< <
12 / total: 14

Del 3- Darwinisters Metoder til at Bedrage Verden 5/5

10. Darwinister Prøver at Bruge Lighederne Mellem Aber og Mennesker

Darwinistlerin insan-maymun benzerliği aldatmacası

Darwinister prøver at vildlede folk ved at bruge lighederne mellem mennesker og aber. Men det, der gør mennesker menneskelige, er, at de har en sjæl.

Vi har allerede nævnt, at darwinismen er baseret på en meget simpel logik og plejer at redegøre for livet på en meget overfladisk og letkøbt måde. Som resultat er et af darwinisternes vigtigste propagandaværktøjer aber. På grund af diverse aspekter af deres anatomiske karakteristika, er aber virkelig skabt for at ligne mennesker. Disse ligheder er noget, som bedrager de fleste darwinister, og derved vildleder de også andre.

For at kunne bruge lighederne mellem mennesker og aber, ser darwinister på en abe og fremhæver diverse aspekter i abens adfærd, såsom brugen af værktøjer eller evnen til indlæring. Formålet er angiveligt at legitimere det berømte, darwinistiske bedrag, at mennesker nedstammer fra aberne, og at give folk det indtryk. Når nogle mennesker er blevet udsat for denne konditionering, og de går i zoologisk have eller ser en dokumentar om aber, udvikler de en specifik holdning i stil med denne. De bliver så påvirket af dette darwinistiske bedrag, at de nemt kan tro på, at den levende ting, de ser, nemt kunne blive til et menneske, ”hvis den voksede lidt, fjernede sin pels og spiste bedre mad.” Nogle tekniske ligheder lagde grundlaget for succesfuld darwinistisk konditionering. Programmer om aber, som har lært diverse primitive former for adfærd, som ligner menneskers, vises igen og igen på darwinistiske Tv-kanaler og internetsider. Nogle seere, som ser, hvad en abe kan gøre, når den trænes, og som ikke ved meget om darwinisme, får et helt fejlagtigt indtryk på grund af den darwinistiske konditionering, de udsættes for. Intelligent adfærd, udvist af aber, vises igen og igen for at styrke den propaganda, at disse væsner er menneskets angiveligt tidligste forfædre.

Men dette er blot endnu et darwinistisk bedrag.

sanat

Aber kan aldrig producere et stykke musik eller et kunstværk, selv hvis de fik millioner af år til at gøre dette, fordi disse dyr ikke har nogen sjæl.

Det er sandt, at aber har nogle egenskaber, som ligner menneskers. Men dette ændrer ikke det faktum, at mennesker og aber er to helt forskellige entiteter. Ved Allahs lov, så længe der er aber i denne verden, så vil de ikke være andet end aber. Uanset hvor meget de trænes, så vil de aldrig blive til mennesker med egenskaber som evnen til at tænke, opfatte, fortolke, forudse, handle intelligent, gøre overvejelser, handle på en planlagt og bevidst måde eller tale. Uanset hvor meget de gentager deres forsøg, så vil aber aldrig kunne designe flyvemaskiner, bygge skyskrabere, skrive digte eller studere mennesker i laboratoriet. Uanset hvor meget træning de får, så vil de aldrig kunne designe et projekt eller producere en overlegen civilisation gennem refleksion og planlægning. Det er fordi, aber er en entitet med de anatomiske egenskaber, som Allah specifikt har skænket dem, men blottet for evnen til at tale, og vigtigst af alt, uden den menneskelige bevidsthed i sindet og sjælen. Det faktum, at aber har nogle få evner, beviser bestemt ikke den påstand, at de er menneskets forfædre.

Ved at lave disse påstande prøver darwinister at glemme hovedforskellen mellem mennesker og aber. Mennesket er en entitet, der er i stand til at sige, ”Jeg er”, og som er klar over sin egen eksistens og grunden til, at han er blevet skabt, som er i stand til at reflektere over grunden til sin eksistens og har dømmekraft. Af den grund er mennesket en entitet total forskellige fra andre livsformer. Sammenlignet med dette, har anatomiske ligheder og evner kun en mindre differentiel kapacitet. En bevidst enhed, klar over sin egen eksistens og i stand til at sige, ”dette er mig”, kan ikke blive redegjort for på nogen materialistiske måde. Ingen materialistisk redegørelse kan forklare en angivelig overgang fra en ubevidst livsform, som ikke er klar over sin egen eksistens, til én med sjæl, som er klar over sin egen eksistens. Darwinister kan producere så mange falske beviser for denne uvidenskabelige redegørelse, som de ønsker (og alle de fossiler, som indtil videre er blevet produceret, har været falske), men de vil aldrig kunne forklare den menneskelige sjæl og bevidsthed. Det er, hvad darwinister ikke ønsker at tale om, og det gør dem fuldstændig fortvivlede, når de taler om menneskets såkaldte evolution og prøver at fremvise en hel serie falske kranier som bevis for dette.

I tillæg til dette er der andre levende ting, som udviser langt mere intelligente egenskaber end aber, hvis evner darwinister forestiller sig, er de vigtigste beviser. Krager, bier, bævere og termitter opfører sig nogle gange langt mere intelligent end aber, og de har en adfærd, som kræver langt flere evner. Af den grund er denne påstand, baseret på evne og færdigheder, totalt vildledende.

şefkat

Darwinister er ikke i stand til at redegøre for sjælens eksistens, den sande kilde til kærlighed, hengivenhed, medfølelse, venskab og loyalitet.

For det første må darwinister redegøre for, hvad der gør mennesker menneskelige, hvordan de påvirkes af, hvad de ser og hører, hvordan de tænker over dette, bruger fornuft, har følelser som respekt, kærlighed og loyalitet, og besidder en sjæl, som gør dem i stand til at tage beslutninger og skøn. Den tankegang, som tror på materiets absolutte eksistens, og som betragter menneskets bevidsthed som en simpel samling af neuroner, er totalt mundlam over for sjælens eksistens. Darwinister har nu i lang tid arbejdet på bevidsthedens oprindelse og på opdigtet evolution. Eller for at sige det på en anden måde, så har de produceret propagandametoder på området. Men da det er umuligt for dem at bruge materie til at redegøre for et koncept, som ikke har nogen materiel eksistens, eller blot at producere en alternativ fortolkning, så taler de slet ikke om emnet. Faktisk tilhører bevidsthedens oprindelse, sjælen, som gør mennesker menneskelige, Allah. Allah har skænket dette som en velsignelse fra Sig Selv, og har på denne måde gjort mennesker anderledes fra andre livsformer. Det darwinistiske bedrag er mundlamt og forbløffet på dette område.

