I Abdul Hamids tid spredte darwinismen og materialismen sig til hele Det Osmanniske Rige: under denne periode blev Det Osmanniske Rige og den islamiske verden fragmenteret

Den Osmanniske vestliggørelses bevægelse, som begyndte med Tanzimat Reform æraen, blev misbrugt af nogle kredse og brugt til ensidig propaganda af materialisme og darwinisme. Positive krav såsom modernisering, videnskabelig og kunstnerisk udvikling blev simpelthen omdannet til næsten irreligiøs propaganda på bestemte områder, som startede Det Osmanniske Riges fald.

Under de primitive videnskabelige forhold i en æra, hvor cellen blev formodet at være en vandfyldt boble, og kuglepenne ikke engang var normale endnu, blev Darwins evolutionsteori opfattet som et videnskabeligt koncept. At støtte videnskaben og Vesten blev sidestillet med at være darwinist og materialist, og det meste af tiden blev darwinisme bevidst populariseret for at distrahere samfundet fra religiøs etik. Positivistiske, darwinistiske, materialistiske og irreligiøse filosofier, som først blev introduceret til Osmannerne med de oversættelser, som blev lavet i Abdulmecids tid, begyndte gradvist at vinde terræn. Denne ensidige propaganda blev standset, af den religiøse Abdülaziz Hans regeringstids begyndelse. Abdülaziz Han indså, hvilken katastrofe darwinismen var, og han forhindrede dens udbredelse. Han fjernede bureaukrater og embedsmænd, som udførte darwinistisk og materialistisk propaganda, fra deres poster, og han forhindrede den ensidige propaganda af irreligiøse filosofier.

Abdülaziz Hans kløgtige attitude forårsagede stort ubehag i nogle kredse, og efter kort tid blev Abdülaziz Han detroniseret og martyriseret som resultat af et kup. Den darwinistiske propaganda, som Abdülaziz Han stoppede under sin regeringsperiode, nåede sin top under Abdülhamids tid, hvis mange darwinistiske materialistiske tekster, bøger og tidsskrifter blev udgivet over hele riget, specielt i Libanon, Egypten, Syrien og Istanbul, og endnu mere farefuldt var det, at darwinismen blev inkluderet i skolepensum mange steder. Darwinistiske, materialistiske embedsmænd, som blev fjernet fra deres poster under Abdülaziz Hans periode, blev genindsat på vitale positioner som Undervisningsministeriet, Regeringens trykkeri og Storvesiren. Darwinister blev udnævnt som administratorer for uddannelsesinstitutioner, især Istanbul Universitet. På samme tid blev darwinistiske bøger og tidsskrifter trykt – med Englands finansielle støtte på den tid – over hele den arabiske verden, særligt i Egypten, og al-Azhar Universitet blev næsten højborg for den darwinistiske propaganda. Derved tog den Britiske Dybe Stat på den tid det første skridt i at initiere deres store plan, som stadig er i kraft i dag. Et træningsprogram til at opdrage darwinistiske muslimer, som fjernes fra Koranen, og som ikke indeholder målet om Islamisk Forening, blev derfor påbegyndt, og de mente, at dette ville kunne knuse den islamiske verden indefra.

Når vi undersøger Abdülhamid perioden nøje, så kan vi se, at hovedårsagen bag den proces, som gjorde, at Det Osmanniske Rige kollapsede og til slut førte til Sèvres-traktaten, ligger darwinistisk materialistisk propaganda. I denne periode blev irreligiøs propaganda udført af staten selv, og Det Osmanniske Rige blev tvunget ud i et materielt og moralsk kollaps. Lad os nu undersøge, hvordan denne proces startede og udvikledes.

Udbredelsen af darwinisme og materialisme over Det Osmanniske Rige under Abdulhamit perioden


Münif Pasha

1- Blandt de Osmanniske intellektuelle var Münif Paşa den ledende person, som populariserede evolutionsteorien. Abdülhamid udnævnte Münif Pasha som Undervisningsminister i 1879.

