< <
2 / total: 12

Social Darwinisme

Racemæssig ulighed og etnisk diskrimination, uretfærdig konkurrence, undertrykkelsen af de fattige, de stærkes udnyttelse af de svage, og ideen at magt er rigtigt, er ondskab, som samfund har oplevet gennem historien. For tusindvis af år siden, på Profeten Moses' (pbuh) tid, opfattede Farao for eksempel sig selv som overlegen i forhold til alle andre på grund af sin rigdom og magtfulde hær. Han afviste Profeterne Moses og Aaron (må fred være med dem) og forsøgte endda at dræbe dem, selvom de tydeligvis talte sandt. Farao indførte også diskriminerende politik, opdelte sit folk i klasser og beskrev nogle af dem som "underlegne", påførte store mængde tortur på israelitterne under sit herredømme, dræbte deres mænd og forsøgte at udrydde deres race. Koranen beskriver Faraos perversioner:

Farao var mægtig i landet. Han delte dets befolkning op i folk, hvoraf han undertrykte én gruppe, skar halsen over på deres sønner og lod deres kvinder leve. Han var en af dem, der skaber fordærv. (Sura al-Qasas, 4)

"Eller skulle jeg ikke være bedre end ham, der er ringeagtet og næppe kan gøre sig forståelig?" (Sura az-Zukhruf, 52)

Han [Farao] overtalte sit folk til letsind, og de adlød ham... (Sura az- Zukhruf, 54)

Vi gav det land, som Vi havde velsignet, fra øst til vest, i arv til det folk, der havde været undertrykt… (Sura al-A'raf, 137)

Det Gamle Egypten var på ingen måde det eneste ekstremistiske samfund, hvor kun magt blev opfattet som ret, folk blev opdelt i klasser, de, der blev opfattet som "underlegne", blev undertrykt og udsat og umenneskelig behandling. Det er utallige eksempler på andre lignende regimer helt frem til i dag.

I det 19. århundrede nåede disse onde gerninger dog en helt ny dimension. Metoder og politik, der indtil da var blevet opfattet som grusomme, begyndte pludseligt at blive forsvaret med den fejlslutningen, at de var "videnskabelige gerninger baseret på naturens fakta." Hvad var der, der pludselig retfærdiggjorde alle disse slags grusomheder?

inequality

Darwin's erroneous statement that the weak and powerless need to be oppressed, backed up by his unscientific theory, is one of the main factors behind the spread of inequality and injustice.

Charles Darwins evolutionsteori blev fremsat i hans bog The Origin of Species. Udgivet i 1859 indeholdt den et antal formodninger om livet oprindelse, som førte til et meget bedragende verdenssyn, blottet for ethvert videnskabeligt bevis, og en perverteret filosofi, som benægter eksistensen af Gud og opfatter "tilfælde" som en kreativ magt (Gud er bestemt større end det). Synspunkter som, at mennesket var en type dyr, og at livet handlede om kamp og heftig konkurrence, blev accepteret som videnskabelig sandhed.

Darwin udviklede ikke denne teori, som blev fremsat som et resultat af det 19. århundredes primitive forståelse for videnskab, alene. Omkring 50 år tidligere, i 1798, foreslog Thomas Malthus en række ideer, som ikke havde noget med virkeligheden at gøre, i sin bog Essay on the Principle of Population. Dette studie – som nu er blevet bevist ikke at have nogen videnskabelig værdi overhovedet – påstod, at befolkningen steg langt hurtigere end madressourcer, og at befolkningsvæksten derfor måtte kontrolleres. Malthus foreslog, at krige og epidemier fungerede som "naturlige" befolkningskontrollører, og at de derfor var fordelagtige. Han var den første til at henvise til "kampen for overlevelse." Ifølge hans tese, langt fra humane værdier, skal de fattige ikke beskyttes men leve under de værst mulige forhold og forhindres i at formere sig, og rigelige mad ressourcer skal gemmes til overklasserne. (For detaljer, se Kapitel 2, "Historien om hensynsløshed, fra Malthus til Darwin.") Denne onde brutalitet ville bestemt modsiges af enhver med en samvittighed og almindelige fornuft. Selvom religiøse moralske værdier kræver at række en hjælpende hånd ud til de fattige og trængende, sagde Malthus – og hans efterfølger Darwin – at disse folk hensynsløst skulle efterlades til at dø.

