtfulde ønske om overlevelse er universalt og styrer hele nationen. Ønsket om at overleve må føre til konflikt, fordi dette ønske såvel som at være uopnåeligt også er grundlaget for liv. Pladsen at leve på er begrænset. Hensynsløshed er derfor en uadskillelig del af menneskeheden! Mennesket blev herre over jorden som resultat af konflikter og konstant kamp. Dette er ikke overlegenheden i menneskeheden, men i styrken hos de, der opnår magt og dominering. Der er forskelle mellem racer. Verden tog sin kultur fra en eliteklasse. Hvad end vi ser i dag, er alt sammen resultatet af arisk arbejde og succes. Men den sande faktor i enhver race, som fører til resultater, er de vigtige individer, den formår at opdrage. Det er ikke demokratiske masser, der har formet menneskeheden, men vigtige individer.90

Hitlers perverterede udtalelser påvirkede mange på den tid. titusindvis af de udvidende troede på disse antagelser, produkter af Hitlers fantasi. Som allerede understreget udvikler ønsket om konflikt eller en hensynsløs kamp for overlevelse ikke samfundets fremgang. Alle individer stræber efter et rigere, mere behageligt liv, men at opnå de mål er direkte proportionelt til deres samfunds tilknytning til spirituelle og moralske værdier. At forsøge at eliminere andre gennem uendelig aggression skader blot alle partier. Fysiske eller kulturelle forskelle gør ikke racen overlegen i forhold til andre. I miljøer, hvor fred og sikkerhed hersker, er forskelle i modsætning værdifulde elementer, som bringer kulturel berigelse med sig.

Hvis disse forskelle skal omdannes til kulturel rigdom, er religiøse moralske værdier essentielle. Uanset omstændighederne har Gud befalet folk at være tilgivende, aldrig at afvige fra retfærdighedens sti og at behandle andre med medfølelse og hengivenhed. De troende ved, at der ligger stor viden bag skabelsen af forskellige racer og nationer, og handler derfor i broderskabets og solidaritetens ånd. At forsøge arrogant at klassificere folk i forhold til den race, de tilhører, uden nogen form for begrundelse, er en egenskab hos de vantro og hos de, der har andre guder end Gud. Et vers beskriver de vantros fanatiske vrede:

Da de, der er vantro, lod raseriet vinde indpas i hjertet, raseriet fra uvidenhedens tid... (Sura al-Fath, 26)

cruelty

Hitler and the Nazis reinforced their perverted ideas—the product of their own mental instabilities— with Social Darwinist statements, and carried out the worst slaughter in world history.

Under indflydelse af sin mentale ubalance så Hitler det faktum, at Darwins teori løb så parallel med sine egne fordrejede ideer, som et enestående middel til at sprede dem. Hans tilknytning til darwinisme kan ses i hans bog Mein Kampf, udgivet i 1925. For eksempel skrev han i Kapitel 4, at darwinisme var det eneste grundlag for et succesfuldt Tyskland. Robert Clark, forfatter af Darwin: Before and After, kommer med denne kommentar om Hitlers hengivenhed til darwinisme:

Evolutionære ideer ligger – ganske åbenlyst – til grundlag for alt det værste i Mein Kampf – og i hans offentlige taler. … Hitler ræsonnerede… at en højere race altid ville besejre en lavere.91

Beate Wilder-Smith, forfatter af The Day Nazi Germany Died, beskriver den fundamentale faktor i nazi doktrinen:

Et af de centrale elementer i nazistisk teori og doktrin var… evolutionær teori [og] … at al biologi havde udviklet sig … fremad, og at … mindre udviklede typer … aktivt skulle udslettes [og] … at naturlig selektion kunne og skulle hjælpes aktivt, og derfor nedsatte [nazisterne] politiske midler for at udslette … jøder, og … sorte, som de betragtede som "underudviklede".92

I American Scientist skrev Professor George J. Stein en artikel med titlen "Biological Science and the Roots of Nazism":

… ligefrem tysk socialdarwinisme [var] en slags, der var bredt kendt og accepteret i hele Tyskland og … vigtigere endnu blev betragtet af de fleste tyskere, inklusiv videnskabsmænd, som værende videnskabeligt sand. Nyere forskning på nationalsocialisme og Hitler er begyndt at indse, at … [deres anvendelse af Darwins teori] var nazismens specifikke egenskab. Nationalsocialistisk "biopolitik"… [var] baseret på et mystik-biologisk tro på radikal ulighed… baseret på den evige kamp for overlevelse og naturloven om, at den stærkeste overlever, og det konsekvente brug af statsmagt for en offentlig politik om naturlig selektion.93

main kampt

Hitler's book Mein Kampf included a great many Darwinist statements.