2- Det såkaldte videnskabelige tidsskrift, Mecmua-yı Fünun, som Münif Pasha udgav, bestod af artikler om evolution. Abdülaiziz Han, som ikke tillod dette tidsskrift at bringe darwinistisk propaganda, blev detroniseret og martyriseret, hvilket blev tildækket som selvmord efter et kupforsøg af Mithat Pasha, som var en anglofil.

3- Mehmet Kamil Pasha, cyprioten, som tjente som Undervisningsminister og Storviser under Abdülhamids regering, var kendt som en engelsk sympatisør. Hans kaldenavn var ”Engelske Kâmil”.


 Engelske Kamil Pasha

4- I 1880, under Abdülhamis herske og ved Münif Pashas ordre, blev den egyptiske evolutionistiske læge Bishara Zalzals darwinistiske bog med titlen ”Enlightenment of the Mind” reproduceret og undervist i skolerne som en lærebog. Bishara Zalzal dedikerede denne bog til Abdülhamid og engelske kolonialguvernør Lord Cromer. Bogen blev også finansieret af engelske Lord Cromer. Desuden promoverede Al Beyan tidsskriftet, som blev udgivet af Bishara Zalzal, regelmæssigt darwinismen.

5- Englands koloniale guvernør af Egypten, Lord Cromer, var en frimurer. Han støttede alle evolutionistiske lærde i Egypten, særligt den materialistiske Muhammed Abduh, og han ændrede hele Egyptens intellektuelle struktur under dække af såkaldt oplysning og modernisering. Det var også Lord Cromer, som omdannede Al-Azher Universitet til en darwinistisk base. Han var den finansielle støtte bag de darwinistiske materialistiske bøger og tidsskrifter, som blev spredt over hele den arabiske verden fra Egypten. Han gjorde, at den evolutionistiske materialist, Muhammed Abduh, blev den ledende mufti i Egypten i 1899. Muhammed Abduh var frimurer, og han er kendt som en islamisk reformist. For den britiske dybe stat betyder islamisk reformering at skabe en opfattelse af Islam, som stemmer overens med deres egen darwinistiske filosofi. En opfattelse af Islam, som er langt fra den sande Islam og Koranen. I Det Osmanniske Rige, under Abdülhamids herredømme, trykkede og distribuerede England evolutionistiske bøger over hele den arabiske verden, særligt i Egypten, og Abdülhamids administration spredte disse bøger, tidsskrifter og tekster til hele den islamiske verden.


Al Beyan tidsskrift


Lord Cromer

Muhammed Abduh

6- Dar al-Funun (nutidens Istanbul Universitet) blev grundlagt af Abdülhamid, og et specielt professorat blev etableret til at undervise i naturvidenskab. Dette professorat begyndte at undervise i evolution. Dar ul-Funun Biblioteket, som også blev grundlagt af Abdülhamid, blev center for darwinistisk materialistisk bevægelse.


Hodja Tahsin Effendi

Hodja Tahsin Effendi, rektoren af Dar ul-Funun, som blev udnævnt af Abdülhamid, er kendt for at forklare skabelsen af universet, mennesker og andre levende væsner med evolution, og hans indsats for at udbrede evolution. Han er også kendt som ”Monsieur Tahsin” eller ”Gavur (vantro) Tahsin” på grund af hans adaptation af materialistisk filosofi. Han er en god ven af den evolutionistiske Undervisningsminister Münif Pasha fra Abdülhamid perioden. Tahsin Effendi bragte Jamalalldin Afghani, som var evolutionist og uddannet fra al-Ahzer, til Istanbul for at promovere evolution. Afghani er en af de vigtigste fortalere for Hussain Al-Jisrs evolutionistiske bøger. Hodja Tahsin trænede utallige elever, og senere blev han fjernet fra tjeneste, fordi han fordrejede sine elevers tro. Men de materialistiske elever, som han underviste, tog til mange fjerne byer i Det Osmanniske Rige som undervisere. På denne måde blev darwinismen hurtigt udbredt over Det Osmanniske Rige.

