< <
13 / total: 14

Del 4- Det Darwinistiske Bedrag er Endelig Slut

Materialismen har nu i årevis ført en psykologisk kampagne mod tro på Allah. En kamp, som faktisk er tabt fra starten af. Ude af stand til at forstå, at Allah bestemt vil forpurre overtro, holder materialister stadig tåbeligt fast i denne kamp med al deres magt. Det er blevet bevist, at universet blev til fra nul volumen med Big Bang, med andre ord blev det skabt fra ingenting, og det udvider sig hele tiden, som beskrevet i Allahs vers. Men materialister, som stadig er en del af denne kampagne mod sandheden, kommer med ulogiske påstande for at indoktrinere folk med vrøvl om, at materie er tidløst og evigt. Kvantefysikken har vist, at materie udelukkende består af lysbølger, men da materialister går ind for den absolutte eksistens af materie og benægter alt, som ikke er materie, har de hele tiden ledt efter en måde, hvorpå de kan benægte det faktum. Utallige videnskabelige fremskridt og særligt fund inden for palæontologien har videnskabeligt bevist evolutionsteoriens ugyldighed, men materialister vedholder stadig deres kampagner, som er blevet besejret lige fra starten af, og forsøger at indoktrinere folk med den idé, at levende ting faktisk udviklede sig. Jo flere nederlag videnskaben har givet materialismen, jo mere er spørgsmålet om det materialistiske modangreb blevet rejst. Materialismen besvarer de videnskabelige beviser med en psykologisk kampagne. Det er, hvad den prøver at gøre via det darwinistiske bedrag.

Dette har bragt Nobelprisvindende professorer, forskere, palæontologer, mikrobiologer, zoologer og videnskabelige forskere sammen om skamløst og uden tøven at gå ind for det irrationelle bedrag, at ”molekyler eksisterede i vand. Cellerne blev til gennem sammenspillet af mudder, tilfælde og tid”. Disse folk har kastet en fortryllelse, som har fået millioner af folk til at begynde at tro på, under påvirkning af denne psykologiske kampagne, at fedtdråber, der faldt ned i vand, dannede en cellulær form, at en fisk gik ud af vandet, at den første fugl klækkede ud fra et dinosaur æg og begyndte at flyve, og at aber gradvist og tilfældigt blev til mennesker, som gør opdagelser, skaber civilisationer, udvikler teknologier, skriver computerprogrammer og sender raketter ud i rummet.

En forsker betragtes som værdig til Nobelprisen, fordi han opdager ”bare en del” af cellens enestående struktur, som ingen nogensinde har opdaget før. Men efter at vinde denne prestigefyldte pris, så har den samme forsker ingen tøven ved at lære sine elever om den myte, at den samme celle blev dannet ved rent tilfælde fra en smule mudder. På trods af at have sit navn på en stor mængde forskning, så vil den samme forsker ikke have nogle kvaler ved at fortælle sine elever om Piltdown Man, Haeckels falske fosterillustrationer og målerne fra den industrielle revolution, som alle er bedrag, som om de virkelig udgjorde beviser for evolution.

Allah'ın Yarattığı canlılık

Almægtige Allah er Skaber af alle verdens entiteter. En verden uden det darwinistiske bedrag vil endelig blive klar over det faktum.

Dette er det ynkelig stadie, som dajjals fortryllelse bringer darwinisterne til. Gennem darwinisme er dajjal nået ind i næsten alles hjerner, har bedraget dem over en lang periode og har løjet for og snydt dem. Mange folk er blindt og ubevidst gået med på denne løgn, har i årevis betragtet sig som efterkommere af dyr, er af den grund blevet vilde og ufølsomme og har forladt deres ansvar over for Allah. Dajjals system har spredt et af historiens værste bedrag over de fire verdenshjørner ved at bruge darwinisme. Under dajjals påvirkning er darwinismen blevet det største massebedrag nogensinde.

Men denne succes på vegne af dajjals system er falsk. Det darwinistiske bedrag er endelig slut.

Alle darwinismens bedrag er endelig blevet afsløret i det 21. århundrede, vi lever i. Folk har indset, at alle de prøver, darwinismen har beskrevet som overgangsformer over de sidste 150 år, er falske. Næsten alle steder i verden er blevet udgravet, og mere end 500 millioner fossiler er blevet opdaget, men det er tydeligt, at ikke et eneste er en overgangsform. Man har indset, at alle disse fossiler repræsenterer perfekte livsformer, og at mange af dem tilhører former, som stadig lever i dag. Med disse beviser har folk indset, at levende ting opstod med samme udseende, de har i dag, og at de aldrig har ændret sig. Og gennem det faktum kommer de til at se, hvorfor darwinister skjulte fossiler i skuffer og prøvede at tildække de videnskabelige beviser. Fund fra videnskaber som mikrobiologi, palæontologi, molekylærbiologi og genetik har bestemt bevist, at evolutionsteorien aldrig kan have fundet sted.