Professor Steins artikel gør det klar, at påstanden om, at mennesker ikke er anderledes fra dyr, ligger til grund for tysk socialdarwinisme. Han fortsætter:

Den grundlæggende ramme for tysk socialdarwinisme [var] … mennesket var blot en del af naturen med ingen specielle ophøjede kvaliteter eller særlig menneskelighed. På den anden side var tyskerne medlemmer af et biologisk overlegent samfund… politik var blot den ligefremme anvendelse af biologiens love. Kort sagt fremsatte Haeckel og hans socialdarwinistiske kolleger de ideer, der blev hovedantagelserne i nationalsocialisme. … Virksomhedsstatens handlinger var racehygiejne eller kunstig selektion…94

Disse fejl i nationalsocialisme, vist tydeligt i Steins tekst, lagde grundlaget for en verdenskrig, som mange lande blev tvunget til at deltage i. Nazismen, som voksede og udviklede sig med støtte fra Darwins indbildte teorier, var arkitekten til en katastrofe, hvis lige verden sjældent havde set. Så forfærdelig var den katastrofe, at millioner mistede deres liv, og hele byer blev udslettet. Den værste skade oplevede det tyske samfund selv – selvom nazistisk propaganda havde påstået, at det ville opnå styrke og fremgang. Endnu en gang blev det demonstreret, at hensynsløs konflikt og forsøg på at eliminere andre aldrig kan bære en nation fremad.95

I hele sin levetid forlod Hitler aldrig det syn, nazisterne havde på sig selv og andre, som han opsummerede med ordene: "Vi nazisterne … er barbarer! Vi vil være barbarer. Det er en ærværdig titel [for med den] skal vi forynge verden."

hitler

Sagt med Sir Arthur Keiths ord, "prøvede Hitler bevidst at få Tysklands praksisser til at stemme overens med evolutionsteorien."96 Om evolutionsteorien, Hitler og krig, siger Keith det følgende:

Hvis krig er evolutionens afkom – og det er jeg overbevist om, at det er – så er evolution "blevet gal" og har nået et sådan niveau af vildskab, så må forpurre dens sande rolle i livets verden… Der er kun en måde at slippe af med en krig på, og det er at rydde menneskets natur fra de sanktioner, der er blevet pålagt den af evolutionsloven.97

I Hitler's Personal Security diskuterer Peter Hoffmann Hitlers darwinistiske synspunkter:

Hitler troede på kamp som det darwinistiske princip af menneskeliv, som tvang alle til at forsøge at dominere alle andre; uden kamp ville de rådne op og forsvinde. Selv ved sit eget nederlag i april 1945 udtrykte Hitler sin tro på, at den stærkeste overlever, og erklærede, at de slaviske folk havde vist sig som de stærkere.98

Kort sagt, som det kan ses fra mange historikeres og forskeres holdninger, såvel som fra Hitlers skriverier og taler, fik nazismen styrke og næring fra darwinismen og ved at bruge angiveligt videnskabelige argumenter, prøvede Hitler og de andre nazi ledere at retfærdiggøre alle deres egen psykopatiske grusomhed. Faktisk bar det kulturelle miljø, som opfordrede sådan en ideologi, også spor af darwinisme. Som vi skal se på de følgende sider, påvirkede den socialdarwinisme, som indtog Tyskland i den første halvdel af det 20. århundrede, takket være fanatiske darwinister som Ernst Haeckel, i stor grad det tyske samfund og udgjorde et meget vigtigt filosofisk grundlag for nazismens succes.