7- Hamidiye epistel blev skrevet af Hussain Al Jisr under Abdülhamids herredømme. Denne bog påstod, at ”Darwins teori ikke var i konflikt med Guds eksistens, at evolutionsteorien kan fortolkes i overensstemmelse med Islam, og derved at nogle vers kan fortolkes som mutashâbih (metaforiske eller allegoriske betydninger af Koranens udtryk).” Tyvetusinde kopier af den blev udgivet og distribueret. Al Jisrs bog, som ikke var i overensstemmelse med Koranen og videnskab, pionerede i vrangforestillingen om at linke Islam til darwinismen gennem hele den islamiske verden. Ironisk nok blev Al Jisr, som påstod, at levende væsner ikke var skabt af Gud, udnævnt som Paladset Hodja af Kaliffen Abdülhamid, og han blev tildelt Sultan prisen. Al Jisr var også uddannet fra al Azher. Denne epistel, som talte for darwinisme og derved benægtede Guds eksistens, blev oversat til tyrkisk, urdu og andre sprog og distribueret over Det Osmanniske Rige. Den fik anerkendelse fra de såkaldte islamiske lærde fra Syrien, Tyrkiet og Egypten og forvoldte stor skade.

8- Ved det Naturhistoriske professorat ved Dar ul-Funun blev den evolutionistiske Ahmets Mithats tekster også brugt som lærebøger. Ahmet Mithat anerkendes som den første Osmanniske repræsentant for evolutionsteorien og socialdarwinisme. Næsten alle disse tekster handlede om evolutionsteorien. Nogle af titlerne er: ”Adam og orangutangen”, ”Dyrenes følelser”, ”Hvad ville der ske hvis mennesker levede i isolation”. Derfor overtog det darwinistiske uddannelsessystem, som stadig bruges i dag, gradvist Det Osmanniske Rige.


Ahmet Mithat

I sin bog ”Hvad ville der ske hvis mennesker levede i isolation” påstod Ahmet Mithat, at mennesker besad en såkaldt dyrisk fortid, at de nåede deres nuværende niveau ved at udvikle sig med tiden, og at hvis en baby levede blandt dyr, så ville de pådrage sig dyrelignende egenskaber.

En anden tekst af Ahmet Mithat, ”Menneskers fremkomst i verden”, som også blev undervist i skolerne, begyndte med følgende sætning: ”Fordi mennesker er et slags dyr, så er vi naturligt nysgerrige omkring, hvordan vi kom til at eksistere i denne nye verden”. Den handlede udelukkende om darwinistisk overtro.

En anden tekst af Ahmet Mithat, ”Hævn”, som også blev brugt i skolerne, påstod, at vold var en del af den menneskelige natur, hvilket vil sige, at den handlede om socialdarwinisme:

”Hævn er en slags retfærdighed og den retfærdige vold… Hvordan kan vi så tænke, at denne dårlige opførsel kan skade os, når de ligger i selve vores natur? ”

Alle disse vantro ideer, som modsiger Koranen, gjorde, at den nye generation blev mentalt knust og kollapsede spirituelt.

9- Ahmet Mithat Efendi, som var den første person til at præsentere Darwins evolutionsteori i den Osmanniske periode, sagde, at ”mennesker er såkaldte aber”. På grund af hans evolutionistiske tekster, blev hans udgivelser forbudt af Sultan Abdülaziz Han, og han blev sendt til Rhodos. Herskernes Hersker, Abdülaziz Han, udgav følgende ordre for Ahmet Mithats tekster: ”Fra nu af vil intet trykkeri nogensinde trykke noget om Mithat Efendis aber.”


Ahmet Mithad

Ahmet Cevdet

Ahmet Rasim

Avisen Tercuman-i Hakikat

10- Efter Abdülhamid kom til magten, kaldte han Ahmet Mithat Efendi tilbage til Istanbul og fik ham til at grundlægge avisen Tercüman-ı Hakikat. Tercüman-ı Hakikat blev udgivet indtil 1921. Det Osmanniske Riges kendte darwinistiske forfattere som Ahmet Cevdet og Ahmet Rasim udgav jævnligt evolutionistiske artikler. Abdülhamid udnævnte også Ahmet Mithat som bestyrer for Matbaayi Amire (Regeringens Trykkeri).


