Bedraget Om Evolution

HENT BOGEN

Download (DOC)
Download (PDF)
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
18 / total: 22

Kapitel 16: Konklusion: Evolution er et bedrag

Der er mange andre beviser såvel som videnskabelige love, der ugyldiggør evolution, men i denne bog har vi kun været i stand til at diskutere nogle af dem. Selv de burde være nok til at afsløre den vigtigste sandhed: Selvom det er indhyllet i videnskabens skikkelse, er evolutionsteorien intet andet end et bedrag: et bedrag, der kun forsvares til fordel for materialistisk filosofi; et bedrag ikke grundlagt på videnskab men på hjernevask, propaganda og svindel.

Vi kan opsummere, hvad vi indtil videre har bemærket, som følger:

Evolutionsteorien er kollapset

Evolutionsteorien er en teori, der mislykkes ved allerførste trin. Grunden er, at evolutionister ikke er i stand til at forklare bare dannelsen af et enkelt protein. Heller ikke sandsynlighedslovene eller fysik- og kemilovene tilbyder nogen chance for den tilfældige dannelse af liv.

Lyder det logisk og fornuftigt, når ikke engang et enkelt tilfældigt dannet protein kan eksistere, at millioner af sådanne proteiner kombineredes i en orden og producerede cellen i en levende ting; og at milliarder af celler dannedes og så satte sig sammen ved tilfælde for at producere levende ting; og at der genereredes fisk fra dem; og at de gik på land og omdannedes til reptiler, fugle, og at dette er hvordan alle de millioner af forskellige arter på jorden er blevet dannet? 

Selv hvis det ikke virker logisk for dig, tror evolutionister på denne fabel.

Men dette er kun en tro - eller hellere en flaks tro - fordi de ikke engang har et enkelt stykke bevis til at bekræfte deres historie. De har aldrig fundet en eneste overgangsform som halv-fisk/halv-reptil eller halv-reptil/halv-fugl. De har heller ikke kunne bevise, at et protein, eller bare et enkelt aminosyremolekyle, der udgør et protein, kunne være dannet på, hvad de kalder oprindelige jordforhold; ikke engang i deres udførligt udstyrede laboratorier har de lykkedes med dette. i modsætning har evolutionister med deres indsatser selv demonstreret, at ingen evolutionær proces nogensinde har eller kunne have fundet sted på noget tidspunkt på jorden.

Evolution kan heller ikke bekræftes i fremtiden

 Når de ser dette kan evolutionister kun trøste sig selv ved at drømme, at videnskab på en eller anden vis vil løse alle disse dilemmaer med tiden. Men at videnskab skulle bekræfte en så totalt grundløs og ulogisk påstand er udelukket, lige meget hvor mange år der går. I modsætning gør videnskaben, som den fremskrider, bare nonsenset ved evolutionistiske påstande tydeligere og simplere.

Det er sådan, det indtil videre har været. Som flere detaljer om den levende celles struktur og funktion blev opdaget, blev det meget tydeligt, at cellen ikke er en simpel, tilfældigt dannet sammensætning, som man troede var tilfældet ifølge den primitive biologiske forståelse på Darwins tid.

Når situation er så selvindlysende, kan nægtelsen af skabelsesfaktummet og at grundlægge livets oprindelse på ekstremt usandsynlige tilfælde og så forsvare disse påstande med insisteren senere blive kilde til stor ydmygelse. Som evolutionsteoriens ægte ansigt kommer mere og mere frem og som offentlig holdning ser sandheden, er der måske ikke længe til, før de blinde, fanatiske fortalere for evolution ikke vil være i stand til at vise sig selv.

Evolutions største forhindring: sjæl

Der er mange arter i verden, der ligner hinanden. For eksempel kan der være mange levende væsner, der ligner en hest eller en kat, og mange insekter ligner måske hinanden. Disse ligheder overrasker ikke nogen.

De overfladiske ligheder mellem menneske og abe tiltrækker på en måde for meget opmærksomhed. Denne interesse går nogle så langt, at nogle folk tror på den falske tese om evolution. Faktisk betyder de overfladiske ligheder mellem menneske og aber ingenting. Næsehornsbillen og næsehornet deler også visse overfladiske ligheder, men det ville være latterligt at prøve at etablere noget slags evolutionært link mellem disse to væsner, hvor det ene er et insekt og det andet et pattedyr, på grundlag af den lighed.