Den britiske sociolog og filosof Herbert Spencer stod øverst på listen over de, der øjeblikkeligt adopterede og udviklede disse inhumane ideer. Udtrykket "den stærkeste overlever", som opsummerer darwinismens grundlæggende påstand, tilhører faktisk Spencer. Han påstod også, at de "utilpassede" skulle elimineres ved at skrive: "Hvis de er tilstrækkeligt komplette til at leve, lever de, og det er godt, at de skal leve. Hvis de ikke er tilstrækkeligt komplette til at leve, dør de, og det er bedst, at de dør."1 Ifølge Spencers synspunkt, burde de fattige, uuddannede, syge, forkrøblede og usuccesfulde alle dø, og han forsøgte at forhindre staten i at lave love, der beskyttede de fattige.

Spencer manglede en stor del medfølelse for folk, der burde opvække følelser af medfølelse og beskyttelse og, ligesom Malthus, ledte han efter måder at komme af med dem på. I Darwinism in American Thought, kommer amerikanske historiske Richard Hofstadter med følgende kommentar:

Spencer beklagede ikke kun fattiges love, men også statsstøttet uddannelse, sanitær kontrol andet end undertrykkelse af gener, regulering af boligforhold, og endda statsbeskyttelse af de uvidende fra medicinske kvaksalvere.2

Darwin foreslog, stærkt påvirket af Malthus' og Spencers hensynsløse verdenssyn, i The Origin of Species den myte, at arter havde udviklet sig ved hjælp af naturlig selektion. Darwin var ingen videnskabsmand og havde kun en amatørinteresse i biologi. Under de meget primitive mikroskoper på Darwins tid så celler ikke ud til at være andet end slørede pletter, og de biologiske love om arv var ikke blevet opdaget endnu. Darwins teori, udviklet med meget begrænset videnskabelig viden og under utilstrækkelige videnskabelige forhold, påstod, at naturen altid "valgte" den stærkeste med de fleste fordele, og at livet udviklede sig derved. Ifølge denne teori, bygget på totalt fejlagtige fundamenter lige fra starten af, var liv resultatet af tilfælde: Darwin afviste altså det faktum, at liv blev skabt af Gud (Gud er bestem større end det!). Efter The Origin of Species begyndte Darwin at tilpasse sin uvidenskabelige teori til mennesker i The Descent of Man. I den bog henviste han til, hvordan de såkaldte bagvendte racer ville blive elimineret i den nære fremtid, og at de mere avancerede ville udvikle sig og lykkes. Darwins tilpasning af sin evolutionsteori på mennesker, i denne bog og visse andre af hans skriverier, formede socialdarwinismen.

Hans beslutsomme tilhængere bar så tingene videre. De mest prominente fortalere og udøvere af socialdarwinisme var Herbert Spencer og Darwins fætter Francis Galton i England, visse akademikere som William Graham Sumner i USA, og darwinister som Ernst Haeckel og senere fascistiske racister såsom Adolf Hitler i Tyskland.

Socialdarwinisme blev hurtigt en måde, hvorpå racistiske, imperialistiske fortalere for uretfærdig konkurrence under kapitalismens banner, og administratorer, som ikke var i stand til at opfylde deres ansvar for at beskytte de fattige og trængende, forsøgte at forsvare sig selv. Socialdarwinister forsøgte at udstille undertrykkelsen af de svage, de fattige og de såkaldte "underlegne" racer som naturlove, samt de riges eliminering af de handicappede, og store firmaers eliminering af de små, og foreslår, at dette var den eneste måde, hvorpå menneskeheden kunne udvikles. De forsøgte at retfærdiggøre alle de uretfærdigheder gennem historien via en videnskabelig begrundelse. Socialdarwinismens mangel på samvittighed og medfølelse blev afbilledet som en naturlov og vigtigst af alt en vej til den såkaldte evolution.