Krig i nazi Tyskland og evolution

conflict

Ifølge socialdarwinismens perverterede tankegang gør krig, at samfund kan få fremgang, udvælger de stærkeste og eliminerer de svage. Krig betragtes som en positiv kraft, fordi den ikke kun udrydder de svage racer men også de svagere inden for den "overlegne race." Det er grunden til, at socialdarwinisme godkender krig. Nazismen adopterede militarismen med samme socialdarwinistiske logik. I Darwin: Before and After citerer Robert Clark Mein Kampf som en reference og giver den følgende information om Hitler:

Hitlers attitude til Folkeforbundet og til fred og krig var baseret på de samme principper. "En verdens domstol … ville være en joke … hele naturens verden er en magtfuld kamp mellem styrke og svaghed – en evig sejr til de stærke over de svage. Der ville ikke være andet end forfald i hele naturen, hvis dette ikke var sandt. Stater, som [overtræder] … denne elementære lov ville forfalde… Han, der vil leve, må kæmpe. Han, der ikke ønsker at kæmpe i denne verden, hvor permanent kamp er livets lov, har ikke retten til at eksistere." At tro andet er at "fornærme" naturen. "Nød, elendighed og sygdom er hendes duplikker."99

nazi war nazi

August 19, 1942: People in the French coastal town of Dieppe murdered by the Nazi garrison. Top right: Germans carrying heavy weapons during fierce fighting on the Norwegian front. Social Darwinist logic caused a great many deaths in the wars of the last century, and a great many countries to be ruined.

Med socialdarwinismen voksede ideologien om konflikt og krigerisk hysteri sig stærkere. Darwinistiske koncepter var en meget indflydelsesrig katalysator, som opfordrede disse tendenser og gjorde, at de blev vedtaget af et helt samfund. For første gang fandt racisme og en længsel efter konflikt altså et angiveligt videnskabeligt grundlag og blev præsenteret til samfundet som et unægtelig faktum. Dr. Albert Edward Wiggams skriverier, en evolutionær teoretiker under nazi æraen, udgivet i 1922, reflekterer et af de "bedrag", man oftest stødte på i verdenen af tyske ideer på den tid:

Auschwitz

People dying or about to die of starvation at the Auschwitz concentration camp, in which between three and four million people were killed. The Nazis' obsession with the false idea of the master race, which they based on social Darwinism, led to millions of innocents dying in this manner.

aryan

Many German ideologues perversely believed that war and conflict hastened evolution by causing humanity to progress. The Nazis, believing in the alleged superiority of the Aryan race, sparked World War II in order to make their race even more "pure" and cost the lives of some 40 million people.

… Engang havde mennesket knap mere hjerne end sine [såkaldte] menneskelignende fætre, aberne. Men ved at sparke, bide, slås … og overliste sine fjender, og ved det faktum, at den, der ikke havde fornuft og styrke nok til at gøre dette, blev slået ihjel, blev menneskets hjerne enorm, og han voksede både i visdom og adræthed, hvis ikke i størrelse…100

Den konklusion, nazisterne drog fra denne opdigtede "evolutionære historie", produktet af en syg mentalitet, er dette: Ifølge nazisternes falske perspektiv var krig konstruktiv på lang sigt, fordi evolutionister insisterede på, at mennesker kun udviklede sig ved hjælp af dødelig konflikt. Ligesom Hitler og Rosenberg påstod andre nazistiske ideologer også, at moderne civilisation hovedsageligt var blevet til gennem konstant krig. Diverse såkaldte videnskabsmænd på den tid beskyttede også dette fordrejede synspunkt.

Professor Haeckel fra University of Berlin, en kendt fortaler for darwinismen, roste for eksempel det gamle Grækenlands militaristiske stat Sparta og påstod, at det, at Spartanerne var et udvalgt folk, forklarede, hvorfor de var så succesfulde og var andre overlegne. Han sagde, at ved at dræbe alle ud over de "fuldstændig raske og stærke børn" havde Spartanerne "kontinuerligt fremragende styrke og vigør."101

genocide

Hitler and the Nazis' obsession with establishing a master race led to the deaths of millions of innocents, with millions more suffering inhuman treatment for years.

Haeckel betragtede disse brutale praksisser som retfærdiggjorte. Ifølge ham skulle tyskerne også have fulgt denne Spartanske skik, fordi barnemord på de deforme og syge børn var "en handling til fordel for både de ødelagte spædbørn og for samfundet." Disse usamvittighedsfulde anbefalinger fra Haeckel er vigtige for at afsløre det logiske rammeværk repræsenteret af darwinismens uvidenskabelige påstande, som sagde, at ideen om, at alle liv har lige værdi og skal beskyttes, blot var et "traditionelt dogme" og angiveligt en overtrædelse af den videnskabelige sandhed.102 Ingen rationel person med god samvittighed kunne nogensinde acceptere disse påstande, men eminente tyskere adopterede dem kraftigt engang.