Saffet Pasha

Hodja Tahsin

 


Tabip Hayrullah Effendi (venstre)

11- Ahmet Mithat, en velkendt evolutionist, var en tæt ven af en af Undervisningsministrene på denne tid, Mehmed Esad Saffet Pasha. Ved Abdülhamids befaling udnævnte Saffet Pasha evolutionisten Hodja Tahsin Effendi som rektor på Istanbul Universitet. Han er en af de personer, som fuldstændig ændrede det Osmanniske uddannelsessystem og bragte det op på linje med de såkaldte europæiske standarder (med andre ord integrerede han darwinismen i uddannelsessystemet). Han er en af grundlæggerne af Galatasaray Gymnasiet. På den tid var Galatasaray gymnasiet blevet et af centrene for darwinistisk uddannelse. I mellemtiden var Saffet Pasha en af arkitekterne bag det kup, der blev udført mod Abdülaziz i 1876. Derudover er Saffet Pasha bedstefar til Sedat Simavi, grundlæggeren af avisen Hurriyet.

12- Under Abdülhamids herske var Tabip Hayrullah Effendis tekst ”Menneskes Skabelse og Opståen” en af de evolutionistiske tekster, som oftest blev brugt i skolernes undervisning. I teksten stod der, at der ud over fortællingen om den menneskelige historie, som starter med Profeten Adam, også skulle være en såkaldt videnskabelig forklaring, altså evolution.


Abdullah Cevdet

 


Beshir Fuad

Abdullah Cevdet, som mente, at kurderne skulle separeres fra Det Osmanniske Rige, anses som en af mentorerne for en selvstændig sydøst. Den Britiske Dybe Stat gav ham den mission, at han skulle fragmentere Det Osmanniske Rige og sprede separation blandt tyrkerne og kurderne.

En af Abdullah Cevdets mange evolutionistiske udgivelser er bogen med titlen ”Videnskab og Filosofi”, hvori Ahmet Cevdet forsøgte at associere islamiske lærdes ideer med materialistiske filosoffers.

Serif Mardin sagde, ”En undersøgelse af Abdullah Cevdets ideer afslører, hvordan den vestlige, darwinistiske tankegang påvirkede vores intellektuel.”

13- Abdullah Cevdet var uddannet fra en medicinskole under Abdülhamids herredømme, og han var en af de prominente darwinist-materialister på den tid. I løbet af hans studier på medicinskolen blev han bekendt med materialistisk biologi og blev ateist. Abdullah Cevdet, som var fortaler for darwinisme og ateisme i sine tekster og bøger, blev udnævnt som Ambassadør til Wien af Abdülhamid. Mange historikere betragter Abdullah Cevdet som Abdülhamids modstander. Men Abdullah Cevdet var en af Abdülhamids informanter. Han boede i Wien for de penge, han modtog fra Abdülhamid. Mærkeligt nok var han også en af de ledende personer i den kupforsøg i 1908, som detroniserede Abdülhamid.

På samme tid var Abdullah Cevdet socialdarwinist. Ifølge Abdullah Cevdets fejlslutninger, så er det tilstrækkeligt, at en gruppe menneskers kraniestørrelser er større end gennemsnittet, når et samfund skal udvikle sig og blive civiliseret. Ifølge ham skal social overlegenhed også bestemmes af samfundenes kraniestørrelser.

Abdullah Cevdet sagde, ”Vi burde bringe mænd fra Europa og Amerika til avl for at reformere vores race (altså den tyrkiske folk).” (Vi fritager vores tyrkiske folk for denne udtalelse.)

Abdullah Cevdet var medlem af Den Britiske Venskabsforening, som var fortalere for mandatregeringen. Foreningen blev grundlagt af Anglofiler under invasionen af Istanbul med missionen om at få folk til at acceptere den britiske invasion.