Oveni alt dette har folk også set, at grunden til, at darwinister er modstandere af tro på Allah og skabelsesfaktummet, er deres vedtagelse af darwinisme, en pervers religion. Man har således indset, at darwinister er tyet til alle slags bedrag og svindelnumre for at kunne vildlede folk. Der er masser af beviser for øjnene af folk, der afviser evolution. Folk har nu indset, at evolution er et bedrag. De ved nu, at evolutionsteorien ikke bakkes op af et eneste bevis. Ved Allahs vilje er det nu umuligt for dem at blive påvirket af darwinismens bedrag.

Folk har besøgt udstillinger, der fremviser beviser på evolutionsteoriens ugyldighed, og de har undersøgt levende fossiler. De har rørt fossilerne med deres egne hænder og set dem med deres egne øjne. De har været forbløffede over at lære, at levende ting ikke har ændret sig i millioner af år, altså at de aldrig er undergået evolution. De har omhyggeligt undersøgt hver side af Atlas of Creation og konkluderet, at eksisterende livsformer i dag også fandtes i præcis samme form for mange millioner år siden. De forstår nu det faktum, at Jorden undersøges og studeres hele tiden, og at den bliver ved med at producere beviser, der understøtter skabelsesfaktummet. De har set og er blevet forbløffet over, at udfordringen i at ”producere blot et eneste overgangsfossil” er blevet mødt af dyb stilhed af darwinister. Den darwinistiske propaganda er blevet afsløret, og folk har gennem bøger, DVD’er, internettet, konferencer og Tv-interviews lært, at de ikke må støtte dette bedrag.

Yaratılış Atlası

Darwinismens bedrag sluttede endelig i lyset af 300 millioner fossiler, som alle beviste Skabelse.

Folk over hele verden, som har set beviserne på dette bedrag, har oplevet en stor intellektuel oplysning og har været berettiget i at reagere mod det faktum, at de er blevet bedraget i så mange år, har protesteret mod, at deres børn har lært darwinistisk vrøvl i skolerne, har modsat sig planlagte udflugter og konferencer om evolution, altså darwinistisk propaganda, og har åbenlyst udfordret darwinismen. Studerende er begyndt at udfordre prodarwinistiske lærere i biologitimer om manglen på beviser og evolutionsteorien manglende logik. Folk, som er blevet bedraget i årevis, fordi de ikke var klar over sandheden bag evolutionsteorien, er nu blevet oplyst og ser darwinismens virkelighed, og de er blevet forbløffede over at indse, hvordan de er blevet snydt i så mange år og har protesteret højlydt. Darwinister ved nu også, at darwinismen er død, ved Allahs vilje, og aldrig vil kunne rejse sig igen og bedrage folk på samme måde. Et af de vigtigste tegn på denne store, globale intellektuelle oplysning er de spørgeskemaer, som udføres af diverse medieorganisationer og hjemmesider. For eksempel ønsker 86% af amerikanerne nu, ifølge resultaterne af en landsdækkende meningsmåling af the Associated Press Agency og det amerikanske Tv-netværk, NBC, at se undervisning af skabelsesfaktummet i skolerne.186 Ifølge resultaterne af en anden meningsmåling på den tyske avis’, Süddeutsche Zeitung, hjemmeside den 8. juli 2007, benægter 87% af de adspurgte evolution. En meningsmåling på den tyske Die Welt avis’ hjemmeside den 17. april 2008 satte tallet til 86%. Ifølge en undersøgelse på den schweiziske Blick avis’ hjemmeside den 4. maj 2007 var andelen af folk, der tror på skabelsen, hele 85%. En undersøgelse på den franske Science Actualités’ hjemmeside den 16. februar 2007 afslørede, at 92% af de adspurgte ikke troede på evolution. Ifølge en rapport i avisen the Guardian fra 2. februar 2009 viste en undersøgelse i Storbritannien, at kun 25% af briterne tror på Darwins teori. En rapport på den fælles hjemmeside for franske Nouvel Observateur og Science et Avenir den 6. juli 2009 identificerede et væsentligt fald i antallet af studerende, der tror på evolutionsteorien i franske skoler, og de tilskrev dette the Atlas of Creations påvirkning i Frankrig. Darwinistiske professorer beskrev tydeligt dette store slag mod darwinismen som ”alvorligt”, ”bekymrende” og ”en ydmygelse” for darwinismen. 187

Den svenske embryolog, Soren Lovtrup, kommer med følgende analyse af den nuværende situation af det darwinistiske bedrag:

Jeg går ikke ud fra, at nogen vil benægte, at det er en stor ulykke, hvis en hel gren af videnskab bliver afhængig af en falsk teori. Men dette er, hvad der skete inden for biologi: folk har nu i lang tid diskuteret de evolutionistiske problemer, især det ”darwinistiske” ordforråd – ”adaptation”, ”selektionspres”, ”naturlig selektion” osv. – og tror derved, at de bidrager til forklaringen af naturlige hændelser. Det gør de ikke…

Jeg tror, at den darwinistiske myte en dag vil rangere som videnskabshistoriens største bedrag.188

Det faktum, at darwinismen er historiens værste bedrag, spreder sig lige nu hurtigt over hele verden. Hindringer, som er sat op for Skabelsen af offentlige institutioner såsom Europarådet, afslører den forfærdelige panik, som darwinister befinder sig i. Aldrig før i historien er en forsamling, som repræsenterer nationer, gået sammen bag et bedrag og har taget en officiel beslutning om at støtte et svindelnummer. Det er det stadie, den darwinistiske panik har bragt darwinismens tilhængere til i det 21. århundrede. Darwinister forestiller sig, at de kan opretholde dette bedrag via undertrykkende statslige beslutninger, ved at gøre evolution en obligatorisk del af pensum og ved at forsøge at skjule Skabelsesfaktummet fra studerende ved at gøre ensidigt brug af retsvæsenet og indgå i en ensidig indlæring. Faktum er dog, at den ærlige konklusion, som millioner af mennesker når til over for det darwinistiske bedrag, er langt stærkere end alle de undertrykkende og pålagte metoder og resultatet af disse.

Ingen darwinist kan ændre folks definitive holdning gennem nogen undertrykkende lov. Ingen darwinist kan overbevise folk om og påtvinge dem en teori, som er blevet afvist af utallige beviser. Det er umuligt. De darwinistiske kneb er nu slut. I det 21. århundrede kan folk nå frem til alle de fakta, de ønsker, fra lige de kilder, de vil. Derfor vil undertrykkelse og hindring aldrig opnå de resultater, som darwinisterne ønsker, og reaktionerne mod det darwinistiske bedrag vil fortsætte med at vokse hastigt.

Almægtige Allah, Herre af Verden, er Herskeren af alle ting. Dajjals kneb kan ikke undertrykke det faktum. Allah siger i et vers, at:

De ønsker at sluke Allahs lys med (et pust fra) munden. Men Allah vil fuldbyrde Sit lys, hvor misfornøjede de vantro end måtte være (ved dette). (Surah Al-Saff, 8)

 

Antallet Af Troende Stiger Hurtigt
simetri simetri

1- 93% svarede ”ja” til spørgsmålet ”Skal der undervises i fag som kreationisme og intelligent design sammen med evolutionsteorien på offentlige skoler?”

2- Den franske Science Actualités hjemmeside havde en åben afstemning i lyset af den store effekt, som kom efter distribueringen af Atlas of Creation. Undersøgelsen viste, at darwinismen i Frankrig er blevet udslettet. Ifølge afstemningen med titlen ”Dine tanker om evolution” tror 92% af offentligheden ikke på evolution.

3- Ifølge resultatet af en afstemning på Ekstra Bladets hjemmeside, et udbredt dansk blad, ”tror danskerne ikke længere på evolution”. Til spørgsmålet ”Tror du, at mennesker nedstammer fra aber?” svarede 88% af den danske offentlighed ”Nej”.

4- Die Welt, en af Tysklands førende publikationer, havde en afstemning om skabelse på sin hjemmeside. 86% af deltagerne besvarede spørgsmålet ”Hvordan tror du, liv opstod” med svaret ”Allah skabte det”.

5- Et undersøgelse på hjemmesiden for det udbredte schweiziske blad Blick afslørede, at 85% af folk tror på skabelsen.

6- Ifølge en afstemning med spørgsmålet, om evolution nogensinde er sket, udgivet på Süddeutsche Zeitungs hjemmeside, et af Tysklands største blade, viste, at 87% af folk tror på, at mennesker har en Skaber.

7- The Evening Standard, et blad udgivet i London, havde en afstemning på sin hjemmeside om emnet ”Skal man undervise i Skabelsen i skolerne?” i oktober 2008. Ifølge resultaterne svarede 73% af den britiske befolkning ”Ja”.

Dajjals Fælder er Også Under Allahs Kontrol

Dette faktum må aldrig glemmes: dajjal, kilden til darwinismens korruption, som har vildledt folk i halvandet århundrede, er en entitet, som er under Allahs kontrol. Korruptionen i dajjals system er stor nok til næsten at inddrage alle, undtagen ærlige troende. Men uanset hvor enorm en fælde, dajjals system har sat, så er det vigtige faktum at huske på, at det er Almægtige Allah, Som vil producere det fineste svar på alle disse fælder. Allah skaber satans aktiviteter på Jorden, og dermed dajjals, inden for en given skæbne, så de er dømt til at mislykkedes, for at kunne afprøve folk, og så hengivne muslimer kan opstå. Derfor vil de vantros fælder, ved Allahs vilje, aldrig lykkes. Allah afslører denne hemmelighed i et andet vers:

Sandelig, de havde lagt visse listige planer (imod sendebudene), men deres planer var tydelige for Allah, selvom bjerge skulle ryste ved deres listige planer. (Surah Ibrahim, 46)

