< <
9 / total: 14

Del 3- Darwinisters Metoder til at Bedrage Verden 2/5

2. Darwinister Prøver at Fremstille Tilfældighed Som En Falsk Gud, Som Udøver Mirakler (Allah er Bestemt Større End Det)

kuş kanatları, hummingbird

Det er Almægtige Allah, Som skaber den enestående struktur i vingerne.

Tilfældighed er darwinisternes såkaldte gud, som gør alt og endda kan udøve mirakler. Ifølge det simple darwinistiske synspunkt, så kan tid og tilfældighed forårsage alt på en opdigtet måde. På grundlag af denne irrationelle tro, opnår tilfældighed hvad mennesker ikke kan, og kan på en eller anden måde besidde større viden, evner og tekniske midler end laboratorier og forskere. Ifølge darwinismen er tilfældighed en ekspert, som producerede alt, fejlfrit og med en gloværdig kompleksitet, og som besidder fremsyn og tager hensigtsmæssige forholdsregler. Den blinde og ubevidste tilfældighed er blevet den mytiske helt bag alle darwinisternes redegørelser for liv.

For darwinister er der diverse måder, hvorpå de kan bilde folk dette ind. Selvfølgelig vil ingen rationel person under normale omstændigheder tro på, at et væsen med reptil anatomi fuldstændig ændrede sig og fik udseende som en svævende fugl. For at få folk til at tro på et sådan brud på logikken, må de udvikle et slags tryllebindende system. Det er grunden til, at darwinister indoktrinerer folk med myten om tilfældighedens angivelige kapaciteter, tildækket med videnskabelig terminologi. Ifølge denne fortælling, så er ethvert trin i livets oprindelse dannet af blindt tilfælde, og tilfældigheder gjorde dette ved at udføre mirakler. Spørger du en darwinist, ”Hvordan opstod den første celle?”, så vil du altid få det svar, at ”den opstod spontant ud af en smule mudder.” Hvis du spørger, hvordan øjet blev dannet, så vil svaret være ”Ved et mirakel”. Hvis du spørger, ”Hvordan blev fuglenes vinger og perfekte fjer dannet?”, så vil du få at vide, at ”Det skete mirakuløst en dag”. Der er ingen bevidsthed eller intelligens, som styrer den fiktive proces i disse irrationelle og uvidenskabelige darwinistiske redegørelser. Men universet er bygget på de mest delikate balancer. Der er en fejlfri regelmæssighed på Jorden. Den mindste deviation fra den orden ville betyde komplet eliminering af hele systemet. Enhver livsform besidder overordentligt komplekse strukturer og fantastiske egenskaber. Enhver af disse detaljer er skabt af en sublim og mægtig intelligens, med andre ord Almægtige Allah.

Men denne perfekte ligevægt og fantastiske kompleksitet ignoreres i darwinisters historier. Alle disse meningsløse elementer i eventyret om evolutionen, som gøres total uforståelig ved brugen af videnskabelig terminologi, anvendes nøjagtigt og konstant som en magisk fortryllelse, og de fleste lægger ikke engang mærke til det.

Teologen, R. C. Sproul, siger dette om emnet:

Når forskere giver instrumental magt til tilfældighed, så har de forladt fysikkens område og er gået over til magi. Tilfældigheder er deres tryllestav til at få ikke blot kaniner men hele universet til at opstå ud af ingenting. 130

canlılar

Tilfældigheder giver aldrig ophav til liv, uanset hvad darwinister påstår. Det er udelukkende Allahs kunstværk.

Uanset hvor meget, darwinister prøver at vedholde denne indoktrinering, så er det mirakel, de henviser til, den blinde, hovedløse og ubevidste tilfældighed. Tilfældigheder er hændelser, som finder sted ved tilfælde, uden nogen bevidst agent bag dem, og uden intelligent magt til at forme eller designe noget. Det er selvfølgelig umuligt for en hændelse, som finder sted ved tilfælde, at lære af sine fejl, at forudsige fremtidige hændelser og tage de nødvendige forholdsregler, at designe forud, hvordan en organ skal se ud, at være altruistisk eller udvise kærlighed eller loyalitet. Det står i kontrast til logik, videnskab og sund fornuft at sige, at en fiktiv kraft, som ikke kan producere bare en stift, skulle kunne danne hele denne gloværdige variation af liv på Jorden.