Under den britiske invasion af Istanbul, anmeldte de patrioterne som initierede bevægelsen for uafhængighed, og fik dem arresteret.

14- Beshir Fuad, som var blandt de første tyrkiske materialister, udgav sit arbejde under Abdülhamids herredømme. I årene mellem 1883 og 1887 skrev Beshir Fuad 14 bøger og mere end 200 tekster. Han introducerede darwinistiske, positivistiske, materialistiske vestlige lærde og forfattere til de Osmanniske intellektuelle. Beshir Fuad var særligt påvirket af Claude Bernard og Büchners evolutionistiske ideer. Beshir Fuad begik selvmord som 35-årig og skrev sine følelser ned, mens han døde. Han sagde, at årsagen bag hans handling var at opnå og efterlade videnskabelig data, om end blot lidt, om de følelser, man mærker i dødens øjeblik. Men denne handling skabte et enormt indtryk på det Osmanniske samfund og pressen, som indtil da ikke var bekendt med konceptet selvmord, og det udløste en flod af selvmordshandlinger i Istanbul.

Den Britiske Dybe Stats Indførelse af Darwinismen i den Arabiske Verden Under Abdülhamaids herredømme


Lord Cromer

1- Indtil år 1876, hvor Abdülhamid kom til magten, blev der ikke skrevet en eneste udgivelse, tekst eller bog om evolutionsteorien eller Darwin i den arabiske verden. Den arabiske verden blev, med begyndelsen af Abdülhamids herredømme, også udsat for darwinistisk propaganda.

2- Darwins teori blev først nævnt på arabisk i tre tekster, som blev udgivet i et månedligt tidsskrift, al-Mukhtataf. Dette tidsskrift blev grundlagt i Beirut af Yakup Sarruf og Faris Nimr i 1876.

I den første udgave af tidsskriftet var der tre tekster om menneskets oprindelse, som var skrevet af Rizkullah al-Barberi. Disse tekster promoverede Lamarcks uvidenskabelige idéer og lovpriste Darwin.

Tre yderligere tekster blev udgivet i den anden udgave af tidsskriftet. Disse tekster, som omhandlede antropologi fra et evolutionistisk synspunkt, var skrevet af den evolutionistiske Doktor Bishara Zalzal, og de omhandlede antropologi.

3- Efter den Britiske Dybe Stat invaderede Egypten i 1881, blev al-Azhar Universitet centret for muslimske evolutionister. Den første arabiske bog om evolution blev skrevet i 1882.

4- Den britiske Højkommissær, Lord Cromer, som regerede Egypten under Abdülhamids herredømme mellem 1876-1907, var glødende darwinist. Som darwinist troede Cromer fast på den vestlige races overlegenhed. Han påstod, at den islamiske verden og egyptisk samfund var underlegne racer, at de havde en lavere intellekt, og at de burde styres af den overlegne angelsaksiske race. Ifølge Cromers, darwinistiske vantrosholdninger, så skulle østlige samfund undertrykkes og disciplineres af vesten.

5- I 1879 udgav evolutionisten Bishara Zalzal en 368 sider lang bog i Alexandria. Denne evolutionistiske bog, ”Enlightenment of the Mind”, blev skrevet både i prosa og vers og dedikeret til Abdülhamid. I bogen var der et portræt af Lord Cromer, hvorunder han blev kaldt ”et typisk eksempel på en angelsakser” efterfulgt af to lovprisende linjer. Både bogens titel og Cromers portræt, afslørede Zalzals store beundring af England og det engelske.

6- Darwinisten Lord Cromer renoverede angiveligt al-Azhar Universitetet og udnævnte evolutionisten Muhammed Abduh, som er grundlægger af den såkaldte islamiske modernisme, som øverste mufti for Egypten. Denne renovering og modernisering er intet mere end darwinismens forsøg på at knuse muslimer indefra. Sammen med sin mentor, Jamaladdin Afghani, er Muhammed Abduh en af de muslimske evolutionister. Darwinismen spredtes til den arabiske verden, selv til Indien og Pakistan, fra dette sted.