Især diverse amerikanske kapitalister retfærdiggjorde det miljø af uhæmmet konkurrence, de havde etableret, ifølge dem selv, med citater fra Darwin. Faktisk var dette dog ikke andet end et stort bedrag. De, der forsøgte at give hensynsløs konkurrence en såkaldt videnskabelig basis, løj blot. For eksempel sagde Andrew Carnegie, en af de største kapitalister og en af de, der blev fanget i den usandhed, det følgende i en tale, han kom med i 1889:

Den pris, samfundet betaler for loven om konkurrence, ligesom prisen det betaler for billigt behag og luksus, er også stor; men fordelene ved denne lov er også flere end dens omkostninger – for det er denne lov, vi skylder vores vidunderlige, materielle udvikling, som bringer forbedrede forhold med sig. … Mens loven måske nogle gange er svært for individet, er det bedst for racen, fordi den sikrer overlevelsen af den stærkeste i enhver afdeling. Vi accepterer og byder derfor velkommen som forhold, vi må tilpasse os, til stor ulighed i miljøet; koncentrationen af virksomheder, industrielle og kommercielle, i hænderne på nogle få; og loven om konkurrence mellem disse, som ikke kun er fordelagtig, men også essentiel for den videre udvikling af racen.3

Ifølge socialdarwinisme er en races eneste mål den fysiske, økonomiske og politiske udvikling af racen. Individets lykke, velvære, fred og sikkerhed fremstår som uvigtig. Ingen medfølelse overhovedet føles for de, der lider og råber om hjælp, for de, der ikke er i stand til at give deres børn, familier og ældre forældre mad, medicin eller husly, eller for de fattige og magtesløse. Ifølge dette fordrejede koncept betragtes en, der er fattig men moralsk oprejst, som værdiløs, og den persons død vil faktisk være en fordel for samfundet. Desuden betragtes en, der er rig men moralsk korrupt, som "meget vigtig" for "racens fremgang" og lige meget hvad forholdene er, ses dette individ som meget værdifuld. Denne fordrejede logik driver socialdarwinismens fortalere mod moralsk og åndeligt kollaps. I 1879 udtrykte en anden socialdarwinist, William Graham Sumner, bedraget bag disse perverterede tendenser:

… vi kan ikke komme uden om dette alternativ: frihed, ulighed, den stærkeste overlever; ikke-frihed, lighed, den svageste overlever. Det første bærer samfundet fremad og favoriserer dets bedste medlemmer; det sidste bærer samfundet nedad og favoriserer alle dets værste medlemmer.4

De mest brutale tilhængere af socialdarwinisme var racister, og de farligste var selvfølgelig nazi ideologerne og deres leder, Adolf Hitler. Den tungeste konsekvens af socialdarwinisme skete i hænderne på nazisterne, som implementerede racehygiejne, påstanden fremsat af Darwins fætter, Francis Galton, for den effekt, at samfund kan bestå af individer med højere kvalitet, hvis dårlige gener elimineres. De begik også folkemord ved at bruge darwinistiske erklæringer som skjold, som om disse retfærdiggjorde deres handlinger. Med råd fra darwinistiske forskere udryddede de jøder, sigøjnere og Østeuropæere, som de betragtede som underlegne racer. De slagtede de psykisk syge, de handicappede og de ældre i gaskamre. I det 20. århundrede blev millioner dræbt med de mest hensynsløse metoder i socialdarwinismens navn foran hele verden.

Racehygiejnebevægelsen, anført af Francis Galton, opstod som et andet katastrofalt produkt af socialdarwinismen. Dens tilhængere vedholdt, at menneskelig selektion var nødvendig for at accelerere naturlig selektion, og troede, at selve den menneskelig udvikling derved kunne gøres hurtigere. De udførte tvangssterilisation på "unødvendige" folk i utrolig mange lande, fra USA til Sverige. Betragtet som mindre end menneskelige, blev hundredtusindvis opereret mod deres vilje, uden deres familiers kendskab eller tilladelse. Den grusomste implementering af racehygiejne skete i Tyskland, hvor nazisterne først steriliserede de forkrøblede, mentalt defekte eller de med arvelige sygdomme. De var utilfredse og begyndte at slagte disse folk en masse. Hundredtusindvis blev slået ihjel, fordi de var gamle eller manglede fingre eller lemmer.

Så grusom brutalitet har absolut ingen plads i religiøs morale. Gud har befalet folk til at beskytte og hjælpe de trængende. At møde de fattiges behov, behandle de handicappede med hengivelse og medfølelse og overholde deres rettigheder, og at sikre samarbejde og solidaritet i samfundet kræves alle af religiøs etik. De, der ignorerer de moralske værdier befalet af Gud, drives dog mod katastrofe for både dem selv og de samfund, de lever i.

patient

The Nazis first sterilized children with mental or inherited illnesses, and then began sending them to gas chambers. Even children lacking just a thumb became the targets of eugenicist killing.

En anden katastrofe, som socialdarwinisme gav påstået retfærdiggørelse for, er kolonialisme. En række administratorer af kolonilande prøvede at retfærdiggøre deres hensynsløse udnyttelse af indfødte befolkninger med darwinistiske teser, som manglede enhver form for videnskabelig gyldighed eller logisk konsistens. De påstod, at "underlegne racer" skulle holdes under kontrol af "overlegne racer", fordi dette var en naturlov, og grundlagde deres politik på denne såkaldte videnskabelige basis.

Ved at bruge socialdarwinismens fordrejede logik, forsøgte deltagere i det 20. århundredes to verdenskrige at fremstille krig som uundgåelig. De forsøgte at fremstille drabet på de uskyldige og de fattige, ødelæggelsen af deres hjem, virksomheder og husdyr, tvangsflytningen af millioner fra hus og land, og den ufølsomme slagtning af babyer og børn som en måde, hvorpå de kunne sikre menneskelig udvikling.

For at opsummere var socialdarwinisme altså drivkraften, som kostede millioner af liv i det 19. og 20. århundrede. Med den fik meget ondskab, som havde eksisteret i århundrede, en påstået videnskabelig retfærdiggørelse. I sin bog The Mismeasure of Man, afslører den sene evolutionistiske palæontolog Stephen Jay Gould igen dette ved at kommentere på Darwins Origin of Species:

Efterfølgende argumenter for slaveri, kolonialisme, raceforskel, klassestrukturer og kønsroller skulle gå fremad, primært under videnskabens banner.5

Darwin var selv en socialdarwinist

Descent of Man

Darwin's book The Descent of Man

Lige gyldig hvor meget nutidens evolutionister forsøger at separere Darwins navn fra de lidelser, som socialdarwinisme skabte, brugte Darwin utvetydige socialdarwinistiske udtryk, især i sin Descent of Man og andre skriverier. Så langt tilbage som 1869, i et brev til Hugo Thiel, skrev han, at han ikke så nogen indvending mod, at hans teori blev brugt på samfundet:

Du vil virkelig vide, hvor interesseret jeg er i at observere, at du anvender analoge synspunkter, som jeg har brugt med hensyn til arternes tilpasning, på moralske og sociale spørgsmål.6

Benjamin Wiker er en lektor i teologi og videnskab på Franciscan University og forfatter af Moral Darwinism: How We Became Hedonists. I et interview sagde han, at Darwin var den første socialdarwinist og fortsatte:

Benjamin Wiker

Benjamin Wiker's book Moral Darwinism

Om end du kan lide det eller ej, er det ganske klart, når du læser hans Descent of Man, at Darwin selv var den første socialdarwinist og faderen af den moderne racehygiejnebevægelse. Socialdarwinisme og racehygiejne stammer direkte fra hans princip om naturlig selektion.

Jeg tror, den sande grund til, at folk modsætter sig, at nogen sætter forbindelse mellem darwinisme og ting som racehygiejne, er, at de ikke vil have teorien plettet af de moralske implikationer. Men implikationerne er der, ikke kun i teksten, men som bevis for de sociale og moralske effekter, som darwinisme har haft i det halvanden århundrede, der er gået siden, det først kom til. 7

Som du vil se i de følgende kapitler, afslører mange af Darwins udtryk og erklæringer tydeligt, at han er den originale kilde til socialdarwinisme. Moderne evolutionister tøver med at acceptere disse synspunkter på grund af socialdarwinismens skræmmende resultater i det 20. århundrede. Men konkurrence, racisme og diskrimination – fundamentale elementer af socialdarwinisme, ligger også til basis for evolutionsteorien. Om end evolutionister accepterer det faktum eller ej, er dette konsekvenserne af at adoptere darwinisme. Enhver teori, der ser mennesker som produktet af tilfælde, som en lidt mere avanceret form for dyr, som påstår at nogle racer er mindre udviklede end andre og derfor er tættere på dyr, og at menneskeheden kan udvikle sig ved, at de stærke undertrykker de svage, vil uundgåeligt have tragiske konsekvenser. Evolutionisters åbenbare afvisning af socialdarwinisme er ingen løsning. Vores håb er, at de, der er blevet bedraget af teorien, endelig vil acceptere, at evolutionsteorien er videnskabeligt bankerot.

war

The perception of war as necessary for the advancement of races or nations is one result of Darwinist philosophy that wreaked such destruction. French streets shattered during World War II, one of the bloodiest wars ever, are proof of this.

Fejlen ved at anvende naturens love på mennesker

maltreat

If a society's needy are mistreated and abandoned to their own devices, this leads to tension and anger, unless patience and forgiveness prevail, encouraged by religious moral values.

På den tid, hvor Darwin foreslog sin teori, var videnskaben stadig langt bagud i mange aspekter. Elektronmikroskopet var ikke blevet opfundet, og derfor var de små detaljer hos levende organismer usete. Cellen lignede stadig en simpel klump, og ingen vidste, at den indeholdt en struktur, der ikke var mindre kompleks end en by, udgjort af mange forskellige organeller. Der var ingen genetisk videnskab; de biologiske love om arv var ikke blevet opdaget endnu. Mange biologier og forskere, inklusiv Darwin selv, var tilstrækkeligt uvidende til at tro, at de "opnåede" egenskaber kunne videregives til kommende generationer. For eksempel troede de, at hvis en smed udviklede stærke muskler på grund af sit arbejde, ville hans sønner også have stærke muskler. I det primitive videnskabelige miljø udviklede Darwin sin teori. Hverken Darwin eller nogen, der støttede ham, var i stand til at indgive bevis for evolutionsteorien fra videnskabsgrene såsom palæontologi, biologi eller anatomi. Endvidere afslørede observationer og eksperimenter udført i de følgende år, og især nye fund fra det 20. århundrede, at teorien tydeligt var forkert. Men på trods af teoriens videnskabelige svaghed, forte dens funktion som basis for materialistisk og ateistisk tankegang til den øjeblikkelige vedtagelse af en del af den videnskabelige verden.

Visse kredse begyndte at anvende evolutionsteorien på den sociale sfære på grund af de ideologiske budskaber, den indeholdt. Den fandt sin plads ved roden af katastrofer i det 20. århundrede som folkemord, masseslagteri, borgerkrige, hvor broder dræbte broder, og verdenskrigene som ødelagde nationer. Religiøse moralske værdier og de dyder, de bringer med dem, blev forladt til fordel for jungleloven, hvor de svage undertrykkes og elimineres. Denne teori, uden nogen videnskabelig gyldighed, påvirkede et helt århundrede.

microscope

The primitive microscopes of Darwin's time gave the impression that the cell was merely a simple structure of undifferentiated protoplasm.

On the other hand, modernday microscopes have shown how complex and flawless the structure of the cell truly is.

En af socialdarwinisternes store fejl var deres forsøg på at implementere den teori på den sociale arena. En anden af deres fejl var at formode, at love om dyr også kunne anvendes på mennesker, som Gud har skabt med samvittighed, fornuft, bevidsthed og evnen til at dømme. Derfor, i modsætning til hvad socialdarwinister påstår, gælder jungleloven ikke for mennesker, som hver især er ansvarlig for at bruge sine evner på den bedst mulige måde gennem sit liv. Gud har også skabt mennesker med en begrænset levetid. Når det slutter, vil alle individer dø, og vil så skulle redegøre for deres al opførsel gennem deres liv på denne jord.

angery

Social Darwinist practices inflicted on humanity only hatred and anger, conflict, murder and war.

I naturen kan levende ting dø eller uddø, når de ikke kan tilpasse sig de herskende forhold. For eksempel kan en mørkhåret kanin i en snedækket skov måske hurtigt blive offer for en ræv, som tydeligt kan se den. Men i modsætning til, hvad darwinister vil have os til at tro, giver døde mørkhårede kaniner ikke anledning til opstanden af en ny lyshåret art. Endvidere er dyr meget forskellige fra mennesker, som ikke skal tilpasse sige de naturlige forhold for at leve. Vi besidder metoderne til at ændre vores omgivelser i overensstemmelse med vores behov og ønsker. For eksempel tilpasser vi bygninger, varme- og kølesystemer og tøj i forhold til det klima, vi lever i. Der er ingen naturlig selektion i menneskesamfund, fordi menneskers fornuft og evner forhindrer en sådan eliminering.

Sådanne fejltagelser gør, at socialdarwinister ser på samfund fra et inhumant perspektiv. Et vigtigt eksempel på det perspektiv, så blottet for fornuft og samvittighed, er hvordan de troede, at samfund kunne udvikles ved at efterflade de svage og trængende, de magtesløse og handicappede, uden hjælp. Faktum er, at en så egoistisk afvisning bringer nedgang med sig, ikke fremgang. De, som darwinisme påstår, burde blive forsømt og efterladt uden hjælp, er mennesker med samvittighed, i stand til at tænke og med fornuft. Når de efterlades til uretfærdighed og grusomhed, vil de, med mindre de besidder dyderne tålmodighed, tilgivelse og forståelse, formidlet af religiøse moralske værdier, måske føle stor vrede og had mod dem, der behandler dem på den måde. For at dulme den vrede, som mange eksempler har vist, tyr de måske til vold, hvilket så kan skabe konflikt og kaos. Som resultat af alle de materielle og spirituelle midler brugt til at løse de konflikter, vil der være en nedgang på alle områder – fra kunst til teknologi, fra økonomi til videnskab – i stedet for fremgang.

Endvidere er det, at dræbe de syge eller handicappede i racehygiejnens navn, ikke bare forfærdelig brutalt, men bidrager overhovedet heller ikke til social fremgang. Sådan en åben accept af mord vil bringe enorme tab, som vil ødelægge samfundet. I dag er omkring 6% af verdens befolkning – omkring en halv milliard mennesker, et meget stort tal – handicappede. Det ville betyde, at alle ville miste nogen fra sin familie eller omgangskreds, og vil have affundet sig med deres død. Dette vil åbne spirituelle sår, som forårsager stort skade på folks psykologiske velvære. I ethvert samfund, hvor er mor ikke kan stole på sine børn, børn på deres mor, eller brødre på hinanden, hvor man kan tillade en anden at blive dræbt når som helst, vil der være alvorlig degenerering og depression. I hvert tilfælde gennemgår et samfund, der dræber folk, bare fordi de er handicappede, et katastrofalt moralsk kollaps. Det ville allerede have tabt alle sine åndelige værdier, al humanitet. Uden tvivl indikerer det meget seriøse mentale og psykiske problemer at påstå fremgang ved hjælp af mord.

awareness

If the suffering of the last century is not to be repeated, and if this 21st century is to be one of peace, then people need to be made aware of Darwinism's deceptions and dangers.

Den største lidelse vil blive oplevet af de, der blev dømt til "eliminering", og den lidelse vil give anledning til dybe sår i andres samvittighed.

Som vi følgende sider vil sige, forsøgte socialdarwinismen på samfundet at anvende evolutionsteorien – selv baseret på Charles Darwins ganske bagvendte videnskabelige forståelse – men dens verdenssyn er i totalt konflikt med menneskelig natur. Når den bruges i praksis, nedgør den menneskeheden og trækker den tilbage til depression og kaos, hvilket bringer had, som fører til konflikt, krig og mord. Socialdarwinismen nåede sit højdepunkt i anden halvdel af det 19. århundrede og første halvdel af det 20., men dens negative effekter kan stadig ses i dag. Under navne såsom "evolutionær psykologi" og "genetisk determinisme" forsøger folk stadig at evaluere samfund ifølge darwinismens fejltagelser. For at beskytte det 21. århundrede fra videre katastrofer, må farerne ved socialdarwinisme afsløres i alle aspekter, og verden må få at vide, at der ikke er noget videnskabeligt bevis for den teori, som denne filosofi er baseret på.

 

Noter

1. Herbert Spencer, Social Status, 1850, pp. 414-415.

2. Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, Rev. Ed., Boston: Beacon Press, 1955, p. 41.

3. Mark Kingwell, "Competitive States of America, Microsoft proves it: we're still wrestling with that treasured national ideal," New York Times, June 25, 2000; http://www.spaceshipearth.org/Letters/Editor/Competitive_States_of_America.htm

4. "Modern History Sourcebook: William Graham Sumner (1840-1910): "The Challenge of Facts;" http://www.fordham.edu/halsall/mod/1914sumner.html

5. Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, New York: W.W. Norton and Company, 1981, p. 72.

6. Francis Darwin, The life and Letters of Charles Darwin, D. Appleton and Co., 1896, vol. 2, p. 294.

7. "Darwin as Epicurean: An Interview with Benjamin Wiker," http://www.touchstonemag.com/docs/issues/15.8docs/15-8pg43.html

2 / total 12
You can read Harun Yahya's book Darwinismen Og Moralsk Kollaps online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net