Allah skriver i Koranen, at Han skaber mennesket fra Sin egen Sjæl:

[Den] som gjorde alt det, Han skabte, smukt. Han påbegyndte menneskets skabelse af ler, derefter videreførte Han hans afkom af et mindre væskeudtræk, derefter fuldkommengjorde Han ham og blæste Sin ånd ind i ham og skabte ører og øjne og hjerte for jer. I viser meget lidt taknemmelighed. (Surah Al-Sadjdah, 7-9)

 

En Intelligent Krage

Krager fra arten Corvus moneduloides, som lever på Ny Kaledonien i Stillehavsøerne, er chimpanserne langt overlegne, når det gælder produktion af redskaber. Forskere, som undersøgte krager i deres naturlige habitat på øen Ny Kaledonien i 2003, konkluderede, at den viden om redskaber, som disse dyr udviste, afslørede en ”teknologisk fremgang”, videregivet gennem generationer og individer. Det endelige eksempel på denne mirakuløse adfærd er adfærden hos en krage ved navn Betty, som blev studeret i et laboratorium ved Oxford University.

zeki karga

Betty lavede en metalstang om til et redskab ved at bøje den, uden nogen intervention udefra. Da hendes næb ikke kunne nå mad i bunden af en dyb skål, så fandt hun en metalstang i laboratoriet og bøjede enden, så den blev til en krog. Hun kunne så nemt nå maden. Der er en meget vigtig pointe her, som virkelig forbløffede forskere: Betty forstod, hvordan længden og fleksibiliteten af et materiale, hun aldrig før var stødt på, kunne være til nytte for hende. Hun formåede at bøje det fleksible materiale på en måde, der lige passede til hendes behov. Da forskere, som ønskede at afgøre, om Bettys opnåelse var tilfældig, testede kragen, så opnåede hun samme succes 9 ud af 10 gange. Forskerne erklærede, at på trods af Bettys lillebitte hjerne, så udviste hun et intelligensniveau, der var langt højere end chimpansers. BBC, som holder fast i sine darwinistiske fordomme, kommenterede, at ”Betty har sat vores nærmeste slægtninge til skamme”.

Betty er blot en af mange fugle, som er i stand til ”intelligent” adfærd. Megen forskning i dette foregår i den videnskabelige verden. (For detaljer, se The Miracle of Talking Birds af Harun Yahya). Disse afslører alle, at evolutionistiske påstande om chimpansers adfærd i høj grad bruges til propaganda. Alle kommentarer om chimpansernes intelligens, og påstande om et familieled mellem mennesker og chimpanser, er åbenlyst falske.

11. Darwinister Prøver at Sprede Deres Visuelle Konditionering og Fortryllelse

Du har nok set dette i alle darwinistiske udgivelser. I årevis har de forsøgt at fremstille Nebraska Mennesket som det vigtigste bevis for evolution. Et velkendt billede følger med artiklen om dette fiktive væsen. Et abemenneske med let foroverbøjet holdning med sin kone, sit habitat, sine jagtvågen osv. Så detaljeret er billedet, at folk har udviklet et tilstrækkeligt mentalt billede af denne mytiske entitet. Det darwinistiske formål er blevet opnået for læsere med begrænset mulighed for at lave deres egen research og med kun lidt viden om emnet. Læsere, som ikke er klar over det darwinistiske bedrag, er nemt blevet overbevist om eksistensen af et abemenneske, som lever med sin familie i et primitivt miljø.

Men dette er ikke sandt.

Den fiktive entitet, kendt som Nebraska Mennesket, var baseret på en enkelt tand. Som vi allerede har beskrevet i detalje, så tilhørte den pågældende tand en vild gris. Med andre ord blev en overbevisning, dannet ved at konditionere folk med visuelle stimuli, produceret på basis af en tand fra en vild gris. Billeder af Nebraska Menneskets mytiske familie blev så produceret på en eller anden måde fra denne grisetand. For at sige det på en anden måde, så foregik der enormt snyderi, og folk blev åbenlyst fortalt løgne.

Denne konditionering foregår stadig. Billeder af fisk, som bevæger sig fra hav til land, og hvis finner gradvist bliver til ben, er totalt opspind. Darwinister bruger samme metoder for at få folk til at tro på en sådan overgang, som er blottet for al evidens. At placere en serie aber, som gradvist bliver mere og mere oprejst, og som bliver til mennesker, ved siden af rapporter i videnskabelige tidsskrifter eller hjemmesider med dette bedrag, gør det muligt at sidestille det med evolution. Mange læsere vil måske opfatte dette som en del af eller endda bevis for evolution, når de ser disse rapporter og tilknyttede visuelle indoktrineringer. Ofte læser de ikke engang ordene i rapporten, men disse billeder, som minder om evolution, forbliver i deres hukommelse. De samme folk udsættes for samme konditionering fra billeder af evolution sammen med rapporter om kloning eller human genom-projektet, hvor de faktisk ikke har noget at gøre med hinanden. Det givne indtryk er, at enhver videnskabelig fremgang i human genom-projektet er faktisk videnskabeligt bevis for evolution.

Denne falske, visuelle konditionering er et typisk element i darwinistisk propaganda. Det er en af de psykologiske konditioneringsteknikker, som oftest bruges. Faktum forbliver dog, at detaljerede rekonstruktioner baseret på et fossilt kranium blot er kunstværker, som bestemt reflekterer den store fantasi hos de forskellige kunstnere. Ligesom i eksemplet om Nebraska Mennesket.