Muhammed Abduh

Jamaladdin Afghani

Hodja Tahsin

7- Evolutionisten Jamaladdin Afghani forsvarede den fejlslutning, at Gud skabte levende væsner gennem evolution. Jamaladdin Afghani kom til Istanbul under Abdülhamids herredømme og samarbejdede med den evolutionistiske rektor på Istanbul Universitet, Hodja Tahsin Efendi, som var ansat af Abdülhamid. Evolutionisten Afghani blev gjort til medlem af Encümen-i Danish, som anses som starten på Ergenekon organisationen, og af Uddannelsesrådet, som bestemte de Osmanniskes uddannelsespolitik.


Jamaladdin Afghani

8- Jamaladdin Afghani var fortaler for socialdarwinisme. Han forklarede, at den eneste måde, hvorpå nationerne i den islamiske verden kunne forbedre sig, var ved at slås med hinanden. Mange krigsorienterede radikale organisationer er grundlagt på disse ideer, og den voldsspiral, som stadig i dag fortsætter i den islamiske verden, er baseret på Afghanis darwinistiske ideer.

9- Den såkaldte arabiske oplysningsbevægelse, der udviklede som Nahdaa Bevægelsen i den arabiske verden, er også påvirket af det evolutionistiske verdenssyn. Grundlæggeren af Nahdaa Bevægelsen, som startede i Egypten under engelsk indflydelse, Rifa al Tahtawi, er evolutionist. Nahdaa Bevægelsen blev til en darwinistisk bevægelse, som opildnede radikal arabisk nationalisme. Afghani og Muhammed Abduh var pionerer for denne bevægelse.


Rifa el Tahtawi

Lord Cromer

Münif Paşa

10- På befaling af Münif Pasha, som blev udnævnt til Undervisningsminister af Abdülhamid, blev den darwinistiske Doktor Bishara Zalzals bog ”Enlightenment of the Mind” reproduceret og brugt som lærebog i skolerne. Bogen dækkede bredt Lamarcks evolutionistiske forklaringer, som senere blev bortkastet, og darwinismen.

11- Den libanesiske forfatter, Husain al-Jisr, er en af evolutionsteoriens tidlige forsvarere. Han blev også uddannet i Al-Azhar under Lord Cromers periode. Han forsvarer den fejlslutning, at evolution ikke er i konflikt med Koranen, og at Koranen forklarer den evolutionære skabelse. Udgivelsen af Hamidiye epistel, hvor han forsvarer denne fejlslutning, blev finansieret af Lord Cromer. Abdülhamid trykte 20.000 kopier af denne bog og distribuerede dem. Al Jisr dedikerede denne bog til Lord Cromer og Abdülhamid.

12- Under Abdülhamids herredømme steg antallet af såkaldte videnskabelige evolutionistiske tidsskrifter i Egypten, Libanon og Syrien. De tre vigtigste af disse var de følgende:

Al-Muktataf (1876-1952)

Al-Hilal (1892-1930)

Al-Mashrik (1898-1930)

Disse darwinistiske tidsskrifters katastrofale effekter var ikke begrænset til den arabiske verden. De spredte sig bredt til den indiske halvø og Det Osmanniske Rige gennem langvarige intellektuelle, sociale, politiske og økonomiske relationer. For eksempel blev Al-Muktataf et velkendt tidsskrift på den indiske halvø. De arabiske oversættelser af de darwinistiske tekster, som blev udgivet i det arabiske tidsskrift og frigivet i Libanon og Egypten, blev senere oversat til urdu og tyrkisk.

13- Evolutionistiske arabere populariserede socialdarwinisme. Som resultat blev en racistisk opfattelse af arabisk nationalisme vedtaget af arabere. På denne måde blev fragmenteringen af den islamiske verden og målet om at sætte muslimer op mod hinanden opnået.

14- Den socialistiske Ba’ath mentalitet, som senere var årsag til enorme blodsudgydelser i den arabiske verden, begyndte også at tage form i denne periode.