Udtrykket ”ikke i stand til at producere bare en stift” bruges her som respons til darwinistiske påstande, og for at understrege deres umulighed. I virkeligheden er det selvfølgelig mangel på logik og fornuft at foreslå, at tilfældighed kan ”producere” noget overhovedet. Men darwinister har været i stand til at bruge den falske logik til at bedrage hele verden. Ifølge denne underlige, darwinistiske logik er der ingenting, tilfældighed ikke kan gøre, hvis den bare får tid.

Den følgende passage fra den Nobelprisvindende evolutionist og biolog, George Wald, er en tydelig erklæring af formlen ’tilfælde + tid’, som darwinister tror på som en magisk fortryllelse:

Man må bare vente: tid udfører selv miraklerne. Med så meget tid bliver det ‘umulige’ muligt, det mulige sandsynligt, og det sandsynlige næsten. 131

Formålet med alle disse ulogiske ideer er selvfølgelig, at darwinister skal kunne give en anden forklaring end skabelsen – hvert fald med deres egne øjne. Darwinister er meget vel klar over, at det er utænkeligt, at tilfældighed og tid skulle kunne gå sammen om at producere blomster, katte, fisk, fugle, reptiler og mennesker fra en bunke mudder. Men i stedet for at ty til sandheden, så prøver de stadig at fremstille det ulogiske som logisk.

Som vi har set, så er darwinistiske redegørelser baseret på bedrag. Fjern darwinisternes fine sprog, latinske udtryk og uforståelige videnskabelige ord, og alt, der er tilbage, er det bedrag, at ”alt liv blev dannet som resultat af tilfældige hændelser, gennem en kombination af blinde tilfældigheder, og uden nogen kontrol, forholdsregler eller intelligent intervention”. Og dette er det bedrag, som darwinister virkelig forsøger at få folk til at tro på.

Dette uddrag fra den ateistiske og evolutionistiske biolog, Richard Dawkins, en af de mest passionerede nutidige darwinister, er nok til at se den håbløse darwinistiske logik:

… Analogien om jetmotoren foreslog, at dyr burde være latterlige monstrøsiteter af opdigtet improvisering, hovedtunge med groteske relikvier af tildækket antikvitet. Hvordan kan vi forene denne fornuftige forventning med den jagende leopards formidable ynde, svalens aerodynamiske skønhed, bladlusens skruppelløse opmærksomhed over for bedrageriske detaljer?132

Allah har fangetdajjal sådan, at tilhængerne af dajjals system har måtte ty til myten om ”tilfældighed” for at kunne modsætte sig Allah, fra deres eget dumdristige synspunkt. En idé, som er så ulogisk og irrationel, at selv folkeskolebørn ville finde den latterlig. Tilfældighed er en så pervers og hovedløs idé, at det ville være mere logisk at foreslå, at insekter brugte deres høje intellektuelle evner til at producere højst sofistikeret teknologisk udstyr. Men dajjals fortryllelse har overbevist nogle folk om dette vrøvl, og de har endda fået skolerne til at undervise i det. Men som folk har set, hvordan tilfældighed er blevet guddommeliggjort og tilegnet en angivelig kreativ magt (Allah er bestemt større end det), så er darwinismen, dajjals største kneb i Endetiden, i sandhed blevet ynkelig.

Allah skriver i vers:

manzara

Spørg dem, om de er sværere at skabe end det andet, Vi har skabt? Sandelig, Vi skabte dem af fast ler. Men du undrer dig, og de gør nar. Og når de bliver formanet, godtager de ikke formaninge. Og når de ser et tegn, så håner de og siger: ”Det er ikke andet end åbenlys magi. Når vi er døde og bliver til jord og knogler, vil Vi da virkelig blive genopvækket, og vil også vores tidlige forfædre?” Sig: ”Ja, og I vil blive ydmyget også!”
(Surah Al-Saffat, 11-18)

3. Darwinister Ignorerer Evolutionsteoriens Fundamentale Dilemmaer

Der er et meget vigtigt faktum, man må kende om den løgn, som darwinismen er: darwinismen har til dags dato ikke givet noget rationelt videnskabeligt svar på spørgsmålet om, hvordan den første levende ting opstod. Det er uklart, hvordan den fiktive ”første celle”, som darwinister opfatter som oprindelsen til alt, eller bare hvordan det første protein i den kunne have opstået. Evolutionsteorien er fuldstændig faldet sammen over for ét eneste protein, hvis oprindelse den ikke kan redegøre for.

Dette faktum er velkendt for alle darwinister. Det er grunden til, at de forsøger at tildække det eller at få dig til at glemme alt om det i hver eneste darwinistiske rapport eller program, du læser eller ser. Det er umuligt at lære fra noget sted, som bruger darwinistisk propaganda, at der er nul sandsynlighed for, at et protein dannes ved tilfælde, at de utallige forsøg, som er udført gennem videnskabens historie, viser, at man ikke kan producere et eneste celleprotein eller organel, og at cellens struktur er for fejlfri og kompleks til, at den kan være dannet ved tilfælde, fordi disse fakta knuser den simple og uvidenskabelige darwinistiske redegørelse for livets oprindelse. Når man husker på, at tilfældighed ikke engang kan redegøre for aminosyrerne i et protein, så er evolutionsteoriens fiktive formel ”tid + tilfældighed + mudret vand” minder om titlerne på de eventyrbøger, som skrives til småbørn.

Uzay, Güneş, Dünya

Den glorværdige planet, vi lever på, Solen, Månen og stjernerne er alle manifestationer af Allahs sublime magt og fantastiske skabelse.

Som vi allerede har beskrevet, så skal andre proteiner eksistere for at et protein kan dannes. Så darwinister er fanget i en forfærdelig ond cirkel og står i totalt dødvande. For at kunne redegøre for eksistensen af blot ét eneste protein, så skal de redegøre for op til 100 forskellige proteiner, DNA og selv cellen som helhed. Darwinisme har lidt et absolut nederlag på dette område.

Selv hvis man formoder, at alle disse ting faktisk skete, at den darwinistiske magiske formel faktisk virker, og at den fiktive første celle faktisk blev dannet (hvilket er videnskabeligt umuligt), så er darwinister stadig i en uløselig krise. Darwinister skal redegøre for alle de opgaver, som cellens organeller varetager, enzymets arbejde i kroppen, dannelsen og funktionen af så komplekse organer som leveren, milten, maven, lungerne og hjernen, og endnu vigtigere, hvordan alle disse blev dannet på en perfekt og fejlfri måde gennem en overgang fra andre levende ting. Men darwinister berører aldrig sådanne emner, og de forklarer dem slet ikke.

Fordi det er umuligt at redegøre for den vidunderlige kompleksitet i alle organismer, fra den mindste til den største, gennem de darwinistiske mekanismer. Faktisk er alle darwinister meget vel klar over, at der er et mirakel på Jorden og i himlen, og i skabelsen af mennesket og alle levende ting. Darwinister ved godt selv, at de gennem deres egne bedrageriske metoder aldrig kan redegøre for en fertiliseret celle, som deler sig og producerer en menneskekrop med 100 billioner celler, hvoraf 30 billioner specialiseret sig på en sådan måde, at de kan udgøre den menneskelige hjerne, hvorved 12 milliarder hjerneceller begynder at virke på en perfekt måde ved at skabe 120 forbindelser mellem dem og, som resultat af alt dette, fremkomsten af en fejlfri levende ting.

Den videnskabelige forfatter og journalist, Fred Heeren, beskriver denne virkeligheden for darwinisterne som følger:

Denne selvindlysende sandhed er den simple, rationelle deduktion, at alt, vi ser, er en effekt, som kræver en meget stor overnaturlig Årsag. Solen og stjernerne, Månen og denne Jord kunne ikke komme fra ingenting. Det er irrationelt – ikke bare for det vestlige sind men for det menneskelige sind. Ethvert fænomen i universet kan forklares i form af noget andet, som forårsagede det. Men det pågældende fænomen er selve universets eksistens, der er ikke noget i universet, der kan forklare det. Ingen naturlig forklaring.135

Der er ingen tvivl om, at det er Almægtige Allah, Som skabte og regerede over hele universet, Jorden, himlen og alle levende ting. Den orden, som Allah har skabt med en enkelt celle, er så kompleks, at den ikke engang kan forklares af menneskelig evne, kapacitet og intelligens, og slet ikke tilfælde.

Dette faktum repræsenterer et af darwinismens største problemer. Da darwinister ikke har nogen forklaring at give på dette spørgsmål, så prøver de generelt at tildække det. De nævner evolutionsteoriens falske mekanismer, men har ikke noget at sige om, hvordan disse angiveligt producerede evolution. Evolutionsteorien er blevet kvalt i sine egne beskrivelser, men de prøver at holde det faktum fra deres læsere. Men de kan ses fra følgende indrømmelser fra den evolutionistiske biolog og ateist, Richard Dawkins, at darwinister er meget vel klar over dette uoverkommelige, fundamentale problem, som møder evolution:

Naturen har ikke fremsynet til at sammensætte en sekvens af mutationer, som – selvom de alle kan medføre midlertidig ulempe – sætter en slægt på vej mod en ultimativ global overlegenhed. 136

En slægt, som bevæger sig fra en terrestrisk til en akvatisk eksistens, må sandsynligvis skulle ændre sit bevægeapparat og sit respiratoriske system, og der er ingen åbenlys grund til at forvente nogen iboende forbindelse mellem dem. Hvorfor skulle tendenser, som omdanner gående lemmer til finner, korrelere med tendenser, som løfter lungernes effektivitet i at udtrække oxygen? Selvfølgelig er det muligt, at to så tilpassede tendenser kan korrelere som en tilfældig konsekvens af embryologiske mekanismer, men korrelationen er ikke mere sandsynlig end usandsynlig.137

Even Dawkins, en af nutidens mest kendte ateister, må indrømme, at ingen mekanismer bag evolution, som han så inderligt går ind for, repræsenterer såkaldt evolution. Med disse ord har Dawkins måtte sige, at mutationer ikke kan producere noget fordelagtigt resultat, og at de dybe forandringer, som er nødvendige for, at en livsform kan bevæge sig fra vand til land, er umulige. Disse indrømmelser fra Dawkins viser tydeligt, hvordan darwinismens perverse religion er så blindt æret, selvom den er blottet for al videnskabelig evidens.

I sin bog inkluderede Dawkins også et citat om emnet fra Nobelprisvindende immunolog, Professor Sir Peter Medawar:

'... Vi har derfor ingen overbevisende redegørelse for evolutionær fremgang...'138

At ignorere fundamentale dilemmaer kan selvfølgelig have haft en effekt på folk uden træning på området. Men jo mere folk lærer om evolutionsteorien, desto mere vil de stille spørgsmål til bestemte tildækkede fakta, detaljer, som bevidst er blevet tildækket, og fundamentale emner, som er blevet gemt væk. Det er den nuværende situation i skoler i diverse lande, i visse stater i USA og i Europa. Studerende afviser blinde instruktioner og tøver ikke med at diskutere disse fundamentale dilemmaer med deres lærere. Tiden med dajjals bedrag af folket er slut. Darwinismens fundamentale dilemmaer tiltrækker folks opmærksomhed, og de venter på en forklaring. Darwinisternes lange stilhed på området har endda gjort darwinismens fortalere i tvivl, og folk er begyndt at lede efter et svar uden for darwinismen. Naturligvis kan alle, som frigøres fra darwinismens fortryllelse, tydeligt se, at alt det vidunderligt komplekse liv, som udviser intelligens og bevidsthed, faktisk blev skabt.

Darwinismen er ved et dødvande, fordi levende ting blev skabt frem for at udvikles. Folk ser nu dette tydeligt. De accepterer det faktum i deres hjerter og sind. Allah beskriver, hvordan Han er mægtig nok til at gøre alt, og at darwinismens falske guder ikke har nogen magt, i Sine vers:

O I mennesker! En lignelse bliver fremlagt, så lyt nøje til den: Sandelig, de, som I tilbeder ud over Allah, kan visselig ikke engang skabe en flue, selvom de alle sammen skulle samles for dette! Og hvis fluen havde taget en ting fra dem, ville de ikke have formået at befri den fra denne. Hjælpeløs er søgeren, og (det samme er) den opsøgte!
De værdsætter ikke Allah, som Han bør værdsættes. Sandelig, Allah er mest magtfuld, almægtig! (Surah Al-Hajj, 73-74)

4. Darwinister Giver Det Falske Indtryk, at Overgangsfossiler Faktisk Findes

yeryüzü katmanı

Alle de fossiler, tegninger og modeller, som darwinister fremstiller som overgangsformer, er falske. Sandheden er, at ikke et eneste overgangsfossil eksisterer.

For darwinister, som i 150 år forsøgte at fremstille en løgn som sandhed, som fremførte evolutionsteoriens utallige bedrag som sande, og som fik den løgn ført ind i skolernes pensum, er det slet ikke vanskeligt at overbevise folk om den løgn, at darwinismen støttes af overgangsfossiler. Dette bedrag, som har holdt ved siden Darwins dage, begyndte med Darwins eget løfte om, at overgangsformer ville blive fundet på et tidspunkt i fremtiden. Faktisk kom Darwin med en meget væsentlig forudsigelse for 150 år siden, som siden er blevet sand.

… Hvorfor, hvis arter nedstammer fra andre arter med umærkeligt fine overgange, ser vi ikke overalt utallige overgangsformer? Hvorfor er al natur ikke i forvirring i stedet for, at arterne, som vi ser dem, er veldefinerede? Men da der ifølge denne teori må have eksisteret utallige overgangsformer, hvorfor finder vi dem så ikke indlejret i jordens skorpe i store antal? … Hvorfor er enhver geologisk formation og ethvert stratum så ikke fuldt af sådanne mellemliggende led? Geologien afslører bestemt ikke nogen sådan fint gradueret organisk kæde, og dette er måske den tydeligste og største indsigelse, som kan fremsættes mod min teori.139

Darwins profeti er blevet virkelig. De overgangsformer, som ikke kunne findes på hans egen tid, er heller ikke blevet fundet efterfølgende, og det faktum har fuldstændig knust darwinismen. Siden dengang har darwinister forsøgt at overbevise folk om, at de overgangsformer, som ikke eksisterede for 150 år siden, en dag ville blive fundet. Da teknologiske og videnskabelige fremskridt gjorde eksistensen af overgangsfossiler essentielle, fandt de en løsning i bedrag. Alle biologilærebøgerne, som fortæller om evolutionsteorien i dag, alle de darwinistiske udgivelser og den pro-darwinistiske presse bærer disse falske beviser, når de diskuterer myten om overgangsfossiler, som er så vigtig for evolutionsteorien. Disse udgivelser henviser stadig til Archaeopteryx og Coelacanth som beviser, til Haeckels falske tegninger af fostre, målere fra den industrielle revolution limet på træstammer, Piltdown Man, orangutangkæben fastsat på et menneskekranie, Nebraska Man, afbilledet med hele sin familie på basis af en tand fra et vildt svin, Neandertaleren, som faktisk var en menneskerace, selvom han blev fremstillet som en hulemand, og Lucy, som er videnskabeligt bevist at være en abe, og til kranier, som efterfølgende og hurtigt blev fjernet fra litteraturen, da deres bedrageriske natur blev afsløret. Det er darwinismens ynkelige position i det 21. århundrede.

Du vil generelt finde følgende udtryk i darwinistiske udgivelser: ”Der er så mange fossiler, som beviser evolution…” Men det er en forfærdelig løgn. Det skal blot indoktrinere de folk, som læser det. For at sige det på en anden måde, så genbruges den klassiske darwinistiske metode, og en løgn gentages meget højt, igen og igen, for at gøre den overbevisende.

Faktum er, at der ikke eksisterer et eneste fossil, der kan bevise evolutionsteorien. Darwinistiske forskere er selvfølgelig meget klar over denne tydelige sandhed, vist af videnskab. Men på grund af manglen på disse fossiler, så er de også meget vel klar over det dødvande, som evolutionsteorien står overfor. Men deres dogmatiske perspektiv tvinger darwinister til at holde evolutionsteorien i live, koste hvad det vil.

58 milyon illik ayıdöşəyi dövrümüzdəki ilə eynidir. Harun Yəhyanın “Yaradılış atlası” adlı əsərində bunun kimi minlərlə qalıq var

Et 58 millioner år gammelt bregneblad er identisk med nutidens bregner. Harun Yahyas Atlas of Creation indeholder tusindvis af sådanne fossiler.

Faktisk blev darwinisterne for nyligt opfordret til at fremsætte bare ét eneste overgangsfossil til udstilling på nogle af verdens mest velkendte arenaer. Men som altid var dyb stilhed det eneste svar. Havde deres påstande været sande, hvis levende arter virkelig udviklede sig fra hinanden, meget gradvist over millioner af år og i tilfældige trin, så skulle darwinisterne ikke have bare ét men millioner, eller endda milliarder, af overgangsfossiler i deres besiddelse. Men darwinister kan ikke engang besvare en udfordring om at producere ”bare et overgangsfossil”. Grunden til dette er, at de ikke har et eneste overgangsfossil. Og det er grunden til, at darwinister ikke er i stand til glædeligt at stille sig op og producere et mellemliggende fossil.

Den evolutionistiske palæontolog, Mark Czarnecki, kommer med denne indrømmelse:

Et stort problem ved at bevise teorien har været de fossile fund. Aftryk fra forsvundne arter, bevaret i Jordens geologiske formationer. Disse fund har aldrig afsløret spor af Darwins hypotetiske mellemliggende varianter – i stedet optræder og forsvinder arter pludseligt, og denne anomali har givet kreationisterne det argument, at hver art blev skabt af Gud. 140

Og den evolutionistiske geolog, Carlton E. Brett, indrømmer:

Ændredes liv på Jorden støt og gradvist over tiden? De fossile fund siger eftertrykkeligt ”nej”.141

Den darwinistiske fortryllelse er blevet pålagt folk så systematisk over de sidste 150 år, at de er kommet til at tro på noget ikkeeksisterende. Ingen har nogensinde spurgt, ”Der skulle være millioner af overgangsfossiler, så hvor er de?” Ingen har nogensinde sagt, ”Alle de 500 millioner fossiler fra udgravninger tilhører livsformer med et perfekt udseende, men ikke ét er en overgangsfossil”. Ingen har nogensinde undersøgt, hvorfor de samme få livsformer altid fremstilles som overgangsformer, hvorfor selv de mest eminente forskere ikke kan pege på andet end disse fabrikerede fossiler, og hvorfor selv bøger, produceret som doktorafhandlinger, kun behandler disse få emner. Tilsvarende er ingen klar over, at disse få fossiler, fremstillet som overgangsformer, faktisk ikke besidder nogen overgangsegenskaber overhovedet, og at dette er et videnskabeligt bevist faktum. For at opsummere, så er ingen, som er kommet under darwinismens fortryllelse, klar over, at der ikke eksisterer ét eneste bevis, som støtter darwinismen, fordi darwinisterne, arkitekterne bag den fortryllelse, kløgtigt og ondskabsfuldt har tildækket det.

Men uanset hvor længe og hvor vedholdende løgnen om, at “overgangsfossiler eksisterer”, gentages, så vil der ikke længere være grund til at gentage den løgn, hvis folk gøres bevidste om eksistensen af sande fossiler, hvis de indser, at disse ikke er anderledes fra nutidens livsformer. Det er darwinismens nuværende position, dajjals kneb. Mens darwinister desperat forsøger at overbevise folk om eksistensen af overgangsfossiler, bliver folk vist fossiler fra livsformer med et perfekt udseende, som daterer millioner af år tilbage, og fossile udstillinger vises gennem internettet og “the Atlas of Creation”. Folk tror, hvad de ser med deres egne øje, og de er lige nu meget mistænksomme over for darwinisternes konditionering, som de i årevis er blevet udsat for. Der er ikke længere nogen grund for darwinister til at insistere på, at ”overgangsfossiler eksisterer”. Hele verden er nu meget vel klar over, at darwinisterne, narret af dajjal, har bedraget dem. Det er umuligt for det bedrag at fortsætte længere. Som vores Almægtige Herre siger i et vers:

Nej, derimod kaster Vi sandheden (ned) over falskheden, så sandheden knuser den, og den (i.e. falskheden) bliver udslettet. Og for jer er der fordærv på grund af det (falske), I hævder (om Allah). (Surah Al-Anbiya’, 18)

 

Kilder:

129. R. C. Sproul, Not A Chance: The Myth of Chance in Modern Science and Cosmology, Baker Books, Kasım 1997, s. 9

130. R. C. Sproul, Not A Chance: The Myth of Chance in Modern Science and Cosmology, Baker Books, Kasım 1997, s. 14

131. Richard Dawkins, The Extended Phenotype, Oxford University Press, 1999, s. 40

132. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 52

133. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 54

134. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 59-60

135. Richard Dawkins, The Extended Phenotype, Oxford University Press, 1999, s. 46

136. Richard Dawkins, The Extended Phenotype, Oxford University Press, 1999, s. 107

137. Richard Dawkins, The Extended Phenotype, Oxford University Press, 1999, s. 165

138. Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280

139. Mark Czarnecki, The Revival of the Creationist Crusade, MacLean's, 19 Ocak 1981, s. 56

140. Carlton E. Brett, "Statis: Life in the Balance", Geotimes, vol. 40 (Mart 1995), s.18

141. Jonathan Welss, The Politically Incorrect: Guide to Darwinism and Intelligent Design, Regnery Publishing Inc., Washington, 2006, s. 181

9 / total 14
You can read Harun Yahya's book Det Darwinistiske Dajjal Systems Død online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top