Dette havde absolut intet at gøre med videnskab. Intet at gøre med evolution. Alt, der foregår, er bedragerisk indoktrinering i stedet for produktionen af videnskabelige beviser.

genom projesi

Kloning har intet som helst at gøre med evolution. I kloning overføres DNA fra én levende ting, skabt af Allah, til et andet gen. Samtidig udføres denne proces i højt specialiserede laboratorier, udstyret med den mest avancerede teknologi, under kontrollerede forhold og streng observation.

Jonathan Wells opsummerer dette darwinistisk bedrag:

Roger Lewin beretter om en hændelse, hvor palæontologerne Alan Walker, Michael Day og Richard Leakey studerede to sektioner af ”kranie 1470”. Ifølge Lewin, sagde Walder: ”Du kunne holde den [øvre kæbe] fremad og give den et langt ansigt, eller du kunne skubbe den ind og gøre ansigtet kort. Den måde, du holdt den på, afhang i virkeligheden af dine fordomme. Det var meget interessant at se, hvad folk gjorde med den.” Lewin fortæller, at Leakey også huskede situationen: ”Ja. Hvis du holdt den på en måde, lignede den en ting. Hvis du holdt den på en anden måde, lignede den noget andet.”

For nylig bestilte National Geographic fire kunstnere til at rekonstruere en kvindelig figur fra afstøbninger af syv fossile knogler, som man mente var fra 1470 kraniet. En kunstner tegnede et væsen, hvis pande manglede, og hvis kæbe så lidt ligesom en næbbet dinosaur. Den anden kunstner tegnede en ret flot, moderne afroamerikansk kvinde med usædvanligt lange arme. En tredje tegnede en forholdsvis mager kvinde med arme som en gorilla, og med ansigt som en Hollywood varulv. Og en fjerde tegnede en figur dækket med kropsbehåring, som klatrede i et træ, med blanke øjne, som stirrede ud under tunge, gorillalignende øjenbryn. 178

Darwinistlerin insanları bir aldatmacaya inandırmak için geliştirdikleri binlerce sahte şemadan biri...

Dette bemærkelsesværdige sæt af tegninger viser tydeligt, hvordan et sæt fossile knogler kan rekonstrueres på en række måder. En person, der leder efter en mellemliggende form til at sætte ind i en abemenneske sekvens kunne vælge lige den tegning, der passer bedst.

Grunden til, at darwinister kan begå sådanne bedrag så nemt, er, at de kan tage fossiler fra uddøde livsformer, forme dem, som de ønsker, og give dem lige det udseende, de vil. Darwinister bruger disse producerede rekonstruktioner så intenst, at et bog om evolution på mange volumener kunne fyldes med disse falske billeder. Faktisk kan disse rekonstruktioner være de eneste materialer, et naturhistorisk museum har tilgængelige. De viser folk disse falske billeder og modeller over mange år og giver indtrykket af, at emnet virkelig eksisterede en gang. Selvfølgelig vil mange folk, som besøger sådanne museer, måske ikke indrømme muligheden af, at alt det udstillede på det naturhistoriske museum, med officiel opbakning og superviseret af professorer og forskere, faktisk er en løgn og et bedrag. De kan på denne måde blive påvirket af, hvad de ser, og danne den holdning, at en sådan mytisk livsform, med et lillebitte hoved, en kæmpe kæbe, en foroverbøjet holdning og en krop dækket i hår, engang må have eksisteret. Mange folk vil ikke vide, og vil aldrig undersøge, at emnerne for disse falske statuer og billeder aldrig har levet, at de er komplet bedrageriske, at ikke et eneste fossil findes, som kan understøtte dem, og at de fossile fund i stedet fuldstændig afviser dem. Den konditionering, de udsættes for, er så kraftig, og de folk, som støtter den så eminente, at det kan virkelig fuldstændig ulogisk for dem blot at tvivle på sandheden bag den. Men på denne måde bedrages de konstant, og et løgnagtigt miljø skabes.

Når folk tager på naturhistoriske museer, vises de generelt sådanne falske modeller eller tegninger frem for selve fossilerne. Darwinister kan ikke producere fossiler, fordi alle fossiler tilhører perfekt formede entiteter. Alle fossiler viser, at livsformer for millioner af år siden blev dannet perfekt og fuldstændigt. Endvidere viser fossiler også, at nulevende livsformer fandtes for millioner af år siden, og at de aldrig har ændret sig siden. Det er grunden til, at fossiler, som burde være et palæontologimuseums eneste referencemateriale, holdes ude af ligningen. Da alle fossiler beviser Skabelsesfaktummet, holdt darwinister alle de 300 millioner fossiler, som var blevet fundet, gemt væk. De viste dem aldrig frem eller udstillede dem.

Darwinister bruger også diverse videnskabelige magasiner til visuel konditionering. Siden darwinistiske tidsskrifter ikke kan give videnskabelige beviser, så fokuserer de på propaganda i stedet. Som krav for denne propaganda ser de det som dækkende at bruge slående forsidedesigns, farverne på forsiden og siderne indeni, de valgte fotografier og det anvendte sprog for at sende den ønskede besked til læseren. Fortryllelsen, skjult bag denne maske, sikrer, at læserne vil blive påvirket af dens visuelle udseende og fotografierne i den, og at de vil blive enormt imponerede over den mærkelige, næsten mytiske latinske terminologi i den.

Enhver mulighed, fra reklamer til film, fra musikklip til sangtekster, tegneserier, bøger, aviser og tidsskriftartikler, bruges til at hindre, at denne fortryllelse brydes. Formålet er, at folk skal huske visse ord og klicheer, og at de skal kende visse billeder. Ethvert øjeblik i folks liv fyldes med de fiktive overgangsstadier mellem aber og mennesket, løgnagtige billeder af overgangsfossiler samt bedrageriske rekonstruktioner af primitive mennesker. Der er kæmpe fokus på dette i aviser og magasiner, store som små, i form af et eneste ord, som siger så meget mere. Formålet er at forhindre, at effekten af den darwinistiske fortryllelse på folk brydes.