15- Darwinismens indførelse i Indien af England: Den indiske Muslim, Sayyid Ahmad Han, spredte også evolutionsteorien blandt indiske og pakistanske muslimer. Sayyid Ahmad Han, som var påvirket af Muhammed Abduh, var også en anglofil. Han blev slået til ridder af det engelske monarki og blev tildelt ”Sir” titlen. Sayyid Han erklærede det følgende: ”Vi er bundet og forpligtet til den britiske regering. Vi er ikke forpligtet til Kaliffen af Islam. Vi vil hellere være forpligtet til de engelske administratorer i vores eget land end til en Kalif, som er langt væk.” Allame Ikbal og Muhammed Ali Jinnah, to af Pakistans grundlæggere, var tilhængere af Ahmad Han. Aligah Universitet, grundlagt af Sayyid Ahmad Han, blev kendt som darwinismens regionelle centrum. Mange indiske og pakistanske politikere blev uddannet fra denne skole.


Sayyid Ahmad Han

Nogle af de Evolutionistiske Bøger og Tidsskrifter fra Abdülhamids Periode

1- Hodja Tahsin Effendi, Tarih-i Takwin Yahud Hilqat – (Historien om eksistens eller skabelse), første udgave 1893

2- Maârif journal, et tidsskrift om videnskab og litteratur, som inkluderede evolutionistiske tekster, 1892

3- Servet-i Fünun Journal, kendt for sine materialistiske og darwinistiske tekster, 1892

4- Ictihad Mecmuasi, et evolutionistisk filosofisk tidsskrift, udgivet i Istanbul og Kairo, 1904

5- Artiklen, som forklarede Darwins liv, i Bahçe journal, udgivet i Thessaloniki, 1909

6- Det evolutionistiske økonomitidsskrift, Ulum-u Iktisâdiye ve Içtimâiye Journal, 1908

 

Ulum-ı Iktisadiyye ve Ictimaiyye journal (1908-1911) inkluderede mange materialistiske forfatteres tekster såsom Sâti al-Husri, Bedii Nuri, Asaf Nef’i, Dr. Edhem, Faik Nüzhet. Darwinistisk propaganda var tidsskriftets essentielle princip.

7- Den hollandske historiker Raynhart Dozis bog med titlen Tarih-i Islamiyet, som forsøgte at forklare Islam gennem materialisme og bruge respektløse implikationer mod Islam og Vores Profet, oversat af Abdullah Cevdet, 1908.

 

8- Al-Mukhtataf, et af de mest kendte arabisksprogede evolutionistiske tidsskrifter under Abdülhamids herredømme. Al-Muktataf var det første tidsskrift til at forklare Darwins teori på arabisk. Det blev trykt i Kairo og Beirut og fordelt over hele Mellemøsten, særligt i Irak, Iran og Yemen, og endda i Indien.

9- Det evolutionistiske tidsskrift ed-Diya, som først blev udgivet i Kairo i Egypten i 1906.

10- Evolutionistiske tidsskrift At Tabib, udgivet i Libanon

11- Husein Al Jisrs bog, Hamidiye Epistel, som forklarede den fejlslutning, at Koranen indeholdt evolution. 20.000 kopier af denne bog blev trykt og fordelt af Abdülhamid.

12- Al Bayan tidsskrift, som blev udgivet af Doktor Bishara Zalzal, udførte regelmæssigt evolutionistisk propaganda.

13- Semseddin Samis darwinistiske bog med titlen "Human Once More", 1886

14- Al Irfan tidsskrift, som inkluderede evolutionistiske tekster, udgivet i Beirut

Adnan Oktar's artikel udgivet på Jefferson Corner:

http://www.jeffersoncorner.com/during-the-time-of-abdul-hamid-darwinism-and-materialism-spread-to-every-corner-of-the-ottoman-empire-during-this-period-the-ottoman-empire-and-the-islamic-world-were-fragmented/

2016-12-23 00:40:47

About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."