Gennem historien har de vantro og de, som ønsker at lede folk ind i nægtelsen, lagt diverse fælder. Men alle disse fælder er blevet forpurret ved Allahs Lov og er røget tilbage i hovedet på deres ophavsmænd. Dette er Allahs Lov. Vores Herre afslører i disse vers dette:

… hvis en advarer skulle komme til dem, så ville de visselig følge retledningens vej mere end noget andet samfund. Men da en advarer kom til dem, gjorde det kun deres afsky for sandheden større. De valgte at anse sig som de største på jorden og lægge listige planer. Og de listige planer omringer kun dem, som lægger dem. Forventer de da noget andet end den fremgangsmåde, som blev benyttet i forbindelse med de tidligere (folk)? Nej, du vil aldrig finde en ændring i Allahs fremgangsmåde, og du vil aldrig finde en afvigelse i Allahs fremgangsmåde. (Surah Fatir, 42-43)

Den samme skæbne venter de fælder, der er lagt af dajjals system og dets intellektuelle system. Darwinismen er en fælde, der er lagt for at vende folk væk fra Allahs vej. Men uanset hvor store disse fælder er, uanset hvor omfattende og effektiv planen er, så er de stadig under Allahs kontrol. Dajjal og hans perverse orden eksisterer kun, fordi Allah vælger det. Som afsløret i verset "Men I vil ikke noget som helst, uden at Allah ved det." (Surah Al-Insan, 30) kan ingen ønske noget andet, med mindre Allah ønsker det. Ingen har magten til at lægge en fælde eller iværksætte den.

Darwinismen er nu i samme situation. Denne gælde, sat af dajjal, er blevet forpurret, som Allah lovede. Da darwinister ikke er klar over, at deres mulige plan har været forpurret lige fra starten af, jublede de i stor stil over, at deres propaganda var effektiv og forestillede sig, at de efterhånden ville opnå succes. De havde aldrig gættet, at Allah uundgåeligt ville besejre dem, og at de ville gå fra at dominere hele verden til blot at være årsag til hån. De har ingen forståelse for den Lov, Allah har skabt om, at sandhed uundgåeligt vil sejre. Når en fælde mislykkes, så begynder de at planlægge en ny, men de indser ikke, at disse også allerede er blevet besejret. Men faktum er, at hele dajjals perverse system uundgåeligt vil blive besejret, som det er nu.

Allah afslører i Koranen, hvordan de vantros fælder vil ramme tilbage på dem selv:

Eller ønsker de at lægge listige planer? Da vil de vantro falde i deres egen list og tabe. (Surah Al-Tur, 42)

I dag er det en enorm kilde til skam at være tilhænger af darwinismen. De darwinistiske publikationers forsøg på konstant at holde nye, falske rapporter oppe, den måde, hvorpå darwinister ikke kan finde folk til at afholde konferencer, den måde, hvorpå de holder udstillinger om evolution ved at bruge papplakater og darwinistiske forskeres kritik af udstillinger af levende fossiler og the Atlas of Creation, er alt sammen forgæves. Det er alt for sent. Darwinismen har lidt videnskabshistoriens største nederlag. Ved Allahs vilje er dette kneb blevet ødelagt. Allah vil styrke sandheden og sørge for, at den vil regere hele verden. Allah siger til os i et vers, at:

… Allah udsletter falskheden og fuldbyrder sandheden med Sit ord. Sandelig, Han er alvidende om det, som er skjult i brystet. (Surah Al-Shura, 24)

En anden Psykologisk Teknik, Man er Gået Over Til, Efter Bedraget er endt: filosofien af, at “Det Slet Ikke Gør Ondt!”

mutluluk

Satans falske orden er svag, og dajjals system er blevet besejret. Den kærlighed og det venskab, som kræves af Koranens moralske værdier, vil herske over hele verden.

Evolutionsteorien forventede aldrig gennem de sidste 150 år, at darwinismen åbent ville blive kaldt en løgn, og at beviserne mod teorien ville blive afsløret med alle detaljer. Selvom mange folk indså, at det var en falsk religion, som gik imod deres tro, så forblev de stille over for darwinismen og var tvunget til at acceptere dette perverse system. Lærerne var forpligtet til at undervise deres elever i evolution, selvom dette gik imod fornuft, logik, videnskabelige beviser og deres egen tro, fordi disse folk blev udsat for intensiv, afskrækkende propaganda. Darwinismen kunne kun holdes i live gennem pres, vold og trusler.

Men situationen er nu ændret. Darwinismens ugyldighed er blevet afsløret, ubestrideligt og med videnskabelige beviser. Det er blevet tydeligt bevist, at darwinismen er en kæmpe løgn som holdes i live gennem svindel og bedrageri. Det store værk, the Atlas of Creation, er kommet ind i hjemmet hos forskere, universitetsprofessorer og statsoverhoveder, og alle med en interesse i emnet, inklusiv studerende, kan nemt få adgang til værket over internettet. Denne situation er blevet mødt af darwinister med forbløffelse, panik, frygt og bekymring. De har på deres egen tåbelige måde forsøgt, men er mislykkedes i, at forhindre, at the Atlas of Creation bliver læst. De er selv begyndt at se, at deres teori er ved et dødvande.

En dyb stilhed hersker nu i darwinistiske kredse i lyset af disse fakta. Nogle fanatiske darwinister har fået en mentalitet af, at ”det slet ikke gør ondt”, ligesom et barn, som har mistet sit legetøj, selvom de har set de store mængder videnskabelige beviser, som underminerer evolutionsteorien, og den store interesse, folk har vist for det, og selvom de er meget vel klar over, at darwinismen faktisk er kollapset. De prøver tåbeligt ikke at lade sig påvirke ved at sige, ”Jeg tror på darwinismen uanset hvad, og jeg vil fortsætte med at gå ind for den”. Faktum er dog, at dette blot er endnu et darwinistisk kneb, som ikke bringer dem nogen vegne.

Som Allah afslører i verset, "... Sandelig, Satans list er svag" (Surah Al-Nisa’, 76) kollapser darwinismen, dajjals system, meget hurtigt. Så meget at darwinismen tilintetgøres af det blotte faktum, at proteiner ikke kan opstå spontant, eller at overgangsfossiler ikke eksisterer. En darwinist kan ikke forblive darwinist i lyset af den information. Alt han kan sige, med en hovedløs stædighed, er: ”Jeg tror, og jeg har tænkt mig at blive ved med at tro”. Men det er ikke, hvad han virkelig tænker. Det er ikke længere muligt for ham at tro på darwinismen. Nogle tilhængere af darwinisme holder ved med samme stædighed som et barn, som påstår, at sæben i hans mund er blevet vasket ud og overhovedet ikke er ubehagelig. Men at barnet påstår, at sæben ikke smager ubehageligt, er irrelevant. Det, der betyder noget, er, at han oplever den ubehagelige smag fra sæben. Derfor er der i lyset af de videnskabelige beviser, som beviser darwinismens ugyldighed, med al sandsynlighed ikke en eneste darwinist tilbage, som ikke er klar over, at darwinismen er et bedrag.

Darwinister er nu klar over, at der ikke er nogen grund til at forsøge at bedrage folk for at beskytte teorien. Den darwinisme, som de skabte med opdigtede scenarier og diverse bedrag for over 150 år siden, og som de har holdt oppe med store indsatser, er endelig slut. Det er umuligt for en darwinist at holde fast i sin perverse tro, når han har lært, at hele denne fantastiske fortælling er usand. Darwinister har ventet på en angivelig redningsmand i al denne tid. De forestillede sig, at en forsker ville komme og producere de mytiske fossiler, de havde ventet på i alle disse år. Men de har set med deres egne øjne, at dette aldrig vil ske, og de er nu helt overbevist om det i deres sind. Peter van Inwogen, professor i filosofi fra Notre Dame University, taler om en meget værdifuld sandhed:

Hvis darwinister reagerer på denne vigtige bog ved at ignorere den, fejltolke den eller latterliggøre den, så vil det være bevis til fordel for den udbredte mistanke om, at darwinismen i dag fungerer mere som en ideologi end en videnskabelig teori. 189

kelebek - çiçek

Fedtpartikler kan ikke falde ned i vand, blive til protein og producere liv…

Uanset hvor meget darwinister siger: ”Det gør slet ikke ondt”, så er det tydeligt fra deres reaktioner, deres handlinger og den intense panik, der ses, at dette nederlag er kommet som et slående chok. Det kan selvfølgelig være meget svært for en forsker, som i mange år har troet på darwinismens løgn, først senere i livet at indse, at han er blevet bedraget. Folk er generelt ikke meget for at indrømme, at de er blevet bedraget, og at de blindt har støttet den bedrager. Derfor er den første udvej at sige: ”Jeg tror ikke på det”, når man stilles over for beviser mod darwinisme. Men faktisk tror den person 100% på de beviser, som lægges foran ham. Når han bliver spurgt igen seks måneder senere, så vil hans vrede være forduftet, og han vil begynde at svare. Med al sandsynlighed vil han sige: ”Darwinismen kan være sand eller ikke.” Han vil forsøge at finde en mellemvej som ”nye beviser kommer måske frem i fremtiden”. Men faktum er, at han er meget vel klar over, at denne perverse ideologi er et bedrag blottet for al evidens, men han vil finde det vanskeligt at indrømme det lige til at starte med. Men ikke desto mindre er darwinismen et afsluttet kapitel for den person.

Han vil synes, det er vanskeligt at tro på (og latterligt), at han nogensinde er gået ind for den idé, at oliedråber faldt ned i vand og blev til et protein. Han vil undre sig over, hvorfor han ikke kunne forstå, at ikke et eneste overgangsfossil eksisterer. Han vil være forbløffet over sig selv og chokeret over, hvordan han er gået ind for dette vrøvl i så lang tid som 150 år. Han vil være flov over at være faldet for den darwinistiske fortryllelse og have støttet en løgn. Selv de mest fanatiske darwinister føler sådan i dag. Man kan se dette fra diverse udtalelser og mærke deres skepsis. Nogle af dem indrømmer det måske endda åbenlyst. Men det er aldrig for sent at forlade en falsk tro og acceptere sandheden. At indrømme sandheden og forlade sine fejl er en stor dyd. Det korrekte at gøre efter at have set de videnskabelige beviser er at indrømme åbent, at darwinismen er det rene vrøvl.

Accept Efter Benægtelse

Den indrømmelse, som darwinisterne ikke kan skjule bag deres benægtende udtalelser, udtrykkes som følger af diverse forskere og darwinister:

Biolog William Fix:

Forskere på forkant med undersøgelser har sat kniven for struben af klassisk darwinisme. De er ikke gået offentligt ud med disse nyheder men har holdt dem i deres tekniske tidsskrifter og indre råd. 190

Darwinistisk antropolog Robert A. Martin:

I 1971 udgav Niles Eldredge fra the American Museum of Natural History og Steven Jay Gould fra Harvard University en artikel, som introducerede konceptet om ”punkteret ligevægt”. Hvis evolution forløber på en langsom, metodisk og gradvis måde, spurgte de, hvor er så alle de mellemliggende fossiler mellem arterne? Måske er de svære at finde, fordi de ikke eksisterer.191

Darwinist T. H. Frazzetta fra the University of Illinois Ecology Department:

For hvert år fortsætter de engang ganske forsimplede synspunkter på evolution med at smuldre.192

Den franske darwinist Jean Pierre Lehman:

Darwinismen, i sin gamle og klassiske form, er brudt sammen. 193

Den darwinistiske videnskabsredaktør, Gordon Rattray Taylor:

Og som det er, så akkumuleres beviserne på, at tilfælde ikke er tilstrækkeligt til at forklare fremkomsten af mageløse, koordinerede strukturer og perfekt tilpasset adfærd, som biologerne opdager. Som to amerikanske biologer for nyligt har erklæret: ’Det største puslespil, problemet om evolutionens mekanismer, er langt fra at være løst.’

Kort sagt så kollapser det dogme, som har domineret megen biologisk tankegang i over et århundrede. 194

Darwinist og professor i fysik, H. S. Lipson:

Jeg har altid været lidt mistænksom over for evolutionsteorien på grund af dens evne til at redegøre for enhver egenskab hos levende væsner (giraffernes lange hals, for eksempel). Jeg har derfor prøvet at se, om biologiske opdagelser over de sidste tredive år passer med Darwins teori. Det tror jeg ikke, de gør. Efter min mening holder teorien overhovedet ikke.195

Professor i økologi og evolutionær biologi og darwinist, E. O. Wiley:

(Norman) MacBeth foreslår, at vi prøver at se på evolution med nye øjne, at vi indrømmer over for offentligheden og, hvis nødvendigt, os selv, at vi har betænkeligheder ved darwinismen og den syntetiske teori, som vi åbent debatterer. Jeg synes, dette er nogle fremragende foreslag.196

Journalist Larry Witham:

Jeg har interviewet snesevis af forskere og, når de er blandt hinanden eller taler med journalist, de stoler på, så taler de om, at ’det er utrolig kompleks’ eller, at ’molekylærbiologien er i krise’, men offentligt kan de ikke sige disse ting. 197

Det er, hvor darwinismen er nu. Darwinister tvivler nu på den teori, som de gik så fanatisk ind for i mange år. Darwinismens globale bedrag er nu slut.

darwinist telkinler

Darwinister ønsker at undgå elimineringen af darwinismens fortryllelse ved hele tiden at indoktrinere unge folk med idéen om evolution. Grunden til, at foreninger som Europa-Parlamentet ønsker at bandlyse undervisning i Atlas of Creation i skolerne, er for at holde darwinismens indoktrinering kørende.

De engagerede tilhængere af darwinisme har måske aldrig før forestillet sig, at de ville tabe denne krig, de erklærede mod tro på Allah (Allah er bestemt større end det). De midler, de havde, de kredse, de påvirkede, og den støtte, de fik fra diverse stater, gjorde, at de betragtede sig selv som værende meget magtfulde, hvert fald på overfladen. Undervisningen af evolutionsteorien i skolerne gjorde, at nye generationer blev opdraget med ideen om evolution. Verdens førende aviser, magasiner og fjernsynskanaler engagerede sig konstant, og endnu vigtigere så støttede og promoverede folk på de højeste nationale administrationsniveauer også darwinismen. I nyere tider accepterede magter som Europarådet, som repræsenterer lande, nemt prodarwinistiske beslutninger og implementerede dem.

Men disse metoder hjælper ikke længere darwinister.

Forskellen på i dag og dengang er, at disse beslutninger, taget ved internationale forsamlinger, plejede at have en effekt på folk, og det var nemmere at opnå det formål at trække folk under darwinismens fortryllelse tættere til sig. Nu ser vi dog, med the Atlas of Creations debut på Europarådets platform og den følgende debat om, hvordan bogen skulle bekæmpes, at vreden over darwinismens nederlag er blevet meget tydelig.

Disse ting er alle tydelige tegn på nederlag. De viser, hvor effektiv den videnskabelige og rationelle intellektuelle kampagne mod darwinismen har været. I en erklæring i Science opsummerer den evolutionistiske professor, Ümit Sayın den nuværende situation, som er opstået under Harun Yahyas værkers indflydelse:

”Der er ingen kamp mod kreationisterne nu. De har vundet krigen… I 1998 var jeg i stand til at motivere seks medlemmer af det tyrkiske videnskabelige akademi til at tale imod den kreationistiske bevægelse. I dag er det umuligt at motivere nogen som helst.”198

Der er selvfølgelig ingen, der vil forsøge at udbrede darwinismen på konferencerne, fuldt vidende om, at det er usandt, og det er blevet afsløret. Darwinisterne har ingen videnskabelige beviser og ingen videnskabelige udtalelser, de kan producere mod skabelsesfaktummet.

Ophævelsen af den darwinistiske fortryllelse har, uden tvivl, udryddet darwinismen fuldstændig, fordi de forsøgte at opretholde denne perverse religion ved at vedholde den darwinistiske fortryllelse. Da den fortryllelse blev ophævet, så stod teorien tilbage uden noget at klamre sig til, fordi den ikke havde nogen videnskabelige grundlag. Ingen metoder, som dajjals system kan bruge til at opretholde darwinismen, vil tjene noget formål. Darwinismen vil virke så tåbelig for fremtidige generationer som de historier, folk fortalte med fuldstændig overbevisning i den fjerne fortid om, at Jorden hvilede på ryggen af en kæmpemæssig skildpadde. Folk vil ikke kunne forstå, hvordan Nobelprisvindende professorer, universitetslærere og forskere troede på en sådan farce og opfordrede til sådan noget vrøvl. Det 20. århundrede vil gå hen som et skamfuldt ét for alle darwinistiske, videnskabelige kredse.

Dajjals System Blev Specielt Skabt Til Nedkomsten af Profeten Jesus (pbuh) og Fremkomsten af Hazrat Mahdi (pbuh)

manzara

Vores Almægtige Herre vil sende en hellig person i en tid, hvor enden på livet i denne verden er forestående, Endetiden, når alle mulige prøvelser, krig, terror, forfald og frygt hersker. Gennem det hellige individ vil Han sætte en stopper for alle slags bekymringer og uretfærdigheder. Den hellige person er Hazrat Mahdi (pbuh). Efter fremkomsten af Hazrat Mahdi (pbuh) vil Profeten Jesus (pbuh) vende tilbage til Jorden, og sammen med Hazrat Mahdi (pbuh) vil han få Islams moralske værdier til at regere over hele verden.

Vi får at vide, at der inden ankomsten af Profeten Jesus (pbuh) og Hazrat Mahdi (pbuh) vil være forfærdelig kaos på Jorden, og at dajjals vej vil vises, som vil sprede irreligion, moralsk kollaps, undertrykkelse, uretfærdighed og blodsudgydelse over hele verden. Allah skaber diametralt modsatte ideer sammen, som del af Hans Lov. Da Allah skabte Profeten Moses (pbuh), skabte Han også hans modsætning, Farao. Han, Som skabte Profeten Abraham (pbuh), skabte også Nimrod, som var hans modstander. I denne tid, som vi kalder Endetiden, og som vi, ifølge redegørelser, nu lever i, har Allah skabt dajjal og darwinismen, et af dajjals mest vildledende kneb. Mens Profeten Jesus (pbuh) og Hazrat Mahdi (pbuh) vil opfordre folk til at have moralske værdier og tro og til at nyde fred og sikkerhed i Endetiden, så vil dajjal påføre konflikt og slåskampe, opfordre til egoisme og hensynsløshed og påføre ødelæggelser ved at bruge darwinismen.

I sin Emirdağ Addendum siger den store islamiske lærde, Bediüzzaman Said Nursi, at Hazrat Mahdis (pbuh) første pligt er at eliminere darwinismens og materialismens indflydelse på folk og intellektuelt udrydde disse bevægelser. Bediüzzaman beskriver, hvordan Hazrat Mahdi (pbuh) vil nyde definitive succes mod darwinismen og materialismen og vil være et værktøj til at få folk tilbage til troen:

Og han [Hazrat Mahdi (pbuh)] vil have tre hovedpligter: Først: under påvirkning af videnskab og filosofi, og den smitsomme pest kendt som materialisme og naturalisme, og dens UDBREDNING BLANDT FOLK, VIL HAN FØRST OG FREMMEST REDDE TROEN PÅ EN SÅDAN MÅDE, AT HAN VIL LUKKE MUNDEN PÅ FILOSOFI OG MATERIALISME… 199

Derfor vil en af Hazrat Mahdis (pbuh) hovedopgaver være intellektuelt at eliminere materialistisk og darwinistisk filosofi og få tro på Allah til at regere i hele verden. Den perverse religion, formidlet af dajjals system i Endetiden, vil, ved Allahs vilje, blive intellektuelt udslettet af Hazrat Mahdi (pbuh).

Darwinister bliver betaget af det faktum, at de formåede at bedrage hele verden, og at det darwinistiske diktatorskab lykkedes i at etablere et globalt herredømme. Da darwinister ikke var klar over den hemmelighed, at Allah skabte den succes som en prøvelse, så forestillede de sig, at det var ægte triumf, og at de aldrig ville blive væltet. Faktum er dog, at sådan falsk succes finder sted for, at sandheden kan komme frem og sejre. Som resultat er det altid den idé, Allah ønsker, og som opløfter Ham, som vinder til sidst.

Det er den situation, darwinismen er i nu. Det globale herredømme, de etablerede gennem bedrag, er på vej mod et kæmpe fald. Fordi det er darwinismens skæbne. Darwin lancerede darwinisme, fordi Allah ønskede dette. Darwinismen regerede over verden, fordi Allah ønskede det. Og den perverse religion bliver nu fuldstændig besejret, fordi tiden for dens nederlag, som bestemt af Allah, er kommet. Folk gik med på darwinismens korruption som en del af den skæbne, Allah havde bestemt. Og nu vil de følge Hazrat Mahdi (pbuh) inden for den skæbne, Allah har planlagt, og når Hazrat Mahdi (pbuh) intellektuelt udrydder darwinisme og materialisme, altså hele dajjals system, så vil hele verden nyde freden af at blive frigjort fra denne ondskabsfulde korruption.

Alle dajjals system er fra udgangspunktet dømt til at blive besejret og udryddet. Det gælder også for darwinismen, og ved Allahs lov er den på vej mod forfald og nederlag. Darwinismen, historiens værste bedrag, oplever nu historiens værste nederlag. Darwinismens historie vil blive husket med forbløffelse af fremtidige generationer som en skamfuld tid.

Almægtige Allah er Ham, Som alle bøjer sig for, og Han holder dem under Sin vilje og kontrol. Darwinister, som tror, de kan etablere en pervers religion uden for det, Allah har bestemt, og som tåbeligt stræber efter dette, lever også i underkastelse af Allahs befalinger, om de ønsker det eller ej. Allah skriver i et vers:

Søger de en anden religion end Allahs? Alt i himlene og på jorden underkaster sig Ham, med eller mod sin velvilje. Til Ham skal de blive bragt tilbage. (Surah Al-’Imran, 83)

Alle entiteter, inklusiv darwinister, som falder for dajjals kneb, vil en dag blive kaldt sammen i Allahs Tilstedeværelse. De vil blive stillet til regnskab i vores Herres Tilstedeværelse og spurgt om, hvad de gjorde og tænkte. Regnskabets time er et definitivt faktum. Det er grunden til, at darwinister, som er kommet under indflydelse af dajjals system, bedst kan opnå glæde ved at forlade deres stolte og stædige væremåde på denne tid, hvor de tydeligt har set de sande fakta, lytte til deres samvittighed og følge den sande vej. Allahs befalinger er sandheden. Det, Han siger, vil ske og intet som helst kan forhindre dette, med mindre Allah ønsker det. Enhver, som insisterer på at forblive i darwinismens bedrag, som følger den løgn og fortsætter med at vildlede folk, må aldrig glemme det faktum.

Så forman (dem), sandelig, du er en formaner! Du er ikke én, som (under)tvinger dem. Men den, som vender sig bort og fornægter, ham vil Allah straffe med den største straf. Sandelig, til Os vender de tilbage, og da påligger det Os i sandhed at drage dem til regnskab. (Surah Al-Ghashiyah, 21-26)

 

Kilder:

185. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 252

186. http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/vivant/20090703.OBS2955/les_etudiants_et_la_connaissance_de_levolution_les_reac.html

187. S. Lovtrup, Darwinism: The Refutation of a Myth, Londra, Croom Helmm, 1987, s. 422 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 253

188. Michael J.Behe, Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, arka kapak

189. William Fix, The Bone Peddlers, New York, Mcmillan, 1984, s. 179-180 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 219

190. Robert A. Martin, Missing Links, Jones and Barlett Publishers, UK, 2004, s. 55

191. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 11

192. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 11

193. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 15

194. H. S. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, 1980, s. 138 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 220

195. E. O. Wiley, "Review of Darwin Retried by by MacBeth", Systematic Zoology, vol. 24, 1975, s. 270 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 225

196. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

197. Robert Koeing, Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet, Science, 18 Mayıs 2001, Vol. 292. no. 5520, s. 1286 - 1287

198. Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, sf. 259

13 / total 14
You can read Harun Yahya's book Det Darwinistiske Dajjal Systems Død online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top