Udover den overfladiske lighed kan aber ikke siges at være tættere på mennesket end på noget andet dyr. Faktisk, hvis man overvejer intelligensniveauet, så kan honningbien, der producerer den geometrisk mirakuløse struktur i bikagen, eller edderkoppen, der bygger ingeniørmiraklet spindelvævet, siges at være tættere på mennesket. De er endda overlegne på nogle aspekter.

Der er en meget stor forskel mellem mennesker og aber, uanset en ligetil lighed udadtil. En abe er et dyr og er ikke forskellig fra en hest eller en hund, hvis man betragter bevidsthedsniveauet. Stadig er mennesket et bevidst, viljestærkt væsen, der kan tænke, tale, forstå, beslutte og dømme. Alle disse egenskaber er funktionerne i den sjæl, mennesket besidder. Sjælen er den vigtigste forskel, der indskyder et stort hul mellem mennesket og andre væsner. Ingen fysisk lighed kan lukke dette hul mellem mennesket og ethvert andet levende væsen. I naturen er mennesket den eneste levende ting, der har en sjæl.

Allah skaber ifølge sin vilje

Ville det gøre en forskel, hvis scenariet foreslået af evolutionister virkelig havde fundet sted? Overhovedet ikke. Grunden er, at hvert stadie fremsat af evolutionær teori og baseret på tilfælde, kun kunne være sket som resultat af et mirakel. Selv hvis livet kom til gradvist gennem en sådan rækkefølge af stadier, kunne hvert følgende stadie kun være kommet til ved en bevidst vilje. Det er ikke bare usandsynligt, at de stadier kunne være sket ved tilfælde, det er umuligt.

Hvis det siges, at et proteinmolekyle blev dannet under de oprindelige atmosfæriske forhold, må det huskes, at det allerede er blevet demonstreret af sandsynligheds-, biologi- og kemilovene, at dette ikke kunne være sket ved tilfælde. Men skal det påstås, at de blev produceret, så er der intet andet alternativ end at indrømme, at den skyldte sin eksistens til en Skabers vilje. Den samme logik gælder hele hypotesen fremsat af evolutionister. For eksempel er der hverken palæontologisk bevis eller en fysisk, kemisk, biologisk eller logisk begrundelse, der beviser, at fisk gik fra vand til land og dannede dyrene på land. Men hvis man vil have, at fisk klatrede op på land og ble til reptiler, må den, der kommer med påstanden, også acceptere eksistensen af en Skaber, der er i stand til at få hvad end, han vil, til at komme til eksistens med det blotte ord ”vær”. Enhver anden forklaring a et sådan mirakel er i sig selv selvmodsigende og en krænkelse af fornuftens principper.

Virkeligheden er tydelig og evident. Alt liv er produktet af en perfekt orden og en overlegen Skabelse. Dette giver så konkret bevis for eksistensen af en Skaber, besidderen af uendelig magt, viden og intelligens.

Den Skaber er Allah, Herren af himlene og jorden og af alt, der ligger imellem dem.

Activities for Informing the Public About Evolution

bav, konferans

Evolution propaganda, which has gained acceleration lately, is a serious threat to national beliefs and moral values. The Science Research Foundation, which is quite aware of this fact, has undertaken the duty of informing Turkish public about the scientific truth of the matter.

 

First Conference-Istanbul

profesör, duane gish

PROF. DUANE GISH "Fosil kayıtları evrim teorisini çürütmekte, insanın maymundan evrimleştiği iddiasını geçersiz kılmaktadır... Bilim bizlere tüm canlı türlerinin Allah tarafından ayrı ayrı yaratıldıklarını göstermektedir.

The first of the series of international conferences organised by Science Research Foundation (SRF) took place in 1998. Entitled "The Collapse of the Theory of Evolution: The Fact of Creation", it was held in Istanbul on April 4, 1998. The conference, which was a great success, was attended by recognised experts from around the world and provided a platform on which the theory of evolution was for the first time questioned and refuted scientifically in Turkey. People from all segments of Turkish society attended the conference, which drew a great deal of attention. Those who could not find place in the hall followed the conference live from the closed-circuit television system outside.

profesör, duane gish

Dünyaca ünlü evrim uzmanı Prof. Dr. Duane Gish, Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın elinden BAV paketini alırken.

The conference included famous speakers from Turkey and from abroad. Following the speeches of SRF members, which revealed the ulterior ideological motives underlying the theory of evolution, a video documentary prepared by SRF was presented.