Det sprog, som er bevidst udviklet mod Skabelse, og det, de tåbeligt betragter som en hånende attitude, skal også fuldende effekten af denne fortryllelse. Grunden til alle vittighederne, artiklerne, snakken og tegneserierne om tro på Allah (Allah er bestemt større end det) er, at man vil gøre folk vant til darwinistiske indoktrinering. Dette ubehagelige spektakel, som skal eliminere enhver tendens hos folk til at tro på Allah og lægge grundlaget for darwinisme i deres sind, er del af dajjals planer.

Men denne fortryllelse er endelig blevet brudt. Tilhængerne af dajjals system evner ikke at forstå den situation, de selv befinder sig i. Folk kan ikke fortsætte med at tro på evolutionsteorien, når de bare én gang har fået at vide, at alle beviser benægter darwinisme. Det er grunden til, at darwinister i al deres propaganda tyr til indviklet ordskvalder, latinsk terminologi og visuel konditionering. Men det eneste nødvendige er, at man fortæller de sande fakta bare én gang i et meget simpelt sprog for at afsløre de beviser, som viser darwinismens ugyldighed. Selv en person, som hele sit liv har været udsat for darwinistisk konditionering, kan aldrig fortsætte med at tro på darwinismens løgn over for disse ubestridelige fakta, fordi han nu kender sandheden. Alt, der kræves er, at en person i et bælgmørkt rum ser Solen bag gardinerne i blot et sekund. Uanset hvor mørkt rummet er, så vil det ikke længere være muligt at overbevise den person om, at det er nat udenfor. Den nuværende situation er ikke anderledes. Den darwinistiske konditionering, som man troede var så succesfuld gennem årene, er nu blevet elimineret og har mistet al sin indflydelse ved, at fakta er blevet afsløret én gang med fuldt støttende beviser.

Vores Herre beskriver dajjals tilhængeres situation i et vers på denne måde:

Det er dem, som har påført deres sjæl et tab, og de (afguder), som de havde opdigtet, er blevet borte for dem. (Surah Hud, 21)

12. Darwinister Konditionerer Folk Med Ideen om “Uansvarlighed”

Materialismens største formål gennem historien har været at vende folk væk fra troen på eksistensen af en skaber, og at indoktrinere dem med den løgn, at der ikke findes andet end materie. Formålet her er at konditionere for til en idé om uansvarlighed og at overbevise dem om, at de ikke er andet end et højt udviklet dyr. Eftersom darwinisme er en udvidet form for materialistisk tankegang, så trækker denne konditionering folk tættere på darwinisme, fordi en følelse af, at man ikke er ansvarlig, kan være utroligt tiltrækkende for folk, hvis hjerter ikke er fuldt overbevist om troen på Allah. Med ideen om uansvarlighed begår folk den fejl, at det vil være lettere for dem at leve efter deres jordiske begær. Gennem deres liv opfører de sig som om, de ikke var klar over det ansvar, de har over for Allah. De tror, de kan vende sig bort fra de ansvar, som de pålægges af Koranen, såsom at tilbede Allah, leve med idéen om det Hinsidige og være dydige og undgå onder, som tilhører jordiske begær, og de forestiller sig tåbeligt, at de på den måde kan leve med lethed. Men faktum er, at dette system, som de opfatter som et let et, faktisk er en kilde til enorm bekymring. En person, som tror, han kan være tilpas med at afvise moralske dyder, lever i et konstant bekymret stadie, den åndelige tomhed, som stammer fra ikke at leve dydigt. En person, som tror, at han ved at være egoistisk kan være stærk, og at han kan drage fordel af at handle uretfærdigt, vil konstant lide under smerten af disse ubehagelige misforståelser. Den moralske vice, han udviser, går ud over ham sig. Den fysiske og psykiske skade, som påføres ved at leve i et miljø, hvor ingen elsker hinanden, hvor ingen ofrer sig for hinanden, hvor ingen beskytter eller passer på hinanden, g hvor der ikke er nogen retfærdighed, kærlighed eller medfølelse, slider hans liv op. Kort sagt er den darwinistiske indprentning af uansvarlighed ikke, som nogle folk tror, noget, som gør deres liv lettere, men modsat er det noget, som gør deres liv grimme og ubehagelige, og som påfører materiel og åndelig lidelse. Dette kan bedre forstås, når man overvejer det sociale kollaps, som finder sted i mange vestlige lande.

At tro på darwinisme kan måske virke ganske acceptabelt for en person, som foretrækker ikke at tænke over alt dette. Fordi nogle folk måske er disponerede for at tage let på tingene, så vil dette ”forenkle” deres liv. De fleste ser ikke noget galt i at tænke på sig selv som uansvarlige væsner, som nedstammer fra dyr. Og dette er, hvad darwinismen gør. Ligestiller bogstavelig talt mennesker med fluer eller insekter.

Evolutionisten og palæontologen, Stephen Jay Gould, opsummerer denne tankegang:

Mennesker repræsenterer bare en lillebitte, tilfældig og sent opstået kvist på livets enormt trælignende busk.179

huzur

Busplakaterne i diverse lande, støttet af ateisten Richard Dawkins, er et klart og tydeligt eksempel på denne grimme propaganda. Plakaterne, støttet af Dawkins, indoktrinerer folk med ateisme og råder derfor dumdristigt folk til at ”nyde livet uden nogle ansvar.” Denne opfordring virker måske ganske realistisk for en person, som ikke tænker så dybt, og han vil hurtigt acceptere den darwinistiske konditionering. Alt beskrives så simpelt, at en sådan person ikke vil være klar over den fejl, han har begået, og hvordan han er blevet bedraget.

