Til Forstandige Mennesker

HENT BOGEN

Download (DOC)
Download (PDF)
Køb bogen
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
1 / total: 6
|

Evnen Til At Se Allahs Tegn

Idet moderne samfund er menneskers indgang til Koranen meget forskellig fra, hvad det var dengang den blev åbenbaret. Generelt i den islamiske verden er der ret få mennesker, der har kefndskab til Koranens indhold.

Nogle muslimer hænger ofte Korancitater på væggene i deres hjem, som en del af en dekorativ sammenhæng, og ældre mennesker læser fra tid til anden i Koranen, da de formoder, at de derved bliver beskyttet mod ulykker og uønskede hændelser. I henhold til denne form for overtro, er Koranen for dem en slags amulet mod uheld.

Manzara

“Og sig: Al pris og tak tilkommer Allah. Han vil snart vise jer Sine tegn, så I vil kende dem... Og din Herre er ikke uvidende Om det I gør.”
(Sura al-Naml: 93)

Koranens vers informerer os imidlertid om, at dens formål er helt forskelligt fra det her nævnte. Allah siger f.eks. i vers 52 i Sura Ibrahim: “Denne (Koran) er et budskab til menneskeheden, så de kan advares derved, og så at de kan vide, at Han er Den Eneste Gud, og så at de forstandige kan lade sig formane.” I utallige andre vers gør Allah det meget klart, at en af Koranens mest fornemme opgaver er at opfordre mennesket til eftertænksomhed.

Allah opfordrer i Koranen mennesket til at forkaste den tro, og de værdier, som samfundet påtvinger dem og til selv at tænke efter, og dermed gøre op med fordomme, tabuer og alle former for båndlæggelse af deres sind.

Mennesket må tænke over, hvordan det blev til og hvad formålet med dets liv er. Hvorfor skal vi dø, og hvad venter der os efter døden? Mennesket må spørge sig selv, hvordan det selv og hele universet blev til, og hvordan vors eksistens bevares og fortsættes. Alt imens mennesket gør dette, må det befri sig fra alle begrænsninger og forudfattede meninger.

Via eftertanke uden at bevidstheden er bundet af sociale, ideologiske eller psykologiske begrænsninger, skulle mennesket kunne erkende at hele universet, inklusive mennesket, er skabt af en overordnet kraft. Selv når mennesket undersøger sit eget legeme eller et hvilket som helst andet emne i naturen, vil det opleve, at en imponerende harmoni, plan og visdom kommer til udtryk heri.

Her kommer vi igen under Koranens egen vejledning. Allah viser os i Koranen hvad vi bør tænke over og undersøge. Ved hjælp af denne metode til refleksion, som Koranen beskriver, vil det menneske, der har troen på Allah, erkende Allahs fuldkommenhed og den evige visdom, viden og kraft i Hans skaberværk. Når den troende begynder at forstå tingene, som vist i Koranen, indser han snart, at hele universet er et tegn på Allahs kraft og kunstværk. Naturen er et kunstværk, ikke en skabene kunstner i sig selv. Ethvert kunstværk viser de enestående færdigheder hos den, der har skabt det og udtrykker derigennem kunstnerens budskab til os.

I Koranen opfordres mennesket til at betragte talrige begivenheder og emner, der tydeligt bevidner Allahs eksistens og det enestående ved Allah og Hans egenskaber. I Koranen vil alt, hvad der bærer vidne herom, være udpeget som “tegn” til os, det vil sige prøvede vidneudsagn, som absolut viden og som udtryk for sandheden. Allahs tegn omfatter alle væsener i universet, der åbenbarer og meddeler Allahs eksistens og egenskaber. De, der kan betragte disse ting og huske på dem, vil opdage at hele universet består af “Allahs tegn”.

Sandelig, dette er menneskehedens ansvar: at kunne se Allahs tegn... På denne måde vil et menneske komme til at kende den Skaber, som skabte mennesket og alt andet. Mennesket vil på denne måde søge nærmere til Ham, og opdage meningen med sit liv og sin eksistens, og derigennem få fremgang.

Denne bog vil aldrig i tilstrækkelig grad kunne vise de utallige tegn, der findes fra Allah, ej heller kan nogen anden skreven bog gøre det. Alt, det vil sige menneskets åndedræt, den politiske og sociale udvikling, universets kosmiske harmoni, atomet, som er en af de mindste fysiske bestanddele, alt dette er tegn på Allahs eksistens og fungerer under Hans kontrol og viden, og underlagt Hans love. At kunne opfatte og kende Allahs tegn kræver en personlig indsats og enhver vil opfatte og kende Allahs tegn i overensstemmelse med sin egen visdom og samvittighed.

Visse retningslinier vil utvivlsomt også kunne hjælpe. Som et første skridt vil man kunne undersøge visse pointer, der er understreget i Koranen, for at kunne nå til forståelsen af, at hele universet er et udtryk for Allahs skabelse.

Denne bog er skrevet for at rette opmærksomheden mod nogle af de emner, som vi gennem Koranen er blevet rådet til at tænke nærmere over. Allahs tegn i naturen er blevet fremhævet i Sura al-Nahl:

“Det er Ham som sender vand (regn) ned fra himlen til jer: af det drikker I, og af det (vokser) planterne, hvoraf I lader kvæget æde.

Ved det lader Han kornet gro, og oliven og daddelpalmer og druer og frugter af enhver art. Sandelig, heri er der visselig et tegn for folk, som vil tænke efter.

Og Han har underlagt jer natten og dagen og solen og månen, og stjernerne er underlagt jer - på Hans befaling. Sandelig, i dette er der tegn for folk, som forstår.

Og hvad Han har skabt for jer på jorden af forskellig art og farve. Og af dyr. Sandelig i dette er der tegn for folk, som husker.

Og det er Ham, som har underlagt (jer) havet, så at I kan spise frisk kød derfra og frembringe smykker derfra, som I bærer. Og du ser skibene pløje sig igennem det, så I kan søge Hans Gaver (transport af mennesker og gods på havet) – og for at I kan være taknemmelige.

Og Han har anbragt bjerge solidt i jorden, så den ikke skælver med jer, og floder og veje, for at I må følge den rette vej.

Og (Han har skabt andre) vejvisere: ( af dem) og af stjernerne retledes de.

Er Han, som skaber da lig den, som intet har skabt? Vil I da ikke huske?” (Sura al-Nahl: 10-17)

I Koranen opfordrer Allah mennesker med forstand, til at tænke over de emner som andre mennesker overser, eller simpelthen affærdiger med så ufrugtbare begreber som “udvikling”, “tilfældighed” eller “naturens eget mirakel” .

Som vi ser i disse vers, ser forstandige mennesker Allahs tegn, og søger at fatte Hans evige viden, kraft og kunst gennem refleksion over og ihukommelse af disse tegn. For Allahs viden er ubegrænset og Hans skaberværk er fejlfrit. For forstandige mennesker er alt omkring dem et tegn på dette skaberværk.

Manzara

“Sandelig, i himlenes og jordens skabelse og i nattens og dagens vekslen er der visselig tegn for de forstandige. De, der ihukommer Allah, stående, siddende og liggende på deres sider, og som tænker dybt over himlenes og jordens skabelse (sigende): Vor Herre, Du har ikke skabt dette uden et formål, hellig er Du (hævet over alt, hvad nogle tilskriver Dig af partner).
Frels os fra ildens straf! “
(Sura al-Imran: 190-191)

"Sandelig i himlene og på jorden er der overbevisende tegn for de troende. Og i jeres egen skabelse og i alt, hvad Han udbreder (på jorden)
af levende væsener, er der visselig tegn for et folk, som har en sikker tro."
(Sura al Djathija: 3-4)

"Sandelig, Allah generer Sig ikke for at bruge en lignelse, hvad enten det er en myg eller noget meget større. Og for de troende, så ved de, at det er Sandheden fra deres Herre - og for dem, der er vantro, så siger de:Hvad vil Allah (sige) med denne lignelse? Med denne vildleder Han mange, og mange retleder Han dermed, men Han vildleder kun de oprørske."
(Sura al-Baqarah: 26)

 

1 / total 6
|
You can read Harun Yahya's book Til Forstandige Mennesker online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top