Ikke bare i Tyskland, men i mange andre dele af verden afviste socialdarwinismen de moralske værdier såvel som dyder såsom medfølelse, beskyttelse, samarbejde, sympati og tålmodighed beskrevet af de guddommelige religioner. I stedet for disse dyder påstod den, at det faktisk var overlegent at dræbe de, der ikke passede med samfundets interesser – gennem ødelæggelse og hensynsløshed, som alle tilhører satan, menneskehedens største fejlleder. Det had, de følte for guddommelige religioner ligger i hjertet af nazisternes fjendtlighed mod jøderne.

Men neonazismen overlever stadig i verden, hvilket viser, at denne syge ideologi fortsætter med at udgøre en fare. Lige meget hvilket navn det får, består den livsstil, som socialdarwinismen fremsætter, udelukkende af konflikt, kamp, blodsudgydelse, krig, lidelse og frygt. Dødslejre som Auschwitz er hvor socialdarwinismen føres ud i virkeligheden. Darwinismen fører uundgåeligt til socialdarwinisme. I en verden hvor socialdarwinismen igen kommer til at herske, vil nye Auschwitz være uundgåelige.

Yugoslavs

Three Yugoslavs, whom the German occupying forces killed and put on public display in 1940.

Hitler var en tyran fordi han var en socialdarwinist

Hitler og de andre nazistiske ledere følte ingen skyld over den brutalitet, de påførte i så mange år, og betragtede endda sig selv som helte. De tænkte på sig selv som frelsere, som ville skabe menneskehedens evolution, som senere generationer ville være taknemmelige for. Det var dog en løgn.

De farlige ideer, som resulterede fra Hitlers syge mentalitet blev udvidet og ført ud i virkeligheden under socialdarwinismens indflydelse. Ifølge denne ideologi var koncentrationslejre ikke fængsler, hvor uskyldige blev tortureret og udryddet, men i stedet karantæneområder, hvor syge, svage og uønskede elementer blev isoleret for at beskytte mesterracen. Altså gik darwinismen over i historien som en falsk videnskab, som udgjorde den grundlæggende filosofi for krig og folkemord, som forårsagede den værste ødelæggelse, lidelse og terror i historien. Hitler gik selv over i historien som en tyran, som implementerede denne falske videnskab.

 

Noter

84. Alexander Kimel, "Nazi Terror;" http://www.kimel.net/terror.html

85. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz, pp. 30-32.

86. A. Chase, The Legacy of Malthus; The Social Costs of the New Scientific Racism, New York: Alfred A. Knopf, 1980, p. 349.

87. Arthur Keith, Evolution and Ethics, New York: G.P. Putnam's Sons, 1946, p. 230.

88. The Nuremberg Trials, vol. 14, Washington D.C: U.S. Government Printing Office, p. 279.

89. J. Tenenbaum, Race and Reich, New York: Twayne Pub., 1956, p. 211.

90. Adolf Hitler, Um das Schicksal der Nation, in B. Dusik (ed.), Hitler. Reden Schriften Anordnungen. Februar 1925 bis Januar 1933, vol. 2(2), Munich, 1992, Doc 245.

91. Robert Clark, Darwin: Before and After, Grand Rapids International Press, Grand Rapids, MI, 1958, p. 115.

92. Beate Wilder-Smith, The Day Nazi Germany Died, Master Books, San Diego, CA, 1982, p. 27.

93. George J. Stein, "Biological Science and the Roots of Nazism," American Scientist 76(1): 50–58, 1988, p. 51.

94. Ibid., p. 56.

95. H. Rauschning, The Revolution of Nihilism, New York: Alliance Book Corp., 1939.

96. Keith, Evolution and Ethics, p. 230.

97. Ibid., p. 105.

98. Peter Hoffman, Hitler's Personal Security, London: Pergamon Press, 1979, p. 264.

99. Clark, Darwin: Before and After, pp. 115-116

100. A. E. Wiggam, The New Dialogue of Science, Garden City, NY: Garden Publishing Co., 1922, p.

101. Ernst Haeckel, The History of Creation: Or the Development of the Earth and Its Inhabitants by the Action of Natural Causes, New York: Appleton, 1876, p. 170.

102. Stein, "Biological Science and the Roots of Nazism," American Scientist, p. 56; Ernst Haeckel, The Wonders of Life; A Popular Study of Biological Philosophy, New York: Harper, 1905, p. 116.

6 / total 12
You can read Harun Yahya's book Darwinismen Og Moralsk Kollaps online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net