Faktum er, at disse plakater udgør et stort bedrag og en alvorlig fejl. Selv hvis man ikke tror, så ser man stadig beviserne på Allahs sublime eksistens hele tiden, og man lever stadig efter den skæbne, som Allah har bestemt, om man vil det eller ej. Beviserne på tro er overalt – for folk, som i sandhed kan se og tænke. Folk kan kun opnå glæde og nyde det, de oplever, gennem tro og kærlighed til Allah. Selvfølgelig vil Allah, Som skaber glæderne i denne verden som en velsignelse, skænke det meste af skønheden og glæden ved disse velsignelser til de, som elsker Ham mest, og som er tættest på Ham. Eftersom vantro glemmer, at det er Allah, Som skænker velsignelser og glæder, så forestiller de sig, at de kan opnå glæde ved at leve uansvarligt og uden hæmninger. Men faktum er, at hvis man lever ulydig over for Allah, på en hæmningsløs og uansvarlig måde, så oplever man altid stress, bekymringer og sorg. Velsignelser er altid blevet til lidelser, og fornøjelser er altid endt i skuffelse. Siden disse folk ikke er i stand til at reflektere over skønheden af at være tæt på og tro på Allah, og da de ikke kan forstå, at Allah skænker alle velsignelser, så forestiller de sig, at de kan opnå succes ved at bruge sådanne falske propagandateknikker. Men faktum er, at de ikke kan leve behagelige og fredelige liv, og de kan heller ikke påvirke folk omkring sig. (Busplakaterne, som Dawkins støttede, tiltrak meget kritik i mange lande. Buschauffører i europæiske lande som Finland boykottede dem på grund af de ekstreme reaktioner, de fik, busselskaber valgte ikke at bruge plakaterne, og de blev også revet i stykker af offentligheden. Som resultat blev de pågældende plakater forbudt mange steder.180)

zulüm

Darwinisme er en meget farlig hedens religion, som forsøger at give unge sind den idé, at anarki, konflikt, barbari, mord, hensynsløshed og egoisme er retfærdiggjort.

Et andet sted, hvor denne konditionering udføres på et intensivt niveau, er i skolerne. Biology, en lærebog til universitetet, fortæller studerende, at når de lærer om ”livets natur”, så må de altid huske på, at ”Evolution er tilfældig og ikke designet”. 181 Studerende, der læser universitetslærebogen Life: The Science of Biology, møder følgende passage: ”Det darwinistiske verdenssyn ”betyder ikke kun at acceptere processen af evolution men også det synspunkt, at… evolutionære ændringer ikke er rettet mod et endeligt mål eller stadie.””182 Der kan ikke være nogen tvivl om, at et undervisningssystem, som fortæller den løgn, at mennesket blev dannet ved tilfælde som resultat af blind og ubevidst tilfældighed, betyder, at man forgifter unge sind med idéer, som opfordrer til anarki, konflikt, slagteri og egoisme. Og folk, som modtager en sådan indoktrinering, kan indrettes som ønsket. For eksempel er den fejl, som elever lærer i Douglas Futuymas lærebog, Evolutionary Biology, denne her:

Hele traditionen af filosofisk forklaring på formålet med ting… blev gjort fuldstændig overflødig af Darwins teori om naturlig selektion… Den dybe, og dybt foruroligende, implikation af denne rent mekaniske, materielle forklaring på organismers eksistens og egenskaber er, at vi ikke behøver at påberåbe os, og vi kan heller ikke finde noget bevis for, noget som helst design, mål eller formål noget sted i verden, ud over menneskelig adfærd.

Futuymas uvidenskabelige udsagn fortsætter:

Det var Darwins evolutionsteori, efterfulgt af Marx’ materialistiske (selv hvis den var utilstrækkelig eller forkert) teori om historie og samfund og Freuds tilskrivning af menneskelig adfærd til påvirkninger, vi ikke har kontrol over, som udgjorde en afgørende planke på mekanismens og materialismens platform, som siden har været ”stadiet for de fleste vestlige tanker”.183

Men dette er alt sammen et bedrag.

Mennesker frigøres ikke fra deres ansvar ved at betragte alt som simpelt og ubevidst. Og det er umuligt, at en følelse af, at man undslipper sine ansvar, kan gøre en glad. Når folk kaster denne følelse væk, så vil de pludselig ikke nyde jordiske glæder eller øjeblikkeligt blive fri for alle deres bekymringer. Der er en meget vigtig sandhed, som ateister og darwinister enten ikke kender eller nægter at indrømme: Allah skaber alle ting. Det er også Allah, Som skaber velsignelser og glæder i denne verden. Og det er derfor Allah, Som skænker følelsen af at nyde jordiske glæder og et behagelig liv.

dünya hayatının geçiciliği, ölüm

Alle selv vil smage død. Der er ingen flugt fra denne virkelighed.

Hvis Allah ønsker det, så kan Han få en person til at lide den værste ulykke og lidelse, midt i alle velsignelser og i stor overflod. Uanset hvor meget en person stræber efter at have ubegrænset glæde over alle nydelser, så er det stadig Allah, som skænker dem glæde og lykke. En af ateisternes og darwinisternes største fejl er, at ignorerer denne virkelighed.

Enhver, som tror, at han ikke har nogen ansvar, leder også efter kærlighed, tryghed og velvære ligesom alle andre. Men han vil ikke besidde nogle af disse i et samfund af individer som ham selv. Gennem sit liv vil den uansvarlige person prøve at glemme, at han en dag skal dø. Men han er faktisk hele tiden i dødens skygge. Han ser folk dø omkring ham og er konstant vidne til sygdom og ulykker. Selv døden af et insekt vil minde ham om den død, han prøver at undgå. Uanset hvor meget han røver at benægte døden, så vil frygten for den til sidst overtage hele hans krop. Han sørger over folk omkring ham, som dør, og som – ifølge hans egen tro – blot stopper med at eksistere. Han begynder at finde umuligt at benægte, at hans egen krop ikke kan klare tidens tand, og at døden hele tiden kommer nærmere. I stedet for at trøste ham, så vil det bringe ham frygt, stress og bekymring at benægte døden.

Et uansvarligt liv åbner døren til alle bekymringer og vanskeligheder. En person, som ikke virkelig værdsætter, at alt er under Allahs kontrol, vil være rædselsslagen for fremtiden. En person, som ikke værdsætter, at al vinding og tab ligger hos Allah, vil grådigt forfølge sin egen vinding gennem hele livet og dermed ødelægge næsten hele dette liv. En person, som ikke ved, at Allah har skabt et mageløst liv i det Hinsidige, hvor man kan nyde alle glæder, vil forvente at se sand kærlighed, venskab og loyalitet i det system, han tror på. Men faktum er, at han kun vil besidde sand kærlighed i denne verden, hvis Allah bestemmer det. Den forventning vil aldrig blive mødt, så længe han ikke lever for Allah. Han vil indse, at dette liv passerer hurtigt forbi, uden at han opnår sand kærlighed og hengivenhed. Men der er ingen vej tilbage. Han venter i rædsel på, hvad fremtiden bringer.

Med hans egne øjne har han kun nogle få årtier i denne verden. Eftersom han ikke tror på det Hinsidige, tror han, han vil ”stoppe med at eksistere” om nogle få årtier. Hvordan kan nogle få årtier i denne verden, hvor man tror, at man så vil stoppe med at eksistere, bringe nogen glæde, lykke eller fred? Det kan det selvfølgelig ikke. Det er grunden til, at ingen ateister nyder livet på den måde, de påstår, og de bruger det meste af deres tid på at bekymre sig over og frygte, hvad fremtiden vil bringe.

Når de når enden af deres liv, så vil sådanne folk indse, at de har brugt hele livet på tomme og meningsløse formål og forventninger. Det er, hvad uansvarlighed bringer med sig. Hvis man ikke har noget håb om det Hinsidige og ønsker at leve uhæmmet, blottet for alle værdier, så må man før eller senere møde konsekvenserne af dette. Selvmord, slåskampe, mord, barbari, tyveri, voldtægt og korruption er alle konsekvenser af et uansvarligt liv.

Men som Allah afslører i et vers, "Antager mennesket, at det vil blive overladt til sig selv?" (Surah Al-Qiyamah, 36), Så er mennesker ikke skabt uden ansvar. Det er kun frygt for og kærlighed til Allah, som kan give fred, og som kan gøre, at en person lever et sandt og behageligt liv uden nogen frygt og bekymring. En person, som frygter Allah ved, at han vil skulle redegøre for sig selv over for Ham, og han kan ikke leve i strid med sin samvittighed. Ingen, der frygter Allah, kan skade nogen anden, udvise dårlige moralske værdier eller betragte mennesker som tilfældige entiteter. En person, som stoler på Allah ved, at det er Allah, Som skaber ham, bevarer ham og giver ham hans daglige brød, sundhed og styrke, og han ved, at han kun kan bede Ham om disse ting. En person, som frygter Allah ved, at han lever en lovende skæbne skabt af Allah, at han blot prøves i denne verden, og at hans sande liv vil være det, han får af Allah i det Hinsidige. Af den grund stræber de konstant i denne verden. De ved, at de er ansvarlige over for Allah, at de skal aflægge regnskab til ham, og at Allah ikke skaber dem til at være uhæmmede og uansvarlige.

For dem er velsignelser grund til glæde, og det er kun troende, som virkelig kan værdsætte og nyde velsignelser. Folk forestiller sig, at de vil opnå tilfredsstillelse, når de nyder ubegrænsede glæder. Men denne mangel på hæmninger gør, at folk bliver trætte af, og endda væmmes med, velsignelser. De fornøjelser, de forventede at nyde, bliver pludselig til lidelser og byrder. Men den tankegang, som elsker velsignelser fra Allah, og som nyder dem, fordi Allah skabte dem, er meget anderledes. En person, som lever på den måde, nyder enestående glæde. Og ved Allahs lov, så er belønningen for at leve med den vished, et behageligt liv i denne verden og i det Hinsidige. Allah fortæller i et vers, at:

Tag jer i agt! Sandelig, hos Allahs elskede tjenere er der ingen frygt, ej heller skal de sørge. De, som antog troen og holdt sig til gudfrygtighed, de får det glædelige budskab i det jordiske liv og i det hinsidige; Allahs ord ændrer sig ikke, dette er den sikre sejr. (Surah Yunus, 62-64)

 

manzara

De værdsætter ikke Allah, som Han bør værdsættes. Sandelig, Allah er mest magtfuld, almægtig!
(Surah Al-Hajj, 74)

13. Darwinister Indgyder Den Løgn, at “Darwinisme er Ikke i Konflikt Med Tro På Allah”

Materialisme repræsenterer grundlaget for darwinisme. Ifølge materialismens fejl er materie evigt, og der er ikke nogen magt større end materie. For at sige det på en anden måde, så benægter materialisme eksistensen af en sublim Skaber, som styrer hele universet og holder det under Sin konstante kontrol. (Allah er bestemt større end det). Den eneste grund til, at man prøver at opretholde darwinismen, sammen med den formodning, at materie er den absolutte virkelighed, og for alle de bedrag og svindelnumre, der er begået for det formål, er at prøve at forhindre accept af det faktum, at en almægtig og sublim Skaber skabte alt dette. Darwinister har kæmpet mod det mål i de sidste 150 år og kæmper hårdt for at opretholde det. Og det er den eneste grund til at adoptere darwinisme som en falsk religion.

Men dette faktum holdes generelt skjult, fordi mange mennesker ikke ville føle sympati for darwinismen, hvis de vidste det. Det ville især have en negativ effekt på folk, som tror på og respekterer Allah. Det faktum, at darwinisme er en teori, som modsiger tro på Allah, medførte kritik fra religiøse kredse på Darwins tid, og teorien blev ikke let accepteret af folk på den tid. Den begyndte at blive accepteret som resultat af darwinisternes konditionering og propaganda. Folk, som nu lærer i skolerne, at mennesker nedstammer fra aber, og at dinosaurer fik vinger og steg op i luften, forestiller sig, at evolutionsteorien er harmløs. De er ikke klar over teoriens sande ansigt. De ved ikke, at det er denne perverse teori, blottet for ethvert videnskabeligt grundlag, som ligger til grund for irreligion, diktatoriske regimer, degeneration, terror og den martyrdom, som ses hos mange tropper i Tyrkiet.

Darwinister prøver også at skjule sandheden bag den teori, de går ind for. Det er grunden til, at de spreder den løgn, at darwinisme ikke er i uoverensstemmelse med religion, for at kunne vildlede de folk, som tror på Allah, for angiveligt at fremstille darwinismen som harmløs og for at få støtte fra også disse folk. De tror, at de på denne måde kan få tilhængere og svække den intellektuelle kamp mod evolutionsteorien. På trods af at være overordentligt ulogisk og inkonsekvent, så støttes løgnen om ”evolutionær skabelse” på hemmelig vis af darwinister ved enhver mulighed. Den ateistiske og darwinistiske Richard Dawkins indrømmer eksistensen af en darwinistisk lobby, som tjener lige netop dette formål:

Der er en slags lobby til at forsvare evolutionen især. De er for det meste ateister. Men de ønsker desperat at være venlige over for almindelige, fornuftige religiøse mennesker. Og den måde, du gør det på, er ved at fortælle dem, at der ikke er nogen uoverensstemmelse mellem evolution og religion.184

Yeryüzündeki vahşetin tek sebebi Darwinist eğitimdir.

Darwinistisk uddannelse er alene ansvarlig for det barbari, der foregår på Jorden. Den eneste måde, hvorpå man kan gøre verden til et fredeligt sted, er ved totalt at eliminere darwinistisk konditionering.

Men faktum er, at evolution på ingen måde er i overensstemmelse med religion. Selvom darwinister ikke selv tror på Allah, gør tilfælde til en gud (Allah er bestemt større end det), er totalt modstandere af skabelsesfaktummet og endda kæmper en kamp mod det, så bliver de pludselig de største eksponenter af det falske koncept, at Allah skabte universet gennem evolution. Men på grund af deres blinde hengivenhed til materialisme, accepterer darwinister aldrig tro på Allah. At være darwinist betyder at benægte tro på Allah. Den eneste grund til, at nogen støtter denne hedenske religion, blottet for al videnskabelig evidens, som guddommeliggør tilfælde, er for at kunne benægte Allahs eksistens (Allah er bestemt større end det). Og der ikke noget, darwinister ikke vil gøre for at vende folk væk fra troen på Allah.

Det er grunden til, at folk altid må være på vagt over for dette bedrag!

I sin dokumentar, Expelled: ”No Intelligence Allowed”, som forklarer, hvordan darwinisme er en falsk religion baseret på indoktrinering, kommer journalisten Larry Wtiham med følgende udtalelse:

Implicit i de fleste evolutionære teorier er, at der enten ikke er en Gud, eller at Gud ikke kan have nogen rolle i den (Gud er større end det). Så naturligt, at mange evolutionister siger, det er ateismens stærkeste motor. 185

Så selvom darwinister definitivt modsætter sig tro på Allah, så snyder de stadig folk på denne ubehagelige måde. Men de folk, som tror på dette ækle bedrag, glemmer at overveje det faktum, at Almægtige Allah bestemt er magtfuld nok til at skabe alle ting på en række måder. Havde Han ønsket det, kunne vores Herre have skabt levende ting gennem evolution. Men det gjorde Han ikke. Alle levende ting blev skabt på Jorden på et eneste øjeblik, skabt fra ingenting.

Ikke et eneste af Kornanes vers peger på evolution. Ifølge Koranen blev universet og alle levende ting skabt ved, at Allah kommanderede ”Vær!” Allah har afsløret, med alle de guddommelige religioner, Han har sendt til mennesket, at Han skabte hele universet, at Han skabte det med en eneste befaling, og at han skaber det på den måde, Han ønsker. Når vi ser på alle beviserne på Jorden, kan vi se, at skabelsen fandt sted, præcis som beskrevet i Koranen. Fossilerne fra alle livsformer er perfekte. De opstod pludseligt med perfekt udseende og ændrede sig aldrig siden. Levende ting ændrede sig aldrig over millioner af år. Der er ingen chance for, at liv opstod fra ikkelevende materie. Det er umuligt, at blot et enkelt protein dannes spontant. Ideen om, at enestående komplekse livsformer bliver til en anden er totalt uvidenskabelig. Der er ingen mekanisme, som kan skænke en livsform nye, fordelagtige informationer. Videnskaben har afsløret, med ubestridelige og bestemte beviser, at alle levende ting besidder en glorværdig kompleksitet, helt ned til deres proteiner og endda atomer, at de opstod på et eneste øjeblik, og at de aldrig ændrede sig til noget andet. Derfor er ideen om, at Allah skabte gennem evolution, en enorm løgn og en del af det darwinistiske bedrag. (For detaljeret information om emnet, se Harun Yahyas ’Why Darwinism is Incompatible with the Qur’an’)

manzara

Alt, som er skabt, er beviser på Allahs uendelige magt. Allah fortæller os om denne sublime skabelse i mange af Koranens vers:

Han [Allah] er himlenes og jordens skaber. Når Han beslutter noget, siger Han blot: “Vær,” og det er. (Surah Al-Baqara, 117)

Sandelig, Isas situation er (over for Allah) det samme som Adams. (Allah) skabte ham (i.e. Adam) af jord. Derefter sagde Han (blot): ”Bliv!”, og han blev til. (Surah Al-’Imran, 59)

Han er Den, som i sandhed har skabt himlene og jorden. Den dag (i.e. Dommens Dag), hvor Han siger: ”Bliv til”, bliver det til. Hans ord er sandheden. Hans er herredømmet den dag, hvor der vil blive blæst i basunen. Han kender til det skjulte og det åbenlyse. Han er Den Alvise, Den Altvidende. (Surah Al-An’am, 73)

Når Vi beslutter en ting(s tilblivelse), er Vort ord kun det, at Vi siger: ”Bliv til!” og den bliver til. (Surah Al-Nahl, 40)

Og skulle Han, som skabte himlene og jorden, da ikke kunne skabe deres lige?” Velsagtens! Han er Skaberen (af alting), Den Alvidende.

Hans befaling, når Han har noget til hensigt, er kun det, at Han siger: ”Bliv til!” og med det samme bliver det til. (Surah Ya’ Sin, 81-82)

Nutidens videnskab viser ugyldigheden ved den materialistiske-evolutionistiske påstand. I modsætning til, hvad evolutionsteorien vedholder, så viser hvert eneste stykke bevis på skabelsen, som findes omkring os, at der ikke er plads til tilfælde i universet. Hvis nogen beviser blev fundet på Jorden for, at Allah bruger evolution som Sit instrument i skabelsen, og hvis Allah havde afsløret dette i Koranen, så ville folk selvfølgelig med det samme gå ind for ideen om, at ”Vores Herre skabte gennem evolution”. Men Allah afslører i Koranen, at Han skaber med befalingen ”Vær!”, og der er ingen vers, der tyder på skabelse gennem evolution. Endvidere er der bestemt ikke et eneste videnskabeligt bevis for evolution. Fakta er derfor klare. Enhver detalje fra en undersøgelse af Jorden, himlen og alle levende ting er bevis på Allahs store magt og evne. Alle levende blev skabt fra ingenting på befaling af vores Almægtige Herre Allah. Allah har bestemt ikke brug for nogle naturlige årsager for at kunne skabe. (Allah er bestemt større end det). Dette er den vigtigste pointe, som darwinister må forstå. Allah afslører i et vers, at:

Har du ikke set ham, der stredes med Ibrahim om hans Herre, fordi Allah havde skænket ham magt? Da Ibrahim sagde: ”Min Herre skænker både liv og død,” sagde han: ”Jeg skænker også liv og død.” Da Ibrahim så sagde: ”Allah bringer solen frem fra øst, så bring du den frem fra vest,” blev den vantro lamslået. Allah retleder ikke dem, som handler uret. (Surah Al-Baqara, 258)

De, som forsøger at foreslå, at Allah skaber gennem evolution, må også redegøre for, hvordan djinnen og englene blev skabt. Disse folk er stille, når man taler om skabelsen af djinnen og englene. Allah afslører skabelsen af djinnen og englene i disse vers:

Sandelig, Vi har skabt mennesket af tørt ler fra formeligt mudder. Før det skabte Vi djinnerne af giftig ild. (Surah Al-Hidjr, 26-27)

Al lovprisning tilkommer Allah alene, Ophav til himlene og jorden, som gjorde englene til budbringere med to og tre og fire vinger. Han øger skabelsen med det, Han vil. Sandelig, Allahs almagt omfatter alt. (Surah Fatir, 1)

De, som vedholder, at mennesket og levende ting blev skabt gennem evolution, er selvfølgelig ikke i stand til at redegøre for enkle, skabt fra lys, og djinn, skabt fra ild, gennem evolution. For folk, som ikke kan værdsætte Allahs magt, som ikke indser, at Allah ikke hindres af nogle naturlige årsager, og som benægter, at vores Herre skaber alle ting ved at sige til dem, ”Vær!”, ødelægger eksistensen af engle og djinn alle deres falske påstande. Fordi eksistensen af djinn og engle afslører denne virkelighed. Fordi djinn og englene ikke blev skabt gennem evolution, og ej heller blev mennesket.

De folk, som blindt går ind for darwinisme, kan aldrig redegøre for, at Profeten Moses’ (pbuh) stav blev til en slange, som beskrevet i Koranen, eller at en fugl blev formet af et stykke ler af Profeten Jesus (pbuh) og kom til live. Almægtige Allah beskriver, hvordan Profeten Moses’ (pbuh) stav blev til en slange i versene:

Han (i.e. Musa) sagde: ”Det er min stav. Jeg støtter mig til den. Og jeg slår blade ned med den til mine geder og får, og der er også mange andre fordele ved den for mig.” Han sagde: ”O Musa! Læg den ned!” Så lagde han den ned. Pludselig blev den til en hurtigt bevægende slange. (Surah Ta’ Ha’, 18-20)

Og Vi åbenbarede for Musa: ”Kast din stav!” Og straks slugte den alt det, som de have frembragt ved bedrag. (Surah Al-A’raf, 117)

Ved Allahs befaling blev Profeten Moses’ (pbuh) træstav, som han brugte til at læne sig på, pludselig til en levende, formerende, spisende og fuldt formet slange. Ved Allahs beslutning blev et stykke træ øjeblikkeligt til en slange. Dette udrydder fuldstændig den påstand, at Koranen indeholder beviser for evolution. Vores Herre afslører i dette vers, hvordan Profeten Jesus (pbuh) ved Hans beslutning lavede en lerfugl om til en levende fugl:

Da vil Allah sige: ”O Isa, søn af Maryam! Husk Min gunst mod dig og din moder, da Jeg styrkede dig med den hellige Ånd, så du kunne tale til folk fra vuggen og i moden alder, og da Jeg lærte dig Skriften og visdommen, Al-Taurat og Al-Indjil. Og da du af ler lavede noget, som lignede en fugl på Min befaling, så blæste du i den, og den blev en levende fugl på Min befaling. Og da du helbredte de blinde og de spedalske på Min befaling, da du fik de døde til at komme til live på Min befaling, og da Jeg holdt Israels børn tilbage fra dig…” (Surah Al-Ma’idah, 110)

Fuglen, lavet af ler af Profeten Jesus (pbuh), blev pludselig, ved Allahs vilje og Hans beslutning, til en levende, fuldt formeret og fejlfri fugl med vinger, i stand til at flyve, reproducere sig og spise. Denne skabelse fra ingenting er et stort mirakel, som darwinister aldrig kan redegøre for. Og det er også bevis for, at alle levende ting på Jorden er skabt.

Alt dette afslører en tydelig virkelighed. Darwinister, som påstår, at evolution ikke er i konflikt med tro på Allah, prøver at påføre et kæmpe bedrag på hengivne troende og prøver at drage fordel af deres tro. Darwinisme er en af de største farer for, og modstandere af, tro på Allah i dag. Darwinisme er dajjals største og mest effektive kneb, som udgør en direkte kampagne mod tro på Allah. Sande troende på Allah må indse denne fare og engagere sig i intellektuelle aktiviteter mod den. At støtte denne fare ved at betragte den som harmløs styrker den blot og støtter en farefuld bevægelse, som udfører en kamp mod tro på Allah. Man må ikke glemme, at darwinisme er en falsk og pervers hedensk religion, hvis eneste mål er at føre folk til irreligion.

 

Kilder:

178. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 209

179. http://www.haberturk.com/haber.asp?id=155211&cat=180&dt=2009/06/26

180. Miller and Levine, Biology

181. Pirves, Orians, Heller ve Sadava, Life: The Science of Biology

182. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 190-191

183. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

184. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

12 / total 14
You can read Harun Yahya's book Det Darwinistiske Dajjal Systems Død online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top