Dr Duane Gish and Dr Kenneth Cumming, two world-renowned scientists from the Institute for Creation Research in the USA are authorities on biochemistry and paleontology. They demonstrated with substantial proof that the theory of evolution has no validity whatsoever. During the conference, one of the most esteemed Turkish scientists today, Dr Cevat Babuna illustrated the miracles in each phase of a human being's creation with a slide show that shook the "coincidence hypothesis" of evolution to its roots.

 

 

Second Conference-Istanbul

The second international conference in the same series was held three months after the first on July 5, 1998 in Cemal Resit Rey Conference Hall again in Istanbul. The speakers-six Americans and one Turk-gave talks demonstrating how Darwinism had been invalidated by modern science. Cemal Resit Rey Conference Hall, with a seating capacity of a thousand, was filled to overflowing by an audience of rapt listeners.

The speakers and their subjects at this conference are summarised below.
profesör, edward boudreaux

"İçinde yaşadığımız dünya ve bu dünyanın kanunları, biz insanların yaşamalarına en uygun biçimde Allah tarafından yaratılmıştır."

Professor Michael P. Girouard: In his speech, "Is it Possible for Life to Emerge by Coincidences?", Michael Girouard, a professor of biology at Southern Louisiana University, explained through various examples the complexity of proteins, the basic units of life, and concluded that they could only have come into existence as a result of skilled design.

Dr Edward Boudreaux: In his speech, "The Design in Chemistry", Edward Boudreaux, a professor of chemistry at the University of New Orleans, noted that some chemical elements must have been deliberately arranged by creation in order for life to exist.

profesör, carl fliermans

"Modern biyoloji canlıların asla evrimle ortaya çıkmadıklarını ispatlamakta ve Allah'ın üstün yaratılışına delil oluşturmaktadır."

Professor Carl Fliermans: A widely-known scientist in the USA and a microbiology professor at Indiana University conducting a research on "the neutralisation of chemical wastes by bacteria" supported by the US Department of Defence, Carl Fliermans refuted evolutionist claims at the microbiological level.

Professor Edip Keha: A professor of biochemistry, Edip Keha, was the only Turkish speaker of the conference. He presented basic information on the cell and stressed through evidence that the cell could only have come into being as a result of perfect creation.

profesör, david menton

"30 yıldan bu yana canlıların anatomilerini inceliyorum. Her araştırmamda karşılaştığım gerçek, Allah'ın kusursuz yaratışı oldu."

Professor David Menton: A professor of anatomy at Washington University, David Menton, in a speech that was accompanied by a very interesting computer display, examined the differences between the anatomies of the feathers of birds and the scales of reptiles, thus proving the invalidity of the hypothesis that birds evolved from reptiles.

Professor Duane Gish: Famous evolutionist expert Professor Gish, in his speech entitled "The Origin of Man", refuted the thesis of man's evolution from apes.

ICR President Professor John Morris: Professor Morris, the president of the Institute for Creation Research and a famous geologist, gave a speech on the ideological and philosophical commitments lying behind evolution. He further explained that this theory has been turned into a dogma and that its defenders believe in Darwinism with a religious fervour.

Having listened to all these speeches, the audience witnessed that evolution is a dogmatic belief that is invalidated by science in all aspects. In addition, the poster exhibition entitled "The Collapse of the Theory of Evolution: The Fact of Creation" organised by the Science Research Foundation and displayed in the lobby of CRR Conference Hall attracted considerable interest. The exhibition consisted of 35 posters, each highlighting either a basic claim of evolution or a creation evidence.

 

 

Third Conference-Ankara

The third international conference of the series was held on July 12, 1998 at the Sheraton Hotel in Ankara. Participants in the conference-three Americans and one Turk-put forward explicit and substantial evidence that Darwinism has been invalidated by modern science.

Although the conference hall at the Ankara Sheraton Hotel was designed to hold an audience of about a thousand, the number of attendees at the conference exceeded 2,500. Screens were set up outside the conference hall for those who could not find place inside. The poster exhibition entitled "The Collapse of the Theory of Evolution: The Fact of Creation" held next to the conference hall also attracted considerable attention. At the end of the conference, the speakers received a standing ovation, which proved how much the public craved enlightenment on the scientific realities regarding the evolution deceit and the fact of creation.

Following the success of these international conferences, the Science Research Foundation began organising similar conferences all over Turkey. Between August 98 and end 2005 alone, 2,800 conferences were held in Turkey's 72 cities and 150 districts. SRF continues to conduct its conferences in different parts of the country. Since then SRF has held conferences in England, Holland, Switzerland, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Azerbaijan, the  United States and Canada.

18 / total 22
You can read Harun Yahya's book Bedraget Om